O zvýhodnění z evropských podpůrných programů je mezi klienty Komerční banky stále mimořádný zájem

Tisková zpráva

Evropské prostředky jsou pro klienty Komerční banky nadále velmi aktuální. Mimo běžné dotace pomáhá KB svým klientům získávat výhody i z široké nabídky podpůrných programů vybraných evropských finančních institucí.

Firemní i municipální klienti mají možnost využít některý z podpůrných nástrojů evropských bank. Každý z nich přináší dodatečné zvýhodnění k běžnému podnikatelskému či municipálnímu úvěru. Velkou předností všech těchto programů je, že veškeré formality a administrativu spojenou se schválením a administrací zajišťuje za klienty Komerční banka.

Počet i celkový objem zvýhodněných úvěrů neustále narůstají. Jedním z důvodů je i fakt, že běžné dotace ze strukturálních fondů již obvykle nejsou pro nové žadatele dostupné. Klienti tak pro své projekty vítají možnosti získání i méně rozšířených způsobů zvýhodnění.

„Jsme rádi, že se nám daří nabídku a rozsah podpory průběžně rozšiřovat a naši klienti mají o jejich využití velký zájem. Jen v letošním roce jsme uzavřeli smlouvy na nové podpůrné programy v objemu více než 6 miliard Kč. Například v programu EuroInovace jsme jen během prvních několika měsíců poskytli zvýhodněné úvěry ve výši téměř 700 milionů Kč,“ uvedl Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení - Corporates.

Výhody nejen pro obce a města, ale i pro inovativní malé a střední firmy

Aktuálně mohou klienti využít některého z těchto podpůrných programů:

  1. Program EuroInovace – pro inovativní malé a střední podnikatele, kteří mohou získat zvýhodněné financování s využitím záruky vystavené Evropským investičním fondem.
  2. Program EuroMuni – poskytovaný ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy na financování měst a obcí. Municipální klienti mohou dosáhnout zvýhodněné úrokové sazby na financování svých rozvojových projektů.
  3. Zvýhodněný úvěr EIB pro malé a střední podniky – podnikatelé do 250 zaměstnanců mohou získat zvýhodněnou úrokovou sazbu investičních úvěrů s podporou programu Evropské investiční banky.

Další podpůrné programy jsou připravovány a s podmínkami jejich využití rádi poradí bankovní poradci KB a regionální KB EU Point specialisté.