Komerční banka dnes oznámila, že Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, se rozhodl k 1. srpnu 2013 ukončit své působení v obou pozicích.

Komerční banka obdržela souhlasné stanovisko České národní banky se zvolením pana Albert Le Dirac'h do funkce člena a předsedy představenstva KB. O volbě bude jednat dozorčí rada Komerční banky. Pan Albert Le Dirac´h by měl zastávat pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky od 2. srpna 2013.

Henri Bonnet je absolvent práv na Univerzitě v Poitiers. Od roku 1967 působí ve skupině Société Générale, kde nejprve pracoval na francouzských pobočkách SG v Châteauroux a Limoges, následně v divizi vnitřního auditu a v divizi leasingu. Od listopadu 1978 působil nejprve jako vedoucí oddělení leasingu v Korejsko-francouzské bankovní skupině v Soulu, od roku 1981 pak jako výkonný viceprezident Banco Sogeral SA, Sao Paulo v Brazílii. Od července 1987 působil v Německu jako vedoucí divize úvěrů, leasingu a mezinárodního financování v SG Elsässische Bank ve Frankfurtu. V letech 1995-1997 pracoval jako vedoucí hlavních podnikových vztahů v divizi investičního bankovnictví SG. Od prosince 1997 do června 2001 působil jako oblastní ředitel pro Německo a zastával funkci ředitele SG Frankfurt. Od července 2001 vykonával pozici zástupce ředitele divize specializovaných finančních služeb SG. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 10. září 2009 pana Henriho Bonneta předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Pan Henri Bonnet je rovněž členem Group Management Committee Skupiny Société Générale. Dále pan Henri Bonnet zastává funkce člena dozorčí rady společností SG Equipment Finance Czech Republic a ESSOX, místopředsedy dozorčí rady Komerční pojišťovny a funkci předsedy dozorčí rady společnosti Modrá pyramida.

Pan Albert Le Dirac'h vystudoval Universitu v Rennes s titulem MBA. Ve skupině SG pracuje od roku 1980, kde první zkušenosti získal v Inspekci SG a jako vedoucí back officu v divizi Kapitálových trhů. Od roku 1995 pracoval jako ředitel Řízení lidských zdrojů v SG v Paříži a v letech 1999 až 2006 zastával pozici generálního ředitele a člena představenstva SGBT Lucemburk. Jeho další mise pak pokračovala v Belgii, kde vykonával funkci předsedy dozorčí rady SG Privátní bankovnictví. Po dvou letech se vrátil do oblasti Lidských zdrojů a pracoval až do roku 2008 na pozici zástupce ředitele pro Lidské zdroje v SG. V roce 2008 se pan Albert Le Dirac'h stal generálním ředitelem a předsedou představenstva SG Maroko, retailové a korporátní banky včetně dcer z oblasti leasingu, řízení aktiv a privátních investic. Od roku 2009 zastává pan Le Dirac´h funkci poradce pro francouzský zahraniční obchod.