V Praze, 17. září 2015 – Podpora začínajících podnikatelů a řemesel, jednodušší čerpání evropských dotací a pomoc s úspěšným vstupem a působením na zahraničních trzích – to jsou hlavní oblasti spolupráce Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pro rok 2016. K podpisu nové smlouvy, prodlužující dosavadní spolupráci, došlo v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který je pro řadu malých a středních podniků každoročně významnou událostí.

„Kromě grantů, poradenství a řady informačních a motivačních programů, nabízí Komerční banka začínajícím podnikatelům výhodné produkty, ať už jde o účet zdarma nebo financování podnikatelských aktivit. Pro příští rok se chystáme společně s Asociací dále rozšířit i podporu drobných živnostníků, zejména pak řemesel a řemeslných cechů,“ říká Patrice Begue, výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci Komerční banky.

Nová rámcová smlouva mezi KB a AMSP ČR navazuje na dlouholetou úspěšnou spolupráci obou partnerů. Spojení stabilní banky s nezávislou organizací vytváří platformu se společným cílem – zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích. Partnerství si klade za cíl podporovat aktivity v oblasti dotací EU, exportu, stejně jako v projektech zaměřených na začínající podnikatele, například úspěšný grantový program „Nastartujte se“, ale i v oživování významné řemeslné výroby.

„Spolupráce s AMSP ČR je pro Komerční banku jako lídra firemního bankovnictví naprosto klíčová. Partnerství nám pomáhá porozumět současným potřebám celého sektoru, dynamice očekávaných změn a umožňuje nám efektivně podporovat hlavní pilíř české ekonomiky, tedy malé a střední podniky a živnostníky,“ uvedl Vladimír Jeřábek, člen představenstva Komerční banky.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR k tomu dodává: „Spolupráci s Komerční bankou jsme před pár lety založili nikoliv na velkých gestech a silných prohlášeních, ale na každodenní práci našich týmů. Po pár letech můžeme prohlásit, že soutěže Nastartujtese.cz, Rok řemesel, časopis Trade News nebo třeba společná publikace o řízení exportních rizik nemají na našem dvorku konkurenta. Každý rok si přidáváme více práce a dnes je z toho opravdu velké partnerství s hmatatelnými výsledky.“

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje zájmy cca 260 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Hlavními oblastmi zájmu jsou jak tradiční tak trendové obory. Aktuálními tématy jsou rodinné podnikání – viz projekt RODINNÁ FIRMA, začínající podnikatelé - viz projektu SVOU CESTOU-young business, projekt na podporu řemesel FANDÍME ŘEMESLU!, projekt na podporu žen v podnikání PODNIKAVÁ ŽENA a projekt pro přípravu na elektronickou evidenci tržeb pro gastro, maloobchod a drobné podnikání MALÝ OBCHOD. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem řady podnikatelských soutěží. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.