V Praze, 3. listopad 2016 – Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky za devět měsíců roku 2016. Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB vzrostl o 11,1 % na 593,4 miliardy Kč, z toho 4,7 miliardy tvořil příspěvek portfolií společností PSA Finance Czech Republic a PSA Finance Slovakia, získaných v červenci. Objem vkladů stoupl o 7,7 % na 708,6 miliardy Kč a objem nebankovních aktiv ve správě1 vzrostl o 9,9 % na 148,6 miliardy Kč. Počet klientů Banky stoupl o 8 200 na 1 650 000.

 • Objem úvěrů poskytnutých klientům narostl o 11,1 % na 593,4 miliardy Kč. KB zvýšila svůj tržní podíl v úvěrování ve všech hlavních segmentech na trhu. Tempo růstu financování dosáhlo 11% jak u občanů, tak u podnikatelů a korporací;
 • Objem hypotečních úvěrů KB překročil hranici 200 miliard Kč, když vzrostl o 12,3 % na 201,1 miliardy Kč;
 • Aktiva klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostla o 9,9 % na 148,6 miliardy Kč;
 • Vklady ve Skupině KB vzrostly o 7,7 % na 708,6 miliardy Kč;
 • Vykázaný čistý zisk stoupl na 10,6 miliardy Kč díky jednorázovým ziskům, přičemž zisk před náklady rizika a zdaněním, očištěný o jednorázové položky, byl stabilní. Čistý zisk očištěný o jednorázové položky poklesl v důsledku zvýšení nákladů rizika z velmi nízkých úrovní v loňském roce;
 • Po období vyplácení dividend na zvýšené úrovni s cílem uvolnit přebytek kapitálu Komerční banky má představenstvo v úmyslu navrhnout z čistého zisku za rok 2016 dividendu ve výši 61 % čistého zisku za rok 2016 očištěného o jednorázové položky (tedy 55 % vykázaného čistého zisku včetně jednorázových položek). Rozhodnutí o dividendě podléhá hlasování na valné hromadě;
 • Ukazatel jádrové Tier 1 kapitálové přiměřenosti vypočtený na základě nově schválené dividendové politiky vzrostl na silných 15,9 %.

Celkové výnosy vzrostly o 3,7 % na 24,0 miliard Kč. Tento nárůst ovlivnil jednorázový příjem za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd., zaúčtovaný ve druhém čtvrtletí. Bez zahrnutí této náhrady výnosy poklesly o 0,4 %2. Provozní náklady3 mírně vzrostly o 0,7 % na 10,5 miliardy Kč. Náklady na riziko se meziročně zvýšily na 1,2 miliardy Kč z velmi nízkých 0,4 miliardy Kč o rok dříve. Skupina také zaúčtovala jednorázový příjem ve výši 0,7 miliardy Kč z prodeje 80% podílu ve společnosti Cataps společnosti Worldline, v rámci vytvoření aliance pro elektronické platby KB SmartPay. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům se tak zvýšil o 7,7 % a dosáhl 10,6 miliardy Kč. Zisk před započtením nákladů na riziko a zdaněním očištěný o vliv jednorázových příjmů a účetních změn byl téměř stabilní (-1,3%). Čistý zisk očištěný o jednorázové položky klesl o 8,9%.

„Posilujeme naši obchodní pozici tak, jak jsme si v tomto roce předsevzali, tedy zvyšováním tržního podílu v úvěrování, zaváděním inovativních a užitečných finančních nástrojů a služeb a zaměřením na dlouhodobou spokojenost našich klientů. Z pohledu finanční výkonnosti jednorázové příjmy sice zvýšily čistý zisk, ale i nadále pociťujeme tlak nízkých úrokových sazeb a utahující se regulace. Zvyšování produktivity a cílená optimalizace struktury Skupiny jsou v takovém prostředí dalšími způsoby, jak zachovat ziskovost,“ uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

KB udržela likviditu na vysoké úrovni. Poměr čistých úvěrů ke vkladům dosáhl 81,6 %.

