V Praze, 2. listopad 2015 – Česká ekonomika letos poroste nejrychleji od roku 2007, když její růst překoná čtyři procenta. Již téměř dva roky roste česká ekonomika rychleji než eurozóna jako celek, za celý letošní rok to bude dokonce o téměř tři procentní body. Proces dohánění, který byl v předkrizové dekádě silný, se tak opět prosazuje.

Platí ovšem, že letošní rok je výjimečný a příští rok růst zpomalí pod tři procenta. V čem výjimečnost letošního roku spočívá? V prvé řadě ve využití prostředků z fondů EU. Letos je poslední šance vyčerpat prostředky z programového období let 2007 až 2013, což se projevuje zejména v infrastrukturních investicích. Druhým faktorem je pak propad cen ropy a tedy i cen pohonných hmot. To ve výsledku znamenalo více volných prostředků v držení domácností i firem, které povzbudily spotřebitelské i investiční výdaje. Třetím faktorem pak je změna pravidel při zdanění tabákových výrobků.

Hospodářský růst vidíme prakticky všude kolem, ve všech sektorech národního hospodářství.  A protože trvá již více než dva roky, vidíme zlepšení i na trhu práce. Tam se prozatím projevoval zejména v rekordní zaměstnanosti. Naopak nezaměstnanost atakuje nejnižší úroveň od roku 2007 a dosahuje úrovně, která se již začíná projevovat ve vyšších mzdových tlacích. Ty by měly v příštím roce sílit a blížit se čtyřprocentnímu růstu. Chuť utrácet tak domácnosti v příštím roce neopustí.

Vzhůru ovšem půjde i inflace. Ta sice v posledních třech měsících překvapila svou nízkou úrovní. Jednalo se ovšem o dovezenou inflaci. Dosažní inflačního cíle i nadále předpokládáme ke konci příštího roku. To by mělo umožnit ČNB ukončit intervenční režim ve třetím čtvrtletí příštího roku po dvou možných personálních změnách v bankovní radě ČNB. Rizikový scénář s pravděpodobností 40 % počítá s odsunutím exitu až do Q1 17.

V průběhu letních měsíců se pod tlak dostala hladina kurzového závazku 27 CZK/EUR a od poloviny července centrální banka na trhu intervenuje. Za oba prázdninové měsíce skoupila téměř 5 mld. EUR. I když se často objevuje srovnání se Švýcarskem, dle našeho názoru značně pokulhává. Jejich současná ani budoucí výše nepředstavuje podle nás jakýkoliv limit pro intervenční aktivitu ČNB. Možnost výraznějšího ataku spekulantů na kurzový závazek ale znamená zvýšené riziko, že ČNB přistoupí ke snížení své depozitní sazby do záporných hodnot. Stejným směrem působí i zvyšující se pravděpodobnost dalšího snížení depozitní sazby ECB, možná až na prosincovém zasedání. Scénáři negativních českých sazeb přisuzujeme pravděpodobnost 40 %.

Riziko prognózy spatřujeme zejména ve vývoji vnějšího prostředí, přičemž rizika jsou jednoznačně na straně nižšího růstu, a to i ve světle posledního „holubičího“ jednání ECB. Velký otazník visí nad dopadem kauzy „Volkswagen“ na automobilový sektor, který je pro nás klíčový. Prozatím se nedomníváme, že by kauza poškodila český automobilový průmysl jako celek.

Hlavní ekonomické proměnné     2014 2015 2016
HDP (reálný růst, y/y v %)     2,0     4,2     2,8
 
    Spotřeba domácností (reálný růst, y/y v %)     1,5     3,2     2,9
 
    Fixní investice (reálný růst, y/y v %)     2,0     7,4     1,4
 
Zahraniční obchod (mld. CZK) (*)     429     419     443
 
Průmyslová výroba (reálný růst, y/y)     5,0 5,2 5,5
Maloobchodní tržby (reálný růst, y/y v %)     2,9 4,9 3,1
Mzdy (nominální růst, y/y v %)     2,3     2,8     3,5
 
Míra nezaměstnanosti (MPSV, v %)     7,6     6,5 6,0
Inflace (y/y, v %)     0,4 0,5 1,6
    Daně (příspěvek do y/y CPI)     0,1 0,2 0,1
    Korigovaná inflace (y/y, v %) (**)     0,7 1,4 1,9
    Ceny potravin (y/y, v %) (**)     2,0 -0,7 1,4
    Ceny pohonných hmot (y/y, v %) (**)     0,1     -12,8     4,8
 
    Regulované ceny (y/y, v %) (**)     -3,0     0,3     -0,2
 
3M PRIBOR (průměr)     0,36     0,31     0,29
 
2W Repo (průměr)     0,05 0,05 0,05
EUR/CZK (průměr)     27,53     27,3     26,6
 

 

Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Poznámka: (*) zahraniční obchod dle přeshraniční statistiky; (**) Složky inflace jsou očištěny o primární dopad daňových změn