V Praze, 2. duben 2015 – Národní galerie v Praze otevírá zcela zdarma svoje stále expozice pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let. Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupenky za tuto část návštěvníků uhradí. Nulové vstupné se vztahuje jak na české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví v období od dubna do prosince 2015.

„Dlouhodobým cílem Národní galerie v Praze je zpřístupnit výtvarné umění v maximální možné míře veřejnosti – například po vzoru světových muzeí v Londýně nebo Washingtonu. Nyní se nám tento cíl ve spolupráci s Komerční bankou daří přivádět k životu. Chtěli bychom, aby se sledování výtvarného umění stalo pro mladou generaci samozřejmou součástí jejich kulturního života,“ uvedl Jiří Fajt, generální ředitel Národní Galerie v Praze.

„Přál bych si, aby se s naším přispěním zvýšil počet mladých lidí, kteří v letošním roce navštíví Národní galerii v Praze, a to alespoň o 20 tisíc návštěvníků v porovnání s rokem 2014. Těší nás, že můžeme být partnerem tohoto významného projektu a podílet se na tom, aby si mladá generace mohla prostřednictvím umění prohlubovat svoje vzdělání. Podporujeme tento společenský a celosvětový trend a chtěli bychom v něm pokračovat i v dalším období,“ doplnil Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Komerční banka je dlouholetým partnerem institucí, projektů a akcí celospolečenského významu. Cílí na oblast kultury, neprofesionálního sportu a vzdělávání. Právě podpora české kultury je hlavní sférou sponzorských aktivit banky. Této oblasti věnovala od roku 2006 cca 300 mil. Kč. Více než deset let je Komerční banka generálním partnerem Národního divadla, nejvýznamnější české divadelní scény. Stejnou dobu podporuje Festival francouzského filmu. Od roku 2014 je rovněž partnerem Národní galerie v Praze.

V roce 2014 navštívilo Národní galerii v Praze 380 231 návštěvníků, přičemž na špičce návštěvnosti se i vloni držel Veletržní palác s expozicemi moderního umění. „Věříme, že naše expozice budou oslovovat stále větší množství návštěvníků, a to samozřejmě nejen z řad mladých lidí,“ uzavřel Jiří Fajt.

Návštěvnost objektů Národní galerie v Praze v roce 2014  
Veletržní palác 143 971
Valdštejnská jízdárna     64 609
Anežský klášter   49 644
Salmovský palác    32 757
Schwarzenberský palác    25 711
Šternberský palác   24 975
Palác Kinských   22 298