Evropské prostředky jsou pro klienty Komerční banky nadále velmi aktuální. Mimo běžné dotace pomáhá KB svým klientům získávat výhody i z široké nabídky podpůrných programů vybraných evropských finančních institucí.

Firemní i municipální klienti mají možnost využít některý z podpůrných nástrojů evropských bank. Každý z nich přináší dodatečné zvýhodnění k běžnému podnikatelskému či municipálnímu úvěru. Velkou předností všech těchto programů je, že veškeré formality a administrativu spojenou se schválením a administrací zajišťuje za klienty Komerční banka.

Počet i celkový objem zvýhodněných úvěrů neustále narůstají. Jedním z důvodů je i fakt, že běžné dotace ze strukturálních fondů již obvykle nejsou pro nové žadatele dostupné. Klienti tak pro své projekty vítají možnosti získání i méně rozšířených způsobů zvýhodnění.

„Jsme rádi, že se nám daří nabídku a rozsah podpory průběžně rozšiřovat a naši klienti mají o jejich využití velký zájem. Jen v letošním roce jsme uzavřeli smlouvy na nové podpůrné programy v objemu více než 6 miliard Kč. Například v programu EuroInovace jsme jen během prvních několika měsíců poskytli zvýhodněné úvěry ve výši téměř 700 milionů Kč,“ uvedl Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení - Corporates.

Výhody nejen pro obce a města, ale i pro inovativní malé a střední firmy

Aktuálně mohou klienti využít některého z těchto podpůrných programů:

  1. Program EuroInovace – pro inovativní malé a střední podnikatele, kteří mohou získat zvýhodněné financování s využitím záruky vystavené Evropským investičním fondem.
  2. Program EuroMuni – poskytovaný ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy na financování měst a obcí. Municipální klienti mohou dosáhnout zvýhodněné úrokové sazby na financování svých rozvojových projektů.
  3. Zvýhodněný úvěr EIB pro malé a střední podniky – podnikatelé do 250 zaměstnanců mohou získat zvýhodněnou úrokovou sazbu investičních úvěrů s podporou programu Evropské investiční banky.

Další podpůrné programy jsou připravovány a s podmínkami jejich využití rádi poradí bankovní poradci KB a regionální KB EU Point specialisté.