Komerční banka i v prvním pololetí 2013 nadále podporovala spotřebitele, podniky i obce rozvojem úvěrování. Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB vzrostl meziročně o 4,1 % na 475,0 miliard Kč. Objem vkladů klientů1 stoupl o 1,8 % na 591,0 miliard Kč.

I přes nárůst obchodních výsledků KB konsolidované výnosy meziročně poklesly o 8,3 % na 15,5 miliardy Kč, a to částečně díky několika jednorázovým položkám zaúčtovaným v loňském roce. Pokles výnosů očištěných o jednorázové položky o 4,9 % byl způsoben velmi nízkými tržními úrokovými sazbami, které omezovaly výnos z reinvestic likvidity, přetrvávající nízkou aktivitou v české ekonomice a velkou konkurencí. V tomto prostředí se KB zaměřila na důsledné řízení provozních nákladů a rozvoj provozní efektivnosti. Provozní výdaje poklesly o 1,6 % na 6,4 miliardy Kč. Kvalita portfolia aktiv zůstala dobrá a náklady rizika se snížily o 1,5 % na 1,0 miliardu Kč. Konsolidovaný čistý zisk připadající na akcionáře poklesl o 17,0 % na 6,3 miliardy Kč, meziročně o 10,6 % po očištění o jednorázové položky.

Komerční banka i nadále řídí konzervativně svůj kapitál a likviditu. Skupina vykázala jádrovou Tier1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej II ve výši 16,2 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez zahrnutí klientských aktiv v penzijních fondech) zůstala vynikající, na 79,8 %.

1 Bez zahrnutí repo operací s klienty

Hlavní události ve druhém čtvrtletí 

  • Komerční banka pokračovala v rozvoji úvěrování klientům a posilovala svou pozici na úvěrovém trhu. Banka zefektivnila proces poskytování hypoték, což vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti hypoték KB.
  • Na podporu nově začínajícím podnikatelům nabízí KB komplexní poradenství a vedení Profi účtu zdarma. Komerční banka ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR spustila program, který nabízí granty až do výše 300 000 Kč na start podnikání.
  • Objem aktiv ve správě společností Skupiny KB solidně narostl; zvláště dynamický růst zaznamenala aktiva v podílových fondech, rezervy životního pojištění a penzijní aktiva.
  • Do nových fondů ve druhém pilíři penzijního systému v České republice, ve správě KB Penzijní společnosti, během prvních šesti měsíců po otevření nového pilíře vstoupilo 13 500 klientů.

Výsledky KB za první pololetí jsou solidní v prostředí ochablé agregátní poptávky v ekonomice a zvýšené nejistoty. Zítra předám vedení Komerční banky do rukou Alberta Le Dirac’h a potvrzuji, že banka je dobře připravená se nadále rozvíjet a čelit budoucím výzvám. Jsem hrdý na úspěchy Komerční banky, a na odhodlání našich zaměstnanců stále zlepšovat péči o klienty banky. Rád bych našim klientům i dalším partnerům Skupiny Komerční banky poděkoval za jejich důvěru a ujistil je, že cílem KB zůstává rozvíjet s nimi dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy.

Henri Bonnet

Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tempo růstu úvěrování na českém bankovním trhu ve druhém čtvrtletí mírně zrychlilo, když poptávku po úvěrech, především od nefinančních podniků a po úvěrech na bytové účely, podpořily rekordně nízké úrokové sazby a poněkud vyšší důvěra spotřebitelů (měřená Českým statistickým úřadem). Tempo růstu vkladů občanů zůstalo na stabilní úrovni. Podniky obecně pokračovaly v navyšování svých rezerv na bankovních účtech.

Česká národní banka držela svoji dvoutýdenní repo sazbu na historickém minimu 0,05 %. Nicméně dlouhý konec výnosové křivky domácí měny se viditelně zvýšil v důsledku rostoucího očekávání změny měnové politiky ve Spojených státech. Požadované výnosy desetiletých českých vládních dluhopisů tak na konci druhého čtvrtletí převýšily 2,0 % oproti méně než 1,6 % v květnu.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci června 2013 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 587 000 klientů, meziročně o 0,9 % méně, z toho 1 332 000 byli občané. Dalších 255 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 586 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 563 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 266 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 713 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 133 000 na konci června 2013, což znamenalo 71,4 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 581 000 aktivních platebních karet, z toho 205 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 141 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 900 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 208 obchodních míst a 1 020 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se dále zvýšil o 4,1 % na 475,0 miliardy Kč. Všechny hlavní kategorie úvěrování se zvýšily, kromě úvěrů ze stavebního spoření, i když růst spotřebitelských úvěrů byl jen mírný.

V segmentu občané narostlo portfolio hypoték občanům meziročně o 7,2 % na 137,3 miliardy Kč. KB zjednodušila proces poskytování hypoték, což vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti hypoték KB, a to bez jakéhokoli negativního vlivu na ziskovost či standardy řízení rizik. Navíc KB Flexibilní hypotéka získala ocenění Zlatá Koruna pro nejlepší hypotéku na českém trhu. Popularita hypoték částečně ovlivnila poptávku po úvěrech ze stavebního spoření a objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou tak poklesl o 6,8 % na 46,8 miliardy Kč. Poptávka po spotřebitelských úvěrech byla kolísavá, v meziročním srovnání objem spotřebitelských úvěrů (KB a společnosti ESSOX) mírně vzrostl o 0,3 % na 27,5 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 5,0 % na 258,5 miliardy Kč. Co se týče jednotlivých typů úvěrů, financování vývozu rostlo nejdynamičtěji hlavně díky zvýšení českého vývozu do východní Evropy a Asie a rovněž díky spolupráci KB s exportní pojišťovnou EGAP.  Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 5,3 % na 205,5 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelů a malých podniků vzrostlo o 1,5 % na 28,6 miliardy Kč. V obtížném prostředí oceňovali klienti výhody factoringu, když zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o významných 33,3 % na 4,0 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF rostl meziročně o 2,2 % na 20,4 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů2 vzrostl meziročně o 1,8 % na 591,0 miliard Kč. Vklady podniků vzrostly o 3,7 % na 323,7 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se vlivem přesunu některých klientských vkladů do nebankovních produktů (podílových fondů a životního pojištění) snížily o 3,2 % na 157,4 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,9 % na 71,4 miliardy Kč. Klientská aktiva v transformovaném fondu, který je spravován KB Penzijní společností, se navýšila o 9,8 % na 34,0 miliardy Kč. Tato aktiva jsou nadále konsolidována v účetnictví Skupiny KB.

Objem aktiv v nově vzniklých penzijních fondech je po šesti měsících provozu nadále malý. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 20,4 % na 31,3 miliardy Kč. Objemy v podílových fondech v držení klientů KB (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 19,5 % na 29,9 miliardy Kč.

2 S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl o 4,2 % na 606,9 miliardy Kč.

Vybrané obchodní úspěchy a iniciativy

Skupina Komerční banky zavedla ve druhém čtvrtletí několik iniciativ, které budou přínosem pro klienty.

KB v rámci spolupráce s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR zahájila program, který nabízí dotace až do výše 300 000 Kč na zahájení podnikání. Tento program doplňuje standardní nabídku kvalifikovaného poradenství a vedení Profi účtu zdarma pro začínající podnikatele.

Telefónica Czech Republic si vybrala společnost ESSOX pro poskytování financování mobilních telefonů pro své klienty. Klienti si tak mohou pořídit na splátky a bez navýšení ceny jakýkoliv mobilní telefon z nabídky O2 s dobou splácení 24 měsíců.

Komerční banka a Potravinářská komora ČR prodloužily svoji smlouvu o vzájemné spolupráci. Cílem je dále zvyšovat společné úsilí při podpoře sektoru výroby potravin a nápojů. Komerční banka bude například organizovat ve spolupráci s Potravinářskou komorou sérii seminářů o možnostech financování investičních záměrů potravinářských firem.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy v prvním pololetí 2013 meziročně klesly o 8,3 % na 15 509 milionů Kč. Tento pokles byl ovlivněn několika jednorázovými položkami zaúčtovanými v loňském roce. Mezi ně patřil prodej podílu v Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) a výnosy z úpravy dluhopisového portfolia Penzijního fondu KB, která předcházela jeho transformaci. Výnosy očištěné o vliv jednorázových položek poklesly o 4,9 %, navzdory rostoucímu objemu úvěrů a vkladů, a to v důsledku velmi nízkých tržních úrokových sazeb, utlumené aktivity v české ekonomice a intenzivní konkurence na bankovním trhu.

