V Praze, 19. leden 2015 – Nadace Komerční banky Jistota předala organizaci SOS dětské vesničky dar ve výši částky 362 611 korun. Z poskytnutého příspěvku bude v Karlovarských SOS vesničkách opravena střecha domku, ve kterém aktuálně žije otec samoživitel se svými pěti dětmi.

„SOS Dětské vesničky patří k projektům, které Nadace KB JISTOTA podporuje opakovaně. Oceňujeme vytrvalou snahu pracovníků a partnerů SOS Dětských vesniček vytvářet rodinné prostředí pro děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu a často nemají možnost být umístěny v adoptivní či pěstounské péči,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota.

V loňském roce Nadace Jistota přispěla vesničkám na otevření zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech, kam jsou umisťovány děti, které již musely být z rodiny odebrány.

„Rodinu opustila matka, a aby bylo možné udržet otce a děti pohromadě, byli nastěhováni do domu ještě před opravou střechy. Tu dům nutně potřebuje, protože zabrání devastaci objektu v zimním období,“ vysvětlit Michal Urbánek, specialista organizace pro firemní dárce.

Sdružení provozuje tři SOS dětské vesničky - v Brně, ve Chvalčově a v Karlových Varech. SOS dětská vesnička v Karlových Varech byla otevřena v roce 1970 a představuje tak nejstarší SOS dětskou vesničkou v České republice. Celkem je v této SOS dětské vesničce k dispozici 12 rodinných domů.

Nadace Komerční banky JISTOTA patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let pak rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 milionů korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejňuje Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.