Nadace Komerční banky Jistota předala dar starostům obcí Hřensko a Křešice, které patří mezi obce nejvíce postižené povodněmi. Dar ve výši 50 tis. Kč pro každou obec je příspěvkem na odstranění škod po povodních, s jejichž následky se obce budou vyrovnávat ještě několik měsíců.

Zástupkyně Nadace Hana Keita Rizmanová a ředitelé poboček KB Litoměřice a Děčín, Alena Kotková a Michal Hampl, se při této příležitosti obeznámili s aktuální situací v obou obcích.

„Škody, které způsobují povodně, se zpravidla dotýkají většiny obyvatel v zasažené lokalitě. Pomoci proto nedávnými záplavami jedněm z nejvíce postižených obcí pro nás byla jednoznačná volba,“ upřesnila důvody předání finančního daru Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

V obci Hřensko, která leží v krásné oblasti Česko-saského Švýcarska, na první pohled není poznat, že se tudy prohnala stoletá voda.

Jak uvedl starosta obce, Jan Havel: „Naší prioritou bylo pomoci občanům Hřenska, kterým voda zaplavila všech 34 domů. Zároveň jsme se snažili maximálně podpořit turistický ruch, který je díky soutěskám Edmundova a Divoká, jediným zdrojem příjmu obce. Tyto soutěsky byly přístupné i v době povodní a na projížďku k nám mohou výletníci i nadále zavítat každý den. V samotné obci nás čekají ještě mnohé opravy, včetně osvětlení, silnice, chodníků, kanalizace a dalších, jejichž náklady budou vyžadovat desítky milionů korun.“

V obci Křešice na Litoměřicku, která leží v povodí řeky Labe, bylo evakuováno více než tisíc obyvatel a poškozeno 260 domů, včetně školy a školky.

„Naše obec je záplavami sužována poměrně často. Vybudovali jsme proto protipovodňové zábrany. Bohužel, letošní voda je překonala,“ uvedl starosta obce Václav Kovařík.

To co, obyvatelům Křešic dodalo sílu čelit následkům, byl počet a odhodlání dobrovolníků, kteří přispěchali na pomoc, jakmile voda opadla. Stejně jako finanční dary, které dosud přichází na konto obce zřízené speciálně za tímto účelem.

Nadace se významně podílí na realizaci projektů společenské odpovědnosti Komerční banky. Projekty, které Nadace podporuje, jsou především zdravotně sociálního charakteru, dále z oblasti vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Nadace Jistota však reaguje i na situace, kdy se lidé náhle ocitnou v nouzi v důsledku přírodní či jiné katastrofy.

Nadace patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun.

Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách www.nadacejistota.cz.