Čisté úrokové výnosy klesly o 4,2 % na 10 587 milionů Kč. Rostoucí objemy úvěrů a vkladů nevynahradily pokles výnosů z reinvestování vkladů vlivem velmi nízkých tržních úrokových sazeb. Úrokové výnosy byly také ovlivněny odprodejem rizikovějších aktiv, státních dluhopisů zemí jižní Evropy v roce 2012 a 2013. Čistá úroková marže, vypočtená z úročených aktiv, klesla v prvním pololetí 2013 na 2,9 % ze 3,2 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 0,9 % na 3 526 milionů Kč. Poplatky z vkladových produktů a za transakce byly nižší, neboť KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny a stagnace ekonomiky vedla k nižší transakční aktivitě. Výnosy z prodeje podílových fondů a životního pojištění byly podpořeny růstem objemu úspor klientů v těchto produktech. Poplatky ze syndikovaných úvěrů se meziročně zvýšily, na druhou stranu se snížila poptávka po bankovních zárukách v souladu s ekonomickým vývojem zejména ve stavebnictví.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o 41,0 % na 1 326 milionů Kč. Pokles byl způsoben zaúčtováním několika jednorázových položek v loňském roce, hlavně prodejem podílu KB v ČMZRB, úpravou portfolia Penzijního fondu KB a prodejem zbývajících částí řeckých a portugalských státních dluhopisů. V prvním pololetí 2013 KB zaznamenala malý kapitálový zisk z prodeje italských státních dluhopisů. Výnosy z operací pro klienty mírně poklesly v důsledku nízkých výnosů a nízké volatility na trhu české koruny. Čistý zisk z cizoměnových plateb odráží nižší obrat vývozu a dovozu a klesající průměrná rozpětí.

Celkové provozní náklady poklesly o 1,6 % na 6 409 milionů Kč. V rámci toho personální náklady klesly meziročně o 0,9 % na 3 315 milionů Kč při poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 1,9 % na 8 624. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 3,8 % na 2 228 milionů Kč, když nejvíce úspor bylo dosaženo v kategorii nákladů na poštovní služby (díky přechodu na elektronické výpisy z účtů) a v nákladech na marketing a na telekomunikace. Naopak vyšší náklady přineslo zavádění bezkontaktních platebních karet a s tím spojené infrastruktury. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 1,4 %, když vyšší odpisy softwarových aplikací byly jen částečně kompenzovány nižšími odpisy budov a IT hardware.

Hrubý bankovní příjem za prvních šest měsíců roku 2013 poklesl o 12,5 % na 9 099 milionů Kč.

Náklady rizika se snížily o 1,5 % na 964 milionů Kč. Kvalita úvěrového portfolia Skupiny KB byla i nadále velmi dobrá jak v segmentu drobného bankovnictví, tak v segmentu podniků. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření dosáhly 41 bazických bodů ve srovnání se 44 bazickými body ve stejném období loňského roku.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 23,3 % na 74 milionů Kč.  Podíl zisku klientů transformovaného penzijního fondu dosáhl výše 259 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 7,4 % na 1 457 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí 2013 poklesl o 16,0 % na 6 493 miliony Kč. Z této částky náleželo 183 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+48,8 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 6 310 milionů Kč, což je o 17,0 % méně než v prvním pololetí 2012. Čistý zisk pro akcionáře očištěný o jednorázové položky poklesl meziročně o 10,6 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2012, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. červnu 2013 zvýšil o 1,1 % na 795,8 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám vzrostly o 18,2 % na 75,8 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se zvýšily o 70,3 % na 39,0 miliardy Kč a termínované vklady u bank, které poklesly o 21,4 % na 14,8 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 21,3 % na 40,6 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky stouply o 1,3 % na 457,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 1,3 % na 475,0 miliard Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,0 % (437,0 miliard Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,3 % (10,8 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,5 miliardy Kč, což je o 4,2 % více než na konci roku 2012.

