KB Penzijní společnost získala pro rok 2014 počtvrté v řadě titul „Nejlepší penzijní fond v ČR“ v prestižním ocenění Global Banking and Finance Review. V tomto ocenění nenašla KB Penzijní společnost přemožitele již od roku 2011!

Global Banking & Finance Review patří mezi světově nejnavštěvovanější online časopisy o mezinárodním bankovnictví a finančním sektoru.

Odborná porota ocenění hodnotí zejména dlouhodobou transparentnost penzijních fondů, systém vedení a kontroly, zákaznický servis či úspěšnost investičních strategií. Důležitou roli při stanovení celkového pořadí hraje také systém řízení rizik, dosažené výnosy, diverzifikace investic a celková bezpečnost spravovaného majetku, návratnost investic, efektivnost nákladů a další.

„Skupina Komerční banky patří dlouhodobě k nejspolehlivějším partnerům občanů při spoření na penzi. To potvrzují také úspěchy KB Penzijní společnosti v mezinárodních oceněních, kde rozhoduje odborná porota na základě jasně daných kritérií,“ uvedl Pavel Racocha, předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.

Stabilitou a finanční silou výhody KB Penzijní společnosti nekončí. Každý klient může využít bezplatný on-line přístup ke svému účtu přes internet a lehce tak kontrolovat připsané platby nebo tisknout aktuální výpisy. Klienti Komerční banky získají navíc z každé platby kreditní Lady kartou či A kartou 1 % zpět na účet penzijního spoření u KB Penzijní společnosti.

Penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívá 558 tisíc klientů s celkovým počtem více než 567 tisíc aktivních smluv v obou pilířích důchodového systému. V roce 2013 KB PS patřila mezi jediné dvě penzijní společnosti hospodařící se ziskem. Celkový objem prostředků spravovaných KB Penzijní společnost přesáhl k 30. září 2014 39,5 mld. Kč.