Komerční banka zařadila do nabídky službu Transparentní účet. Novinka umožňuje klientům zveřejnit na internetových stránkách KB náhled účetních transakcí realizovaných na jejich bankovním účtu. O službu může požádat jakýkoli klient Komerční banky bez ohledu na typ účtu, a to zcela zdarma.

Službu Transparentní účet lze zřídit k jakémukoli běžnému, spořícímu nebo termínovanému účtu vedenému v Komerční bance. Ve veřejném přehledu na stránkách www.kb.cz se zobrazí všechny transakce na daném účtu od data, kdy klient o tuto službu požádá.

„Novou službu ocení zejména subjekty z neziskového či veřejného sektoru. Nadace, fondy, občanská sdružení či organizátoři veřejných sbírek mohou bez složité administrativy odkázat veřejnost na stránky Komerční banky a ukázat, jak hospodaří se svěřenými finančními prostředky,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development KB.

Seznam transparentních účtů a konkrétní údaje z nich nalezne veřejnost na stránkách www.kb.cz v sekci On-line služby.

„Podle předběžných průzkumů ocení novou službu také municipality, církevní organizace, případně politické strany. Zájem o Transparentní účty významně zvýšila nedávná volba prezidenta, kdy se s konceptem transparentních účtů seznámila široká veřejnost,“ dodává Radek Basár.