V Praze, 27. březen 2015 – Zajištěný fond Optimo v rámci pojištění Vital Invest od Komerční pojišťovny uzamkl po třech letech trvání výkonnost na 20,56 %, která ke splatnosti fondu v roce 2018 již nemůže být nižší.

Úspěšný Zajištěný fond Optimo, který nabízela Komerční pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou, přitom může přinést ještě vyšší zhodnocení. Díky aktivnímu řízení různorodé skladby podkladových aktiv (akcie, komodity, dluhopisy, reality, aj.) uzamkl fond již v předcházejících letech zajímavé hodnoty: 5,03 % po prvním a 11,77 % po druhém roce trvání fondu.

„O Zajištěný fond Optimo byl velký zájem, klienti do tohoto fondu vložili prostřednictvím svého pojištění Vital Invest přes 500 milionů Kč. Jsme proto velice rádi, že můžeme klientům sdělit takto pozitivní zprávu a v dnešní době nízkých úrokových sazeb připsat velmi zajímavé zhodnocení,“ uvedl Lukáš Fridrich, ředitel Marketingu a komunikace Komerční pojišťovny. 

Produkt Vital Invest je kombinací investování a životního pojištění. Klient sám určuje poměr obou jeho složek. V současné době nabízí Komerční pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou v rámci pojištění Vital Invest čtyři fondy s různým investičním zaměřením a rizikem.