Komerční banka připravila speciální nabídku pro občany, obce a podnikatele, které poškodily aktuální povodně. Postižení klienti Komerční banky mohou bez sankce předčasně vypovědět termínované vklady a spořicí účty, nebo mohou požádat o individuální splátkový kalendář na již čerpané úvěry. Všichni poškození pak mohou požádat o úvěr poskytovaný za zvýhodněných podmínek.

„Podobné zvýhodnění nabídla Komerční banka postiženým již při povodních v letech 2009 a 2010. Věříme, že okamžité zpřístupnění dlouhodobých úspor, změna splátkového kalendáře nebo možnost získat dostupné finanční prostředky, občanům a podnikatelům postiženým záplavami pomohou,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business development.

Stávající klienti Komerční banky, kteří mají v Komerční bance termínovaná depozita, mohou své úspory předčasně vybrat bez jakýchkoli sankcí či poplatků. Klienti, kteří splácejí u Komerční banky úvěr, mohou požádat o úpravu splátkového kalendáře. Také v tomto případě umožní Komerční banka snížení splátek nebo dočasné přerušení splácení bez jakýchkoli sankcí a poplatků.

„Komerční banka je dlouhodobým finančním partnerem celé řady postižených obcí. Stejně jako v minulosti budeme i nyní jednat s municipálními partnery o nejvhodnější formě pomoci pro co nejrychlejší odstranění povodňových škod,“ doplnil Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení – Corporate.

Pro všechny občany postižené povodněmi připravila Komerční banka Osobní úvěr se zvýhodněnými podmínkami. Úvěr je osvobozen od veškerých poplatků a má o dva procentní body nižší úrokovou sazbu oproti standardní nabídce. Úvěr pro obce a podnikatele je obdobně osvobozen od veškerých poplatků a jeho další podmínky budou sjednávány vždy individuálně dle konkrétních parametrů úvěru.

Tato mimořádná nabídka určená občanům, obcím a podnikatelům, které postihla aktuální povodeň, je platná od 6. června 2013 do 30. září 2013. Více informací získají klienti na kterékoli pobočce Komerční banky nebo na bezplatné Infolince KB 800 521 521.