Na jaře tohoto roku vyhlásila Komerční banka inovační soutěž pro vysokoškolské studenty „Dejte hlavy dohromady 2014!“. Tým studentů měl za úkol zpracovat projekt na téma – Jak pravidelně a efektivně komunikovat s klienty a jak je motivovat?

Úkolem studentů bylo nejenom hledat nové cesty, jak nejlépe přiblížit produkty a služby zákazníkům, jak využívat moderní distribuční kanály a jak účinně motivovat klienty pro komunikaci s bankou, ale také zhodnotit současný stav komunikace s klienty.

Do finále soutěže postoupily dva týmy – jeden tvořili studenti z Vysoké školy finanční a správní – ti se ve svém projektu zaměřili na podporu finanční gramotnosti a navrhli komplexní řešení ve formě vzdělávacích seminářů za účelem navázání důvěryhodných vztahů s klienty.

Druhý tým reprezentovali studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří navrhli nový koncept mobilního bankovnictví pro segment Studenti, spočívající ve zjednodušení stávající služby Mobilní banka. Koncept využívá prvky gamifikace, v komunikaci s klienty uplatňuje princip her a odměňuje uživatele v rámci různých akcí. Tento inovativní nápad byl nakonec vyhodnocen jako nejlepší.

Na studenty nečekaly pouze hmotné dárky – kromě tabletu Samsung mohli členové vítězného týmu využít konzultací s odborníky a setkání se zástupci top managementu Komerční banky.

„Výhercům jsme také nabídli absolvovat stáže v KB a zdarma si založit studentské konto G2.2. Všichni, kteří se zúčastnili soutěže, dostali příležitost zapojit se do inovačního procesu a podílet se na změnách, které probíhají v bankovním sektoru. I pro nás byla soutěž velmi inspirující a přinesla nám neotřelé a svěží tipy na inovace,“ uvedl Charles Pierre Serain, výkonný ředitel pro Marketing, Komunikaci a Business development KB.