KB měla 48 748 akcionářů (meziročně více o 5 758), z toho 43 367 byly soukromé osoby z České republiky (nárůst o 5 568 akcionářů).

Po období výplaty dividend na zvýšené úrovni s cílem uvolnit přebytek vlastního kapitálu Komerční banky, s ohledem na očekávaný výsledek za rok 2016, který podpoří jednorázové příjmy za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. a z prodeje 80% podílu KB v dceřiné společnosti Cataps, s.r.o., při posouzení kapitálové pozice KB v kontextu současných a budoucích regulatorních kapitálových požadavků, očekávaného růstu rizikově vážených aktiv, a rovněž s cílem zajistit přiměřenou odměnu akcionářům z jejich investic, oznamuje představenstvo Komerční banky svůj záměr navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy na úrovni 55 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2016. Tato úroveň je v souladu s výplatním poměrem přibližně 61 % z čistého zisku očištěného o výše uvedené jednorázové položky. Výplatní poměr může být změněn bez předchozího upozornění. Rozdělení hospodářského výsledku podléhá rozhodnutí valné hromady Komerční banky, která se bude konat po sestavení auditovaných finančních výkazů za rok 2016.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Růst české ekonomiky v roce 2016 žene silná domácí spotřeba a zahraniční poptávka. Především spotřeba domácností těží z poklesu míry nezaměstnanosti a rostoucích disponibilních příjmů. Fixní investice a stavebnictví naopak klesly viditelně pod úroveň minulého roku. Pokles investic veřejného sektoru souvisel s nižším objemem spolufinancování dostupného ze zdrojů EU a také nedostatkem projektů připravených na realizaci. Investice soukromého sektoru byly stabilnější, ale omezoval je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nejistota ohledně dopadů na konkurenceschopnost české produkce s očekáváným koncem měnových intervencí, které v současnosti oslabují českou korunu.

Průmyslová výroba roste solidním tempem i přes určitou volatilitu měsíčních ukazatelů následkem přesunů dovolené v továrnách. Za růstem průmyslu stojí automobilový sektor, který v tomto roce dosahuje rekordní produkce, a výroba elektroniky. Výkon v ostatních odvětvích je nicméně utlumený, ovlivněn i několika odstávkami rafinérií a elektráren, a obtížnou situací v sektorech, jako je těžba uhlí či energetické strojírenství.

Maloobchodní tržby zaznamenaly rychlý růst, při započtení prodejů nových automobilů dokonce dvouciferným tempem. Lidé více nakupovali díky poklesu nezaměstnanosti na nejnižší úroveň od roku 2009 a růstu průměrných nominálních mezd o téměř 4 %, zatímco inflace se zvýšila v září meziročně o 0,5 %.

Česká národní banka ponechala v tomto prostředí svou měnovou politiku beze změny a potvrdila, že očekává zrušení kurzového závazku v polovině roku 2017. Vývoj tržních úrokových sazeb narušovala uvolněná měnová politika centrálních bank a očekávání finančních trhů, že česká koruna zhodnotí poté, co ČNB ukončí režim intervencí. Velké cross currency basis spready mezi EUR a CZK nabídly investorům, kteří obchodují v eurech, pozitivní výnosy na českých dluhopisech i v situaci, kdy nominální výnos českých státních dluhopisů byl negativní až do splatnosti 5 nebo 6 let. Přiliv peněz sázejících na budoucí zhodnocení české měny zrychlil ke konci léta. Výnos 10letého českého státního dluhopisy byl na konci září mírně nad 0,2 % a fixní sazba úrokových swapů se pohybovala okolo 0,5 %.

Tempo růstu úvěrového trhu zůstalo v prvních třech čtvrtletích stabilní okolo 6-7 %. Půjčování občanům bylo dynamičtější, především díky úvěrům na bydlení. Tato kategorie zahrnuje hypