V Praze, 3. březen 2016 – Nové webovky www.kb.cz jsou produktově členěné a přehlednější. Struktura a obsah webu jsou přizpůsobené rostoucímu počtu uživatelů využívajících mobilní zařízení. Cílem změny je vyšší komfort uživatelů a podpora prodeje.

Nová podoba webových stránek Komerční banky plnohodnotně doplňuje a rozšiřuje on-line prodej hlavních produktů, který tvoří podstatnou a nepřehlédnutelnou část hlavní stránky. Charakteristický je rovněž větší prostor pro sociální sítě a partnery, které Komerční banka podporuje, jakými jsou například Národní divadlo či Národní galerie v Praze.

„Vedle povedené grafiky bych chtěla vyzdvihnout dvě zásadní novinky. Především je to nové členění podle produktů, které umožnilo, že si návštěvník stránky vybírá pouze to, co skutečně chce a potřebuje. Již se nemusí nejprve zařadit do správného segmentu a teprve potom hledat nejvhodnější řešení. Druhou novinkou je automatická optimalizace zobrazení webu pro všechny druhy zařízení. Naše stránky se nyní prohlížejí stejně pohodlně v počítači, mobilu i na tabletu,“ uvedla Kateřina Šušáková, zástupkyně výkonného ředitele pro komunikaci a marketing KB.

Nové webové stránky navrhla a kompletně realizovala internetová agentura FG Forrest.

„Naším úkolem bylo zmodernizovat web graficky a přizpůsobit jeho zobrazení možnostem cílových zařízení uživatelů. V dnešní době řada lidí využívá mobilních zařízení, tedy jednou z nejdůležitějších úprav bylo to, aby si každý mohl stránky zobrazit kdekoliv a kdykoliv,“ vysvětluje Radovan Jelen, ředitel FG Forrest.