Nadace Komerční banky Jistota předala zástupci Sdružení Linka bezpečí, Richardu Schinkovi, řediteli a členu představenstva Sdružení, dar ve výši více než 56 tisíc Kč. Peněžní prostředky budou použity na obnovu vybavení call centra a tedy na zefektivnění celého provozu Linky bezpečí.

Při předání daru diskutovaly zástupkyně Nadace Komeční banky Jistota, Sylva Floríková a Hana Keita Rizmanová, s Richardem Schinkem především poslání a fungování Linky bezpečí.

„Ochrana dětí a mladistvých patří mezi naše důležité oblasti podpory. Dlouhodobě spolupracujeme se školami pro hendikepované děti, naši pomoc soustřeďujeme do projektů podpory náhradní rodinné péče, investujeme do rozšiřování Babyboxů v ČR apod. Proto jsme se rozhodli pomoci Lince Bezpečí, která denně dokáže zachránit životy či poradit s problémy stovkám volajících dětí,“ shrnuje důvody pomoci Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

Sdružení Linka Bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. V příštím roce oslaví 20. výročí vzniku. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a působí celorepublikově. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International.

„Bohužel v dnešní náročné době se na Linku bezpečí obrací se svými problémy stále více dětí a mladistvých. Proto bychom rádi poděkovali Nadaci Komerční banky Jistota za finanční dar, díky kterému vylepšíme výkonnost fungování linky a naši pracovníci tak dokážou pomoci více volajícím v jejich těžkých životních situacích,“ uvedl Richard Schinko.

Nadace Komeční banky Jistota se významně podílí na realizaci projektů společenské odpovědnosti KB. Patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace Komeční banky Jistota ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách www.nadacejistota.cz.