Portfolio realizovatelných cenných papírů kleslo o 4,4 % na 135,6 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 135,4 miliardy Kč tvořila 94,9 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 17,0 miliard Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Komerční banka v průběhu druhého čtvrtletí prodala zbývající část italských státních dluhopisů a ke konci pololetí tak již Skupina KB nedržela žádné dluhopisy zemí jižní Evropy. Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti mírně klesl o 0,9 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,0 % na 7,8 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 2,9 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizic Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2012 o 2,9 % na 705,9 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 4,8 % na 606,9 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 20,3 % na 23,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 79,8 % (bez odečtení aktiv klientů v transformovaném fondu činila 75,4 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 10,6 % na 89,9 miliardy Kč. KB vyplatila 27. května dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč a tvorba čistého zisku byla více než kompenzována poklesem přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a přecenění zajištění peněžních toků, která obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem zvýšení úrokových sazeb. K 30. červnu 2013 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2013 činil 59,3 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 16,2 %. Nárůst ukazatele oproti konci prvního čtvrtletí je především důsledkem zahrnutí nerozděleného zisku roku 2012 do regulatorního kapitálu, v návaznosti na rozhodnutí valné hromady KB konané v dubnu 2013 o rozdělení zisku roku 2012.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první pololetí 2013 dosáhla 13,6 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 13,3 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %.

Změny ve správě společnosti

Na svém zasedání dne 25. června 2013 zvolila dozorčí rada Komerční banky pana Alberta Le Dirac’ha novým členem představenstva s účinností od 2. srpna 2013. Ve stejný den představenstvo Komerční banky zvolilo pana Le Dirac´ha předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky s účinností od 2. srpna 2013. Tato rozhodnutí následovala po dřívějším oznámení pana Henriho Bonneta o odstoupení z obou pozic s účinností od 1. srpna 2013.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2013 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. června 2013 1. ledna – 30. června 2012 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 10 587 11 056 -4,2 %
Čisté poplatky a provize 3 526 3 558 -0,9 %
Čistý zisk z finančních operací 1 326 2 246 -41,0 %
Ostatní výnosy 71 56 26,8 %
Čisté provozní výnosy 15 509 16 916 -8,3 %
Personální náklady -3 315 -3 345 -0,9 %
Všeobecné provozní náklady -2 228 -2 317 -3,8 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -866 -854 1,4 %
Provozní náklady -6 409 -6 516 -1,6 %
Hrubý provozní zisk 9 099 10 400 -12,5 %
Náklady rizika -964 -979 -1,5 %
Čistý provozní zisk 8 135 9 421 -13,7 %
Zisk z majetkových účastí 74 60 23,3 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -259 -396 -34,6 %
Čistý zisk před zdaněním 7 950 9 084 -12,5 %
Daň z příjmů -1 457 -1 356 7,4 %
Čistý zisk 6 493 7 728 -16,0 %
Menšinový zisk 183 123 48,8 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 6 310 7 604 -17,0 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. června 2013 31. prosince 2012 Změna od zač. roku
Aktiva 795 808  786 836  1,1 % 
Hotovost a účty u centrálních bank 45 780 28 057 63,2 %
Pohledávky za bankami 75 781 64 111 18,2 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 457 551 451 547 1,3 %
Cenné papíry 179 499 196 706 -8,7 %
Ostatní aktiva 37 196 46 415 -19,9 %
Pasiva 795 808 786 836 1,1 %
Závazky vůči bankám 27 776 38 901 -28,6 %
Závazky vůči klientům 606 859 579 067 4,8 %
Emitované cenné papíry 23 616 19 624 20,3 %
Ostatní pasiva 47 643 48 705 -2,2 %
Vlastní kapitál celkem 89 913 100 538 -10,6 %
Hlavní ukazatele 30. června 2013 30. června 2012 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 16,2 % 14,6 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 16,2 % 14,6 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliardy Kč) 29,2  29,6  -1,1 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 24,6  24,8  -0,7 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,9 % 3,2 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 75,4 % 75,4 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 79,8 % 79,5 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,3 % 38,5 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 13,6 % 18,6 % Pokles
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 17,0 % 22,3 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,6 % 2,0 % Pokles
Zisk na akcii (Kč) 334  403  -17,0 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 624  8 792  -1,9 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 398 0
Počet bankomatů 713 698 +15
Počet klientů (KB) 1 587 000 1 599 000 -0,9 %

* Vypočteno jako čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. června 2013 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 137,3 miliardy Kč 7 %
– celkový počet 115 000 9 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 46,8 miliardy Kč -7 %
– celkový počet 116 000 -12 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 27,5 miliardy Kč 0 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,6 miliardy Kč 2 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 205 000 -3 %
– z toho občanům 158 000 -1 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 377 000 -4 %
Předepsané pojistné (KP)   4,4 miliardy Kč 37 %

Finanční kalendář na rok 2013

  • 7. listopadu 2013: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2013 a za 3. čtvrtletí 2013