Komerční banka uzavřela s Evropskou investiční bankou smlouvu, která rozšiřuje možnosti banky poskytovat zvýhodněné úvěry pro firemní klienty. Program je zaměřen na firmy usnadňující mladým zaměstnancům start jejich pracovní kariéry.

Smlouva představuje první úvěr poskytnutý Evropskou investiční bankou v České republice v rámci programu EIB na podporu zaměstnanosti mladých lidí, nazvaného „Dovednosti a pracovní místa – investice pro mladé lidi“, který se zaměřuje na realizaci klíčové priority EIB, tedy podporovat boj Evropy proti nezaměstnanosti mladých lidí.

Dnešní pozice mladých lidí na pracovním trhu je poměrně složitá, mají minimální pracovní zkušenosti a jejich nezaměstnanost trvale roste. Proto se EIB ve spolupráci s Komerční bankou snaží jejich zaměstnanost podpořit. Novou možností je zvýhodnění firem, které umožňují mladým lidem propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi formou stáží a praxí, nebo je přímo zaměstnávají.

Skupina Komerční banky je první na českém trhu, kdo uvedený unikátní podpůrný program svým klientům nabízí.

„Zaměstnanost mladých lidí je pro naši společnost a pro naše hospodářství zásadní. Mladí lidé mohou navíc do firem přinést nové pohledy a nové nápady a jsou podmínkou pro udržitelnost firem. Proto bychom rádi podpořili jejich vstup do aktivního života tím, že firmám budeme částečně kompenzovat náklady spojené s jejich zaškolováním a adaptačním procesem na základě úvěrového programu EuroPremium Young. Tento nový program dále rozšiřuje produktovou nabídku KB připravenou ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, po které je mezi našimi klienty velká poptávka,“ uvedl Albert Le Dirac’h, generální ředitel Komerční banky.

Podnikům s méně než třemi tisíci zaměstnanci, které pomohly mladým lidem začlenit se do zaměstnaneckého poměru, poskytne Komerční banka v novém programu EuroPremium Young zvýhodněnou úrokovou sazbu úvěru. Pokud společnost zaměstnala mladého člověka v předchozích 6 měsících a stále jej zaměstnává, nebo pokud se zaváže, že v následujícím půl roce zaměstná absolventa ve věku do 30 let, získá slevu na úrokové sazbě úvěru ve výši 0,30 % p.a.

Na slevu úvěru EuroPremium Young dosáhnou i firmy, které nabízí praxe a stáže pro studenty a také ty, které při zaměstnávání mladých pracovníků spolupracují s technickou školou či univerzitou.

Podnikatelé mohou z prostředků programu získat až 680 mil. Kč. Účelový střednědobý či dlouhodobý úvěr lze využít na pořízení hmotného majetku, financování výzkumu a vývoje či provozních potřeb společnosti. Úplné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Komerční banky a u firemních bankovních poradců. Odborná podpora při strukturování úvěru je zajišťována sítí regionálních KB EU Point specialistů.

Kontakty pro média:

Michal Teubner, michal_teubner@kb.cz, tel.: +420 955 532 758, website: www.kb.cz

Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 437 983 334, website: www.eib.org/press, press office: +352 437 921 000 – press@eib.org