Komerční banka nabídne zdarma službu "Transparentní účet"

Tisková zpráva

Komerční banka zařadila do nabídky službu Transparentní účet. Novinka umožňuje klientům zveřejnit na internetových stránkách KB náhled účetních transakcí realizovaných na jejich bankovním účtu. O službu může požádat jakýkoli klient Komerční banky bez ohledu na typ účtu, a to zcela zdarma.

Službu Transparentní účet lze zřídit k jakémukoli běžnému, spořícímu nebo termínovanému účtu vedenému v Komerční bance. Ve veřejném přehledu na stránkách www.kb.cz se zobrazí všechny transakce na daném účtu od data, kdy klient o tuto službu požádá.

„Novou službu ocení zejména subjekty z neziskového či veřejného sektoru. Nadace, fondy, občanská sdružení či organizátoři veřejných sbírek mohou bez složité administrativy odkázat veřejnost na stránky Komerční banky a ukázat, jak hospodaří se svěřenými finančními prostředky,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development KB.

Seznam transparentních účtů a konkrétní údaje z nich nalezne veřejnost na stránkách www.kb.cz v sekci On-line služby.

„Podle předběžných průzkumů ocení novou službu také municipality, církevní organizace, případně politické strany. Zájem o Transparentní účty významně zvýšila nedávná volba prezidenta, kdy se s konceptem transparentních účtů seznámila široká veřejnost,“ dodává Radek Basár.