V Praze, 9. červen 2015 – Vklady a výběry cizích měn u korunových účtů vedených v Komerční bance bez poplatku. Bezplatné vklady a výběry se týkají všech měn uvedených v kurzovním lístku Komerční banky, tedy i oblíbené chorvatské kuny. Transakce v chorvatských kunách meziročně stouply o 900 %.

Klienti Komerční banky z řad občanů mohou již trvale vybírat a vkládat cizí měnu na svých korunových účtech a na účtech v jiné měně bez poplatku. Komerční banka se snaží touto nabídkou vycházet vstříc svým klientům, kteří cestují do zahraničí a potřebují s sebou hotovost.

Komerční banka se na základě úspěchu loňských letních „Poplatkových prázdnin“ rozhodla tuto výhodnou nabídku, která se týká všech měn, jež má Komerční banka ve svém kurzovním lístku v kategorii valut (tzn. i oblíbených chorvatských kun), zavést jako trvalou změnu ve svém Sazebníku, to znamená zrušit standardní poplatek ve výši 2 % z objemu konverzní transakce.

Pokud si např. klient, který má v Komerční bance vedený běžný korunový účet, vybere ze svého účtu potřebnou částku v hotovosti v cizí měně, může po svém návratu domů ze zahraničí zbylé bankovky cizí měny opět vložit na svůj účet v Komerční bance, a částka se mu připíše opět v korunách bez účtování jakéhokoli poplatku.

Loňská časově omezená akce nás utvrdila, že se jednalo o správný krok ze strany Komerční banky, který naši klienti vnímali velmi pozitivně. Proto jsme se rozhodli tyto poplatky zrušit trvale a podporovat naše klienty při jejich cestování do zahraničí v průběhu celého roku,“  uvedla Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby KB.

Meziroční nárůst objemu transakcí v chorvatských kunách činil více než 900 %. Měnou s největšími realizovanými objemy obchodů bylo euro, které tvořilo 68 % všech transakcí.

Celkový objem valut, který se v loňském roce během „Poplatkových prázdnin“ v KB zobchodoval, překročil 460 miliónů Kč, což znamená téměř trojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 2013!

„Trvalé poplatkové prázdniny“ Komerční banky pro klienty z řad občanů se týkají těchto hotovostních transakcí:

  • výběr cizí měny z běžného korunového účtu,
  • vklad cizí měny na běžný korunový účet,
  • výběr korun z běžného cizoměnového účtu,
  • vklad korun na běžný cizoměnový účet,
  • výběr cizí měny z běžného účtu vedeného v jiné cizí měně.

Nabídka se týká všech měn v kurzovním lístku KB v kategorii valut.