Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013 významného nárůstu obchodu s klienty. Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB vzrostl meziročně o 4,8 % na 472,3 miliardy Kč. Objem vkladů od klientů stoupl o 6,0 % na 598,7 miliardy Kč.

Navzdory silné obchodní výkonnosti KB konsolidované výnosy meziročně poklesly o 9,2 % na 7,6 miliardy Kč. Meziroční srovnání bylo ovlivněno zaúčtováním jednorázových položek v loňském roce souvisejících s úpravou portfolia Penzijního fondu KB před účinností důchodové reformy, extrémně nízkými tržními úrokovými sazbami, utlumenou ekonomickou aktivitou v době recese a velkou konkurencí. V takto náročném prostředí KB snížila provozní náklady o 2,7 % na 3,1 miliardy Kč. Náklady rizika poklesly o 25,2 % na 0,5 miliardy Kč díky stále dobré kvalitě portfolia aktiv. Konsolidovaný čistý zisk připadající na akcionáře poklesl o 9,9 % na 3,1 miliardy Kč.

Finanční zdraví KB, měřeno finančními a regulatorními ukazateli zůstalo více než dobré. Skupina vykázala jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej II ve výši 14,9 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit zůstala vynikající, na 80,2 %.

Hlavní události v prvním čtvrtletí 

  • Pevné vztahy Komerční banky s klienty přispěly k dynamickému nárůstu objemu vkladů o 6 %.
  • Komerční banka nadále podporovala českou ekonomiku rozvíjejícím se úvěrováním občanů a podniků. Růst objemu úvěrů činil téměř 5 %.
  • Otevření nových penzijních fondů od 1. ledna 2013 v návaznosti na penzijní reformu v České republice umožňuje lidem posílit svou finanční nezávislost ve stáří.

Očekávám, že prostředí zůstane dosti obtížné ještě po několik příštích čtvrtletí, ale vzhledem k nadcházejícímu zmírnění fiskální konsolidace jsem optimistický, že hospodářství začne již brzy obracet k růstu. Jakmile domácnosti změní svůj negativní pohled na ekonomiku, jejich spotřebitelský apetit oživí. K tomuto trendu by se o něco později mohlo přidat i zlepšení investiční aktivity podniků. Základy českého hospodářství jsou zdravé, včetně jeho bankovního systému. Spuštění penzijní reformy bylo velmi důležitým krokem k zajištění dlouhodobé stability veřejných financí.

Henri Bonnet
Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Vývoj bankovního sektoru v České republice se v prvním čtvrtletí 2013 vyznačoval postupným zpomalováním růstu objemu úvěrů občanům a to v souvislosti s rostoucí mírou nezaměstnanosti a amortizací úvěrů poskytnutých před obdobím recese. Na trhu jsou patrné opatrné náznaky zlepšení poptávky po úvěrech ze strany podniků, ačkoli k nárůstu došlo jen v omezeném počtu odvětví a především u velkých podniků, např. v energetickém průmyslu a u logistických společností. Tempo růstu vkladů občanů zůstalo na stabilní úrovni. Podniky obecně pokračovaly v navyšování svých rezerv na bankovních účtech.

Recese české ekonomiky a chybějící pro-inflační stimuly umožnily České národní bance držet její dvoutýdenní repo sazbu na historickém minimu 0,05 %. Tomu odpovídající nízká úroveň tržních úrokových sazeb (výnos desetiletého českého vládního dluhopisu se na konci čtvrtletí pohyboval okolo 1,9 %) vedla ke snížení výnosů bank z reinvestic vkladů.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci března 2013 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 592 000 klientů, meziročně o 0,4 % méně, z toho 1 335 000 byli občané. Dalších 257 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 597 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 566 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 260 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 712 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 124 000 na konci března 2013, což znamenalo 70,6 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 588 000 aktivních platebních karet, z toho 205 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 144 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 600 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 213 obchodních míst a 1 150 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 4,8 % na 472,3 miliardy Kč. Zvýšil se objem poskytnutých hypoték. Podobně tomu tak bylo u úvěrování podniků, a to především u velkých podniků.

Portfolio hypoték občanům narostlo meziročně o 7,3 % na 134,4 miliardy Kč. Celkový růst úvěrů na bydlení byl však pomalejší, protože klienti na trhu obecně dávali přednost hypotékám oproti úvěrům ze stavebního spoření. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 4,9 % na 48,3 miliardy Kč. Nejistota ohledně budoucí ekonomické situace nebyla příznivá spotřebitelskému úvěrování. Objem spotřebitelských úvěrů (KB a společnosti ESSOX) poklesl o 1,3 % na 27,0 miliard Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 6,1 % na 258,5 miliardy Kč. K nejdynamičtějším v rámci úvěrování podniků patřily půjčky velkým podnikům, a to díky solidní poptávce po financování exportu a akvizic. Celkový objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 6,4 % na 206,4 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelů a malých podniků vzrostlo o 2,7 % na 28,4 miliardy Kč. Zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o významných 25,0 % na 3,3 miliardy Kč a zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF rostl meziročně o 5,0 % na 20,4 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě   

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 6,0 % na 598,7 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 8,8 % na 323,1 miliardy Kč a vklady občanů v KB se snížily o 2,9 % na 157,7 miliardy Kč. Klientská aktiva v transformovaném fondu, který je spravován KB Penzijní společností (původně Penzijní fond KB) se navýšila o 6,7 % na 33,2 miliardy Kč.  Tato aktiva jsou i nadále konsolidována v účetnictví Skupiny KB. Objem aktiv v penzijních fondech zavedených v souladu s novou regulací je po třech měsících provozu malý. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 1,2 % na 71,8 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 19,5 % na 30,0 miliardy Kč.

Poměr čistých úvěrů a depozit dosáhl 80,2 % (bez započtení aktiv klientů v transformovaném fondu spravovaném KB Penzijní společností).

Nové produkty a služby (v prvním čtvrtletí 2013)

Skupina Komerční banky i v roce 2013 pokračuje v intenzivním zavádění novinek a zvýhodnění:

- v oblasti spoření na penzi

KB Penzijní společnost otevřela od 1. ledna 2013 plnou nabídku fondů a investičních strategií ve druhém a třetím pilíři reformovaného penzijního systému ČR, a pokračuje rovněž ve spravování transformovaného fondu. Navíc, v úvodním roce 2013 nebude KB Penzijní společnost účtovat poplatek za správu nově založených fondů II. a III. pilíře a za změnu investiční strategie v těchto fondech.

- v oblasti úspor a investic

Nové KB Spořicí konto Bonus Aktiv neváže úspory klientů výpovědní lhůtou, jeho majitelé získají atraktivní zhodnocení při zachování okamžitého přístupu k vloženým penězům. Vklady jsou úročeny dvousložkovou sazbou, která je složená ze základní úrokové sazby a bonusové sazby. Dosáhnout na zajímavý bonus přitom není složité – stačí, když klient používá svou platební kartu od KB k placení u obchodníků.

Komerční pojišťovna nabízí v rámci životního pojištění Vital Invest nové zajištěné fondy Certus a Certus 2, které garantují návratnost investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu po 6 letech a nabízí potenciál zhodnocení až 9,3 % ročně. Akciové investice ve fondech směřují do sektoru potravinářství a farmacie.

- v úvěrování

Od začátku roku 2013 Komerční banka nabídla možnost sjednat hypotéky a spotřebitelské úvěry bez poplatku za spravování úvěru. Od dubna mohou klienti v Komerční bance získat hypotéku s akční garantovanou úrokovou sazbou 2,99 % a bez poplatků za zpracování a správu úvěru a za ocenění nemovitosti.

- v denním bankovnictví

S novým Programem KB Rodina si klienti mohou zvolit libovolného partnera pro společné čerpání odměn z konceptu MojeOdměny. Při splnění podmínek konceptu tak mohou oba zákazníci získat zpět poplatky za vedení účtu, za výběry z bankomatů, získávat finanční odměny za svou aktivitu na účtech, nebo si spořit na penzi.   

KB zařadila do nabídky službu Transparentní účet, která umožňuje klientům zveřejnit na internetových stránkách KB náhled účetních transakcí realizovaných na jejich bankovním účtu. Novou službu ocení zejména subjekty z neziskového či veřejného sektoru, ale využívat ji může kterýkoliv klient Komerční banky, a to zcela zdarma.

- při podpoře podnikání klientů KB

Komerční banka bude financovat inovativní projekty svých klientů z řad malých a středních podniků díky záruční smlouvě, kterou uzavřela s Evropským Investičním Fondem (EIF). Úvěry za výhodnějších podmínek a s nižšími nároky na zajištění v celkovém objemu až 2,5 miliardy Kč budou moci klienti čerpat na širokou škálu inovací - od vývoje nových technologií, výrobků a služeb až po optimalizaci procesů.

Získaná ocenění (v prvním čtvrtletí 2013)

Již třetí rok v řadě byla KB Penzijní společnost vyhlášena Nejlepším penzijním fondem v České republice pro rok 2013, a to opět magazínem World Finance a rovněž finančním portálem Global Banking & Finance Review.

Společnost MasterCard vyhlásila KB Korporátní kartu Komerční kartou roku 2012 v České republice. Nová KB Korporátní karta představuje ucelené řešení pro sledování služebních výdajů zaměstnanců, jejich vyhodnocování a export do účetních systémů.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy v prvním čtvrtletí 2013 meziročně klesly o 9,2 %. Tento pokles byl ovlivněn jednorázovými výnosy z prodeje části dluhopisového portfolia Penzijního fondu KB, který předcházel jeho transformaci. Trend výnosů očištěný o vliv jednorázových položek byl ovlivněn extrémně nízkými tržními úrokovými sazbami, velkou konkurencí na trhu a utlumenou aktivitou v recesi se nacházející ekonomiky.

Čisté úrokové výnosy navzdory rostoucímu objemu úvěrů a vkladů klesly o 5,2 %. Velmi nízké úrokové tržní sazby, které pokračovaly v poklesu i v prvním čtvrtletí, negativně ovlivnily výnosy z reinvestovaných vkladů, ačkoliv zajišťovací politika KB zmírnila krátkodobé dopady. V bankovním prostředí, jak na straně vkladů, tak i v poskytování úvěrů, převládala vysoká konkurence, která vytvářela tlak na výnosové toky a ceny produktů. Čistá úroková marže tak klesla na 2,9 % z 3,2 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 4,0 % na 1 725 milionů Kč. Poplatky z vkladových produktů a za transakce byly nižší vlivem rozvíjení programu odměn klientům MojeOdměny. Transakční aktivita byla nižší díky stagnující ekonomice. Výnosy z prodeje podílových fondů a životního pojištění rostly, neboť klienti více hledali alternativní investice nabízející vyšší výnos než skromně úročné bankovní vklady.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o významných 41,4 %. Pokles byl částečně způsoben zaúčtováním jednorázových zisků v loňském roce z úprav portfolia Penzijního fondu KB. Srovnávací základna byla také ovlivněna několika velkými transakcemi pro klienty (zejména v oblasti zajištění a emise dluhopisů), které KB dokončila v prvním čtvrtletí 2012. Poptávka klientů po zajištění finančních rizik zůstala na uspokojivé úrovni v situaci klesajícího obratu zahraničního obchodu a při očekávání, že úrokové sazby zůstanou po delší dobu na nízké úrovni.

KB pokračovala v důsledném řízení nákladů. Celkové provozní náklady poklesly o 2,7 %. V rámci toho personální náklady klesly meziročně o 2,4 % na 1 634 milionů Kč při poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 1,9 % na 8 637. Všeobecné administrativní náklady poklesly o významných 7,4 % na 1 044 milionů Kč. Skupina začala profitovat z optimalizace portfolia budov v souvislosti s akvizicí nové budovy v Praze Stodůlkách. Úspory byly dosaženy také v řadě oblastí, nejvýraznější byly v nákladech na telekomunikace a marketing. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 9,2 % na 438 milionů Kč, zejména z důvodu zavádění nových a aktualizovaných softwarových aplikací.

Hrubý bankovní příjem za první tři měsíce roku 2013 poklesl o 13,3 % na 4 498 milionů Kč.

Náklady rizika poklesly o 25,2 % na 470 milionů Kč, neboť Skupina KB si udržela velmi dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření klesly na 40 bazických bodů ve srovnání s 56 bazickými body ve stejném období loňského roku. Rizikový profil se zlepšil v drobném bankovnictví a zůstal příznivý, i co se týče úvěrování podniků.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 34,6 % na 35 milionů Kč.  Podíl zisku klientů transformovaného fondu dosáhl výše 133 milionů Kč.

Daň z příjmu klesla o 1,9 % na 705 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první čtvrtletí 2013 poklesl meziročně o 9,2 % na 3 224 miliony Kč. Z této částky náleželo 78 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB   (+27,9 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 146 milionů Kč, což je o 9,9 % méně než v prvním čtvrtletí 2012.

Výkaz o finanční situaci

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je, podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS, konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2012, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. březnu 2013 zvýšil o 3,1 % na 811,0 miliard Kč.

Pohledávky vůči bankám vzrostly o 4,7 % na 67,1 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se zvýšily o 22,3 % na 28,0 miliardy Kč a termínované vklady u bank, které poklesly o 2,2 % na 18,4 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 3,8 % na 49,6 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky stouply o 0,6 % na 454,1 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 0,7 % na 472,3 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 92,0 % (434,5 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,2 % (10,4 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,3 miliardy Kč 5,8 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,3 miliardy Kč, což je o 3,1 % více než na konci roku 2012.

Portfolio realizovatelných cenných papírů kleslo o 1,1 % na 140,3 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 140,1 miliardy Kč tvořila 99,2 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 20,0 miliard Kč hodnota státních dluhopisů vydaných zahraničními státy.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti mírně klesl o 1,2 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 1,0 % na 7,9 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 1,6 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2012 o 3,2 % na 708,4 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 3,4 % na 598,7 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 16,4 % na 22,8 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 80,2 % (bez odečtení aktiv klientů v transformovaném fondu činila 75,8 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 2,1 % na 102,6 miliardy Kč. K růstu přispěla tvorba čistého zisku, zatímco přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a přecenění zajištění peněžních toků, která obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, mírně klesla kvůli zvětšení kreditních rozpětí a mírnému zvýšení úrokových sazeb. K 31. březnu 2013 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2013 činil 53,7 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 14,9 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první čtvrtletí 2013 dosáhla 12,7 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %.

Čistý zisk očištěný o mimořádné položky poklesl o 8,7 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 12,4 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2013 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. března  2013 1. ledna – 31. března  2012 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 259 5 548 -5,2 %
Čisté poplatky a provize 1 725 1 797 -4,0 %
Čistý zisk z finančních operací 597 1 018 -41,4 %
Ostatní výnosy 33 27 22,2 %
Čisté provozní výnosy 7 614 8 390 -9,2 %
Personální náklady -1 634 -1 675 -2,4 %
Všeobecné provozní náklady -1 044 -1 127 -7,4 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -438 -401 9,2 %
Provozní náklady -3 116 -3 202 -2,7 %
Hrubý provozní zisk 4 498 5 188 -13,3 %
Náklady rizika -470 -628 -25,2 %
Čistý provozní zisk 4 027 4 560 -11,7 %
Zisk z majetkových účastí 35 26 34,6 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -133 -316 -57,9 %
Čistý zisk před zdaněním 3 929 4 270 -8,0 %
Daň z příjmů -705 -719 -1,9 %
Čistý zisk 3 224 3 551 -9,2 %
Menšinový zisk 78 61 27,9 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 3 146 3 490 -9,9 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. března 2013 31. prosince 2012 Změna od zač. roku
Aktiva 811 032 786 836 3,1 %
Hotovost a účty u centrálních bank 51 452 28 057 83,4 %
Pohledávky za bankami 67 130 64 111 4,7 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 454 052 451 547 0,6 %
Cenné papíry 193 195 196 706 -1,8 %
Ostatní aktiva 45 204 46 415 -2,6 %
Pasiva 811 032 786 836 3,1 %
Závazky vůči bankám 33 766 38 901 -13,2 %
Závazky vůči klientům 598 735 579 067 3,4 %
Emitované cenné papíry 22 834 19 624 16,4 %
Ostatní pasiva 53 087 48 705 9,0 %
Vlastní kapitál celkem 102 611 100 538 2,1 %
Hlavní ukazatele 31. března 2013 31. března 2012 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 14,9 % 13,6 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 14,9 % 13,6 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 28,9 29,2 -1,2 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 24,4 24,6 -1,1 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,9 % 3,2 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 75,8 % 76,8 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 80,2 % 81,0 % Pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 40,9 % 38,2 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 12,7 % 17,2 % Pokles
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 16,3 % 20,2 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,6 % 1,9 % Pokles
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 333 370 -9,9 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 637 8 803 -1,9 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 398 0
Počet bankomatů 712 699 +13
Počet klientů (KB) 1 592 000 1 599 000 -0,4 %

* Vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků 

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. března 2013 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 134,4 miliardy Kč 7 %
– celkový počet 111 000 8 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 48,3 miliardy Kč -5 %
– celkový počet 120 000 -12 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 27,0 miliardy Kč -1 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,4 miliardy Kč 3 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 205 000 -4 %
– z toho občanům 157 000 -2 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 383 000 -5 %
Předepsané pojistné (KP)   2,2 miliardy Kč 27 %

Finanční kalendář na rok 2013

  • 1. srpna 2013: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2013 a za 2. čtvrtletí 2013
  • 7. listopadu 2013: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2013 a za 3. čtvrtletí 2013