Komerční banka uzavřela s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) smlouvu na podporu projektů měst a obcí. Díky nové smlouvě může KB financovat rozvojové projekty svých klientů s využitím zvýhodněných úvěrů v celkovém objemu až 2,6 miliardy Kč. Jde o vůbec první smlouvu, kterou CEB v České republice uzavřela se soukromou bankou.

Komerční banka bude s CEB spolupracovat při financování rozvojových projektů v rámci nového programu EuroMuni. Program mohou klienti z řad municipalit využít na financování široké škály typů projektů, od výstavby a oprav infrastruktury až k projektům na ochranu životního prostředí. Zvýhodněný úvěr bude možné použít mimo jiné i na odstraňování následků nedávných povodní.

Díky zapojení se do programu EuroMuni získají města a obce na své projekty financované s Komerční bankou zvýhodněné úrokové sazby a tím znatelné finanční úspory.

„Komerční banka se vytrvale snaží přinášet svým klientům nové výhody a získávat pro ně podporu i z méně obvyklých podpůrných programů. Jsme rádi, že umožníme díky smlouvě s CEB našim klientům z řad měst a obcí využít ojedinělou příležitost zapojit se do tohoto výhodného programu,“ řekl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Rozvojová Banka Rady Evropy (CEB) je mezinárodní rozvojová banka se zaměřením na posílení sociální soudržnosti v Evropě. CEB ročně rozdělí přibližně 2 miliardy EUR na projekty sociální soudržnosti, nápravu krizových situací a zlepšení životních podmínek znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Úplné podmínky zvýhodnění a detailní podmínky programu zveřejní Komerční banka v horizontu několika týdnů.