V Praze, 11. březen 2015 – Société Générale Equipment Finance, trojka českého leasingového trhu, zvýšila celkovou pořizovací cenu v meziročním srovnání o 9,2 % na 9,7 miliard korun. Hlavními tahouny jejího růstu zůstávají segmenty, v nichž je tradičně nejsilnější, tedy stroje a zařízení (se 35% meziročním nárůstem) a dopravní technika (se zvýšením financovaného objemu o 12 %). Vlivem dotačních a rozvojových programů vzrostl podíl úvěrů v portfoliu společnosti o třetinu. Více než 41 % nově pořízených autobusů v portfoliu SGEF je financováno formou operativního leasingu, zatímco v roce 2013 to bylo 30 %.

SGEF, jejíž tržní podíl na cílovém trhu v ČR činí 18 %, svým financováním výrazně podpořila příznivou investiční náladu firem. Vyšší objem financování společnost naposledy zaznamenala v „předkrizovém“ roce 2008. „V prosinci 2014 objem našich nových obchodů dosáhl 1,7 miliardy korun. V žádném jiném měsíci za téměř dvacet let našeho působení v ČR a na Slovensku jsme tolik nových obchodů neuzavřeli,“ komentuje výsledky Reinhold Knödl, generální ředitel Société Générale Equipment Finance v České a Slovenské republice.

SGEF dosáhla nejvýraznějšího meziročního růstu financovaného objemu v oblasti strojů a zařízení o 35 % na 3,8 miliardy korun, čímž překonala průměrný růst trhu o 19 procentních bodů a upevnila svoji pozici dvojky v tomto segmentu. Největší podíl z tohoto růstu připadá na kovoobráběcí a zemědělské stroje.

Objem financované nákladní dopravy a autobusů překročil 3,5 miliardy korun, což představuje 12% meziroční nárůst. SGEF tak potvrdila svoji pozici trojky na trhu a patří mezi tři největší leasingové společnosti, které reprezentují více než polovinu trhu.

K jednoznačným trendům uplynulého roku patří čerpání dotací EIB a PGRLF a s tím spojená rostoucí obliba úvěrového financování. Objem úvěrů v portfoliu společnosti činí 45 %. „Další jasně viditelný trend vidíme v požadavcích klientů na rostoucí kvalitu a rozsah dodatečných služeb. Zaměřili jsme se proto na rozvoj operativního leasingu a v loňském roce v něm dosáhli produkce 1,2 miliardy korun, a to zejména v sektoru dopravních prostředků a stavebních strojů,“ komentuje další z trendů leasingového trhu Reinhold Knödl. Podíl operativního leasingu na nových obchodech SGEF se pohybuje na úrovni 15 %.