Jedinečnou službu KB MojePlány zpřístupní od listopadu Komerční banka na svém webu a v internetovém bankovnictví MojeBanka. Finanční plán, který doposud s podporou nástroje připravovali pro klienty výhradně bankovní poradci, si mohou klienti nově připravit v pohodlí domova či kanceláře.

Dlouhodobý finanční plán ulehčí rozhodování ve finančních otázkách a pomůže splnit stanovené cíle. Aplikaci KB MojePlány budou mít k dispozici jak klienti banky v internetovém bankovnictví MojeBanka, tak kdokoli, kdo navštíví webové stránky www.kb.cz.  

Komerční banka je první bankou na trhu, která zpřístupňuje široké veřejnosti takto podrobný nástroj se širokým záběrem napříč finančními produkty.

„Od zavedení aplikace KB MojePlány si slibujeme, že klienti začnou více přemýšlet o možnostech, jak nakládat se svými financemi s ohledem na aktuální životní poměry i budoucí cíle. Aplikace jistě nenahradí poradenství bankovního poradce, ale může občanům ukázat řešení, která by měli promyslet a se svým poradcem diskutovat,“ říká Charles-Pierre Serain, výkonný ředitel pro Marketing, Komunikaci a Business development.

Aplikace KB Moje Plány funguje podobně jako webové kalkulačky. Uživatel vyplní základní parametry, jako je měsíční příjem, náklady na živobytí, věk, rodinné poměry a svůj vztah k investičnímu riziku, který zjistí pomocí krátkého investičního dotazníku. Dále uvede, jaké finanční produkty již používá a jaké cíle a přání si chce v souvislosti s financemi připravit a v budoucnosti splnit. Výstupem je strukturovaný přehled cílů a doporučení produktů, které je vhodné ke splnění těchto cílů využít.

„Výstupy z aplikace KB MojePlány mohou pro klienty být určitým vodítkem, jakým způsobem se odpovědně chovat ke svým financím. Aplikace umí doporučit vhodné spořící a investiční produkty, zváží za klienta možnosti využití spotřebitelských a hypotečních úvěrů, navrhne optimální formy pojištění a nabídne odpovídající řešení a výnosnou cestu pro dnes velmi důležité zajištění na stáří,“ Charles-Pierre Serain.

Banka nezapomíná ani na podnikatele a firmy. Pro ně je připravena nová aplikace KB Podnikatelské finance, která jim umožní během několika málo kroků komplexně a jednoduše analyzovat konkrétní cíle a preference v oblasti financování podnikání. Následně doporučí vhodnou skladbu produktů, které nejlépe vyhovují reálným potřebám, ať už se jedná o investiční nebo provozní financování.

Více informací o poradenství včetně samotných aplikací mohou občané najít na stránkách www.MojePlany.cz či www.podnikatelskefinance.cz.