V Praze, 22. září 2015 – Nadace Komerční banky Jistota a Société Générale Equipment Finance pomohly částkou 137 790 Kč vybavit půjčovnu zdravotnických pomůcek neziskové organizace Sdílení, která v Telči a okolí poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, zdravotně postiženým a nevyléčitelně nemocným.

Začátkem roku 2015 společnost Societé Genérale Equipment Finance věnovala 110 000 Kč Nadaci KB Jistota. Společně se pak rozhodly tuto částku věnovat organizaci Sdílení na pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu, která slouží klientům odlehčovací a hospicové péče.

Z daru 137 790 Kč budou pořízeny šest běžných a čtyři odlehčené invalidní vozíky, dvě polohovací elektrická lůžka a jedna mobilní sprchová vana pro usnadnění zajišťování hygieny ležících pacientů. Částku nad příspěvek 110 000 Kč poskytla Nadace KB Jistota.

Zdeněk Kejval, ředitel marketingu a strategie SGEF, uvedl: „Těší nás, že prostřednictvím Sdílení a Nadace KB Jistota pomůžeme rodinám, aby jejich blízcí mohli i přes omezení spojená s jejich zdravotním stavem zůstat doma a žít co nejkvalitnější život.“

„Činnost Sdílení o.p.s. podporujeme již několik let a jejich práce je pro nás garancí kvalitní péče o hendikepované a hospicové klienty. Jsme také moc rádi, že jsme na projektu mohli spolupracovat se společností SGEF. Každý takový dárce pro nás představuje velkou pomoc a podporu našich projektů,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota.