• Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce 2012 vzrostl o 4,1 % na 469,1 miliardy Kč. Objem vkladů od klientů stoupl o 3,3 % na 579,1 miliardy Kč.
  • Meziroční výše konsolidovaných výnosů se téměř nezměnila (pokles o 0,2 % na 32,7 miliardy Kč), podobně tak tomu bylo u provozních výnosů (nárůst o 0,2 % na 13,5 miliardy Kč). Výrazného poklesu o 74,5 % na 1,9 miliardy Kč bylo dosaženo u nákladů rizika zejména v důsledku opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů zaúčtované v roce 2011. Nižší náklady rizika byly proto hlavním motivem meziročního nárůstu zisku náležejícího akcionářům KB o 47,3 % na 14,0 miliard Kč.
  • KB vybudovala pevný základ pro další rozvoj svého podnikání. Skupina vykázala jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej II ve výši 14,7 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit zůstala vynikající, na 78,0 %.
  • Představenstvo KB rozhodlo navrhnout dozorčí radě a valné hromadě výplatu dividendy ve výši 8 687 milionů Kč, což je 230 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 62,7 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 5,7 % při porovnání s uzavírací cenou akcie na konci roku 2012.

Hlavní události

  • Komerční bance úspěšně rostl objem depozit (o 3,3 %) a objem poskytnutých úvěrů KB rostl rychleji než celý trh (o 4,1 %).
  • Skupina KB dokončila přípravu na působení v posíleném penzijním systému České republiky. Od začátku roku 2013 začali klienti vstupovat do nových penzijních fondů spravovaných KB Penzijní společností.
  • Počet klientů v Penzijním fondu KB vzrostl meziročně o výrazných 12,8 % na 571 000. V souladu s novou regulací spravuje od 1. ledna 2013 transformovaný penzijní fond KB Penzijní společnost.
  • Komerční banka obhájila prestižní ocenění Banka roku 2012. V jedenáctileté historii ankety organizované společností Fincentrum zvítězila KB již popáté. Skupina KB se umístila na stupních vítězů v šesti ze třinácti vyhlašovaných kategorií.

Navzdory náročnému prostředí dosáhla Skupina Komerční banky v roce 2012 velmi dobrého výsledku díky správnému nastavení svého obchodního modelu a silnému vztahu se svými klienty. Zatímco ekonomické podmínky budou i v tomto roce náročné a tržní úrokové sazby zůstanou na velmi nízké úrovni, my se musíme zaměřit na disciplinované řízení nákladů, rozvoj našich dlouhodobých vztahů s klienty a využití silných stránek KB..

Henri Bonnet
Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Česká ekonomika zůstala v roce 2012 v recesi, když jediným rostoucím elementem HDP byly čisté exporty. Poptávka klientů po úvěrech na trhu byla limitována nejistým výhledem, postupně rostoucí nezaměstnaností a poklesem využití kapacit. Zákazníci zároveň navýšili objem svých vkladů u českých bank. Česká národní banka uplatňovala akomodační monetární politiku a postupně snížila svoji dvoutýdenní repo sazbu na historické minimum 0,05 %. Související pokles tržních úrokových sazeb vedl ke snížení výnosů Banky z reinvestic vkladů. Konkurenční prostředí bylo nadále náročné: některé banky ve snaze zlepšit svou likviditní pozici nabízely vysoké úročení depozit, zatímco zdraví českého bankovního sektoru přilákalo na trh několik nových účastníků usilujících o získání tržního podílu a dostatečného rozsahu aktivit pro udržitelnost svého působení na trhu.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci roku 2012 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 602 000 klientů, meziročně beze změny, z toho 1 343 000 byli občané. Dalších 259 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 609 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 571 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 266 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 400 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 702 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 119 000 na konci roku, což znamenalo 69,9 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 612 000 aktivních platebních karet, z toho 209 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 148 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 600 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 218 obchodních míst a 1 230 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 4,1 % na 469,1 miliardy Kč. Poskytování úvěrů rostlo napříč všemi klientskými segmenty.

Zvýšení objemu úvěrů občanům bylo taženo poptávkou po hypotékách, kterou podporovaly nízké klientské úrokové sazby a ceny nemovitostí, jež se stabilizovaly na nižších úrovních. Portfolio hypoték občanům narostlo meziročně o 8,4 % na 133,3 miliardy Kč. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 4,1 % na 49,3 miliardy Kč, protože klienti na trhu obecně dávali přednost hypotékám oproti úvěrům ze stavebního spoření. Výsledek ovlivnila rovněž změna obchodního modelu Modré pyramidy, kdy její poradci začali nabízet vedle úvěrů stavební spořitelny i hypotéky KB. Spotřebitelské úvěrování (KB a společností ESSOX) bylo nadále ovlivněno nejistotou zákazníků ohledně ekonomické budoucnosti a pokleslo o 0,4 % na 27,5 miliardy Kč.

K nejdynamičtějším v rámci úvěrování podniků patřily půjčky velkým podnikům, a to díky několika akvizicím financovaným v druhé polovině roku. Úvěrování podnikatelů a malých podniků vzrostlo o 4,1 % na 28,9 miliardy Kč a objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 5,1 % na 203,6 miliardy Kč. Zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 6,4 % na 3,0 miliardy Kč a zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF klesl meziročně o 0,8 % na 20,3 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikatelským subjektům a korporacím vzrostl o 4,5 % na 255,7 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 3,3 % na 579,1 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 4,4 % na 308,0 miliardy Kč a vklady občanů v KB se snížily o 2,2 % na 156,4 miliardy Kč. Klientská aktiva v Penzijním fondu KB se navýšila o 4,9 % na 31,9 miliardy Kč.  Tato aktiva jsou od 1. ledna 2013 součástí transformovaného fondu, který je provozován KB Penzijní společností. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 1,3 % na 71,8 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 19,2 % na 28,5 miliardy Kč.

Poměr čistých úvěrů a depozit dosáhl 78,0 % (po odečtení aktiv klientů v penzijním fondu činil 82,5 %).

Nové produkty a služby (ve čtvrtém čtvrtletí 2012)

Penzijní fond KB, od 1. ledna 2013 přeměněný na KB Penzijní společnost získal do konce roku 2012 veškerá potřebná povolení i schválení statutů pro fondy ve druhém a třetím pilíři reformovaného penzijního systému ČR. Komerční banka a Modrá pyramida získaly potřebná povolení k prodeji spoření v obou pilířích a od počátku letošního roku zahájily jejich nabídku klientům.

Nová KB Korporátní karta představuje ucelené řešení pro sledování služebních výdajů zaměstnanců, jejich vyhodnocování a export do účetních systémů. Společnost MasterCard vyhlásila KB Korporátní kartu Komerční kartou roku 2012 v České republice.

KB jako první banka na českém trhu začala podporovat platby prostřednictvím QR kódů pro mobilní telefony: klient jednoduše fotoaparátem telefonu sejme kód a aplikace jej převede do platebního příkazu, jehož odeslání klient pouze potvrdí.

Vybraná ocenění získaná ve čtvrtém čtvrtletí 2012

Komerční banka obhájila prestižní ocenění Banka roku 2012. V jedenáctileté historii ankety organizované společností Fincentrum zvítězila KB již popáté. KB, Modrá pyramida a Penzijní fond KB se umístily na pomyslném pódiu vítězů v šesti ze třinácti vyhlašovaných kategorií.

V říjnu byla KB oceněna titulem Nejžádanější zaměstnavatel desetiletí u studentů v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy v roce 2012 meziročně nepatrně klesly o 0,2 % na 32 689 milionů Kč. Výnosy z finančních operací vzrostly, na druhou stranu výnosy z poplatků i nadále klesaly. Klesaly i čisté úrokové výnosy v důsledku nízkých tržních úrokovým sazeb.

Čisté úrokové výnosy byly podpořeny růstem objemu poskytnutých úvěrů a přijatých depozit, ale výrazné snížení tržních sazeb během roku negativně ovlivnilo výnos z reinvestice vkladů.

Současně úsilí některých bank zvýšit svoji likviditu vedlo k tomu, že na trhu byly u některých vkladových produktů, zejména spořicích účtů, nabízeny velmi vysoké sazby. Čistá úroková marže se tak snížila na 3,1 % z 3,3 % v minulém roce. Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,1 % na 21 947 milionů Kč.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 3,9 % na 7 018 milionů Kč. Poplatky za vedení účtů a za transakce byly nižší vlivem rozvíjení programu odměn klientům MojeOdměny. Tuto kategorii rovněž ovlivnily vyšší provize placené v souvislosti s nárůstem prodeje penzijního připojištění před tím, než byl dosavadní penzijní fond v souvislosti s penzijní reformou uzavřen pro nové klienty. Díky častějšímu využívání platebních karet klienty vzrostly výnosy z karetních transakcí. Zvýšil se i příjem za služby financování obchodu.

Čistý zisk z finančních operací se zvýšil o 14,0 % na 3 598 milionů Kč.  Výsledek z pravidelných činností byl tažen solidní poptávkou klientů po zajištění finančních rizik a v oblasti dluhových kapitálových trhů. Celkový výsledek však ovlivnilo několik jednorázových položek, mezi nimiž byly pozitivní dopady z úprav portfolia Penzijního fondu KB a z prodeje akciového podílu KB v Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB). Negativní dopad pak měl prodej zbývajících řeckých a portugalských státních dluhopisů ve druhém čtvrtletí.

Provozní náklady zůstaly pod kontrolou, když nepatrně meziročně stouply o 0,2 % na 13 512 milionů Kč. V rámci toho personální náklady stouply o 4,0 % na 6 787 milionů Kč při zvýšení průměrného počtu zaměstnanců o 0,3 % na 8 758. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 2,6 % na 5 019 milionů Kč. Úspory byly dosaženy v řadě oblastí, nejvýraznější byly v nákladech na informační technologie, komunikace, marketing a transport hotovosti. Realitní náklady mírně stouply v souvislosti s přesunem některých funkcí do nové budovy v Praze-Stodůlkách. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ klesla o 5,6 % na 1 707 milionů Kč, díky nižším odpisům u některého softwaru.

Hrubý bankovní příjem za rok 2012 poklesl o 0,5 % na 19 177 milionů Kč.

Celkové náklady rizika poklesly meziročně o výrazných 74,5 % na 1 871 milionů Kč. Pokles byl z větší části způsoben zaúčtováním znehodnocení řeckých státních dluhopisů v roce 2011 v objemu 5 355 milionů Kč. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření klesly na 41 bazických bodů ve srovnání se 175 bazickými body v roce 2011. Náklady rizika bez zahrnutí opravných položek na ztráty z cenných papírů klesly o 5,0 %. Skupina zaznamenala jen nepatrné zvýšení expozic v selhání. Celková kvalita úvěrového portfolia zůstává velmi dobrá. V obou srovnávaných obdobích dokázala KB úspěšně vyřešit některé korporátní expozice se selháním, což vedlo k rozpuštění části příslušných opravných položek.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 49,4 % na 121 milionů Kč.  Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění poklesl o 15,0 % na 489 milionů Kč.

Daň z příjmu stoupla o 55,8 % na 2 708 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2012 dosáhl 14 230 milionů Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2011 nárůst o 46,4 %. Z této částky náleželo 278 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+14,4 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 13 953 milionů Kč (meziročně více o 47,3 %).

Výkaz o finanční situaci

Objem celkových aktiv Skupiny KB se meziročně zvýšil o 4,2 % a dosáhl 786,8 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 36,8 % na 64,1 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o 61,2 % na 22,9 miliardy Kč a termínované vklady u bank, které mírně stouply o 0,5 % na 18,8 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 47,7 % na 51,6 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky stouply o 4,0 % na 451,5 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 4,1 % na 469,1 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 91,9 % (431,0 miliard Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,4 % (11,1 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,0 miliard Kč 5,8 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 17,7 miliardy Kč, což je o 7,0 % více než na konci roku 2011.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 12,6 % na 141,8 miliardy Kč. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v portfoliu realizovatelných cenných papírů, poté co KB prodala svůj podíl v Českomoravské záruční a rozvojové bance, je zanedbatelná. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 141,6 miliardy Kč tvořila 96,9 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 24,3 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných zahraničními státy.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti mírně klesl o 1,1 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vzrostla o 15,3 % na 8,0 miliard Kč, především v důsledku převzetí nové budovy centrály KB. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku stoupla o 1,7 % na 3,9 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2011 o 2,0 % na 686,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 3,3 % na 579,1 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 7,0 % na 19,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 78,0 % (po odečtení aktiv klientů v Penzijním fondu KB činila 82,5 %).

Vlastní kapitál Skupiny KBvzrostl meziročně o 22,9 % na 100,6 miliardy Kč. K růstu přispěla tvorba čistého zisku, a dále nárůsty přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů (o 6,0 miliard Kč) a přecenění zajišťovacích instrumentů (o 4,5 miliardy Kč), jež odrážely pokles tržních úrokových sazeb a pokles kreditních rozpětí. Obě portfolia představují převážně reinvestice klientských vkladů. K 31. prosinci 2012 KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci prosince 2012 činil 53,7 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 14,7 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za rok 2012 dosáhla 15,8 % a rentabilita průměrných aktiv 1,8 %.

Čistý zisk očištěný o mimořádné položky poklesl o 3,3 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 14,3 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2012 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. prosince 2012 1. ledna – 31. prosince 2011 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 21 947 22 190 -0,1 %
Čisté poplatky a provize 7 018 7 305 -3,9 %
Čistý zisk z finančních operací 3 598 3 157 14,0 %
Ostatní výnosy 126 111 13,5 %
Čisté provozní výnosy 32 689 32 764 -0,2 %
Personální náklady -6 787 -6 526 4,0 %
Všeobecné provozní náklady -5 019 -5 155 -2,6 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 707 -1 809 -5,6 %
Provozní náklady -13 512 -13 490 0,2 %
Hrubý provozní zisk 19 177 19 274 -0,5 %
Náklady rizika -1 871 -7 325 -74,5 %
z toho Náklady rizika bez cenných papírů -1 871 -1 969 -5,0 %
Čistý provozní zisk 17 307 11 949 44,8 %
Zisk z majetkových účastí 121 81 49,4 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -489 -575 -15,0 %
Čistý zisk před zdaněním 16 938 11 455 47,9 %
Daň z příjmů -2 708 -1 738 55,8 %
Čistý zisk 14 230 9 717 46,4 %
Menšinový zisk 278 243 14,4 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 13 953 9 475 47,3 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. prosince 2012 31. prosince 2011 Změna od zač. roku
Aktiva 786 836 754 810 4,2 %
Hotovost a účty u centrálních bank 28 057 16 980 65,2 %
Pohledávky za bankami 64 111 101 393 -36,8 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 451 547 434 386 4,0 %
Cenné papíry 196 706 164 260 19,8 %
Ostatní aktiva 46 415 37 791 22,8 %
Pasiva 786 836 754 810 4,2 %
Závazky vůči bankám 38 901 37 454 3,9 %
Závazky vůči klientům 579 067 560 700 3,3 %
Emitované cenné papíry 19 624 18 338 7,0 %
Ostatní pasiva 48 666 50 465 -3,6 %
Podřízený dluh 0 6 002 Splacen
Vlastní kapitál celkem 100 577 81 850 22,9 %
Hlavní ukazatele 30. září 2012 30. září 2011 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 14,7 % 14,6 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 14,7 % 13,4 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 29,3 30,4 -3,8 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 24,7 25,8 -4,1 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,1 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 78,0 % 77,5 % Růst
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v PF KB) 82,5 % 81,6 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,3 % 41,2 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 15,8 % 12,3 % Růst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,8 % 1,3 % Růst
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 369 250 47,8 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 758 8 735 0,3 %
Počet poboček (KB v ČR) 399 397 +2
Počet bankomatů 702 693 +9
Počet klientů (KB) 1 602 000 1 602 000 +0,0 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. prosince 2012 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 133,3 miliardy Kč 8 %
– celkový počet 110 000 8 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 49,3 miliardy Kč -4 %
– celkový počet 124 000 -11 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 27,5 miliardy Kč -0 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,9 miliardy Kč 4 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 209 000 -3 %
– z toho občanům 161 000 -1 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 403 000 -3 %
Předepsané pojistné (KP)   6,1 miliardy Kč -10 %

Finanční kalendář na rok 2013

  • 7. května 2013: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2013
  • 1. srpna 2013: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2013 a za 2. čtvrtletí 2013
  • 7. listopadu 2013: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2013 a za 3. čtvrtletí 2013