Komerční banka představila další inovaci v oblasti investic. Pro dynamicky uvažující investory, kteří očekávají vyšší výnos a akceptují větší výkyvy hodnoty své investice, připravila novou variantu produktu KB Privátní správa aktiv s označením „5D“.

KB Privátní správa aktiv 5D je určena pro investory s kapitálem minimálně 500 tisíc korun, kteří chtějí své volné prostředky zhodnotit prostřednictvím kapitálových trhů. Je založena na investicích do aktivně řízeného akciového podílového fondu. Investičním aktivem fondu jsou zejména akcie stabilních a globálně známých společností s pravidelnou výplatou dividend (např. Coca-Cola, Microsoft, Vodafone, Pfizer atd).

Dividendové akcie se v portfoliu pohybují na úrovni 95 % majetku fondu. Preferovány jsou akcie z vyspělých států, které tvoří až 80 % portfolia. Zbylé prostředky jsou investovány do akcií rozvíjejících se trhů střední a východní Evropy.

KB Privátní správa aktiv 5D nabízí investorům dvě třídy podílových listů – akumulační a dividendové. U dividendové třídy jsou všechny přijaté dividendy do fondu pravidelně každý rok vypláceny podílníkům, naopak u akumulační třídy jsou investovány přijaté dividendy zpět do fondu.

„Privátní správa aktiv 5D se řadí mezi prémiové produkty v investiční nabídce Komerční banky. Klientům nabízí/přináší aktivní investiční proces, vysokou likviditu, daňový režim podílového fondu a osobní reporting, v jehož rámci Komerční banka informuje klienty o aktuální výkonnosti a složení jejich portfolia,“ uvedl Charles-Pierre Serain, výkonný ředitel pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

Privátní správa aktiv 5D je vhodná pro dynamické investory, kteří plánují své prostředky investovat minimálně v horizontu 5 let*.

* Návratnost investice není zaručena. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat. Před investováním se seznamte se statutem fondu, který obsahuje kompletní informace o možných rizicích