Komerční banka a Agrární komora ČR uzavřely v rámci konání výstavy Země živitelka smlouvu o spolupráci. Nová smlouva formálně stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi KB a komorou, která sdružuje celou řadu jejích klientů. Na výstavišti v Českých Budějovicích byla souběžně prodloužena také smlouva o spolupráci s Potravinářskou komorou ČR.

Komerční banka je jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých zemědělců a potravinářů. Zajištěním financování společností z obou sektorů a budováním dlouhodobých vztahů tak přispívá ke stabilitě a rozvoji celého odvětví v ČR.

„I přes určitou rozdílnost finančních a bankovních potřeb zemědělství a potravinářství si jejich vzájemnou propojenost dobře uvědomujeme a oběma sektorům máme v Komerční bance skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký významu tito klienti pro Komerční banku mají,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

Od nově uzavřené smlouvy obě strany očekávají komorou další prohloubení vzájemné spolupráce, komunikace a informovanosti. Současně budou oba partneři spolupracovat také na společných seminářích, zaměřených na investiční příležitosti zemědělství a možnosti jejich financování, či speciálním výzkumu s cílem zmapovat reálné potřeby farmářů v oblasti bankovních služeb.

„Nové uzavření smlouvy Agrární komory ČR a prodloužení smlouvy Potravinářské komory ČR s tak významnou finanční institucí jako je Komerční banka nás velice těší. Projekty a investice do zemědělství a potravinářství Komerční banka již tradičně dlouhodobě podporuje, přičemž zohledňuje návaznost a neoddělitelnost obou oborů. Věřím, že spolupráce KB s Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR, které u nás zastřešují dvě silně propojená odvětví, tuto podporu ještě více zintenzivní a povede k nalézání dalších cest rozvoje celého agro-potravinářského sektoru,“ uvedl Miroslav Toman, prezident Agrární i Potravinářské komory ČR.