Lucemburk / Praha, 24. září 2015 – Dnes byla společně s přední českou bankou, Komerční bankou a.s., oznámena první operace v rámci iniciativy nazvané Private Finance for Energy Efficiency (Soukromé finance pro energetickou účinnost). Tato iniciativa se realizuje jako nový evropský program zaměřený na zvyšování investic soukromého sektoru do snižování spotřeby energií.

Jde o první smlouvu s místní bankou, jejímž cílem je podpořit investice do energetické účinnosti v rámci nového finančního instrumentu nazvaného Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) (Soukromé investice pro energetickou účinnost). Toto oznámení vůbec první smlouvy s partnerskou bankou, Komerční bankou a.s., která patří mezi významné bankovní instituce v České republice a je součástí mezinárodní finanční skupiny Société Générale, přichází několik měsíců po spuštění iniciativy PF4EE Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí (Program LIFE). V rámci finančního instrumentu PF4EE bude poskytnuta podpora úvěrům v oblasti energetické účinnosti v objemu 75 mil. eur pro podniky, většinou malé a střední podniky, které v České republice budou spravovány Komerční bankou.

Finanční instrument PF4EE sestává ze tří složek. První je úvěr EIB na podporu vhodných projektů v oblasti energetické účinnosti, kde správcem budou místní banky. Druhá složka kryje případné ztráty utrpěné partnerskými bankami z úvěrů poskytnutých na projekty energetické účinnosti. Třetí složka posílí realizaci programu PF4EE, a to předáváním technických a finančních zkušeností získaných v rámci podobných programů jinde.  

Laszló Baranyay, vicepresident EIB odpovědný za úvěrové operace v České republice, k tomu uvedl: „EIB a Evropská komise spojily síly k zajištění podpory zásadním investicím napomáhajícím ochraně klimatu, a to prostřednictvím této nové iniciativy, která prokazuje evropský příspěvek k celosvětovým cílům v oblasti energetiky, ochrany klimatu a životního prostředí. Nový program PF4EE, určený na úvěrování investic do energetické účinnosti, ode dneška místním bankám umožňuje zpřístupňovat nové investice nezbytné ke snižování spotřeby energií. V rámci nového programu se těšíme na spolupráci s dalšími bankami v celé Evropě. Všechny banky se zájmem o zvýšení úvěrování projektů energetické účinnosti vyzýváme, aby se s EIB spojily.”

„Ke snižování spotřeby energií a zvyšování investic do energetické účinnosti je zapojení soukromého sektoru nezbytné. Těší mě, že program PF4EE je již připravený podporovat první projekty a že toto nové partnerství mezi Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou je již v plném rozsahu funkční. Nová smlouva s Komerční bankou umožní nové investice související s ochranou klimatu v České republice a poslouží jako vzor pro další partnery jinde v Evropě,” uvedl komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete.

„Komerční banka je hlavním finančním partnerem malých a středních podniků v České republice. Z tohoto důvodu pro své klienty neustále hledáme inovativní řešení jejich financování. V souladu s tímto přístupem nás těší, že se jako první banka aktivně zapojujeme do iniciativy Evropské investiční banky a Evropské komise zaměřené na energetické úspory v podnikatelské sféře. Náš specializovaný tým podporující klienty při financování jejich projektů zaměřených na energetickou účinnost jim pomůže tento nový úvěrový rámec využívat v plném rozsahu. Snižování energetické náročnosti společně s inovacemi jsou hlavní pilíře v růstu konkurenceschopnosti českých firem. Jsme rádi, že u tohoto růstu můžeme asistovat,”dodal Patrice Begue, výkonný ředitel pro marketing a komunikaci Komerční banky.

Nová smlouva uzavřená s Komerční bankou v rámci programu PF4EE cílí zejména na soukromé malé a střední podniky, konkrétně na jejich projekty zaměřené na energetické úspory a zlepšení energetické účinnosti budov, například (i) modernizací a rekonstrukcí rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, jakož i konkrétní realizací systémů řízení energií v průmyslových oblastech, (ii) modernizací osvětlení budov a průmyslových objektů, (iii) snižováním energetické náročnosti a zvyšováním energetické účinnosti ve výrobních a technologických procesech, (iv) využitím odpadní energie ve výrobních procesech a (v) zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie.

Předpokládá se, že do konce roku 2017 si Komerční banka v rámci nového programu PF4EE vybuduje portfolio úvěrů pro energetickou účinnost v celkovém objemu 75 mil. eur. To bude kryto 19letým úvěrem EIB s konkurenceschopnými úrokovými sazbami. Portfolio bude také zajištěno mechanizmem zmirňování rizik, který pokryje až 80 procent případných ztrát až do maximální výše, a cílenou poradenskou podporou.

EIB je celosvětově jednou z největších úvěrových institucí v oblasti investic do projektů na ochranu klimatu. V roce 2014 poskytla přes 19 mld. eur na klimatické projekty, což představuje asi 25 procent celkové úvěrové aktivity této unijní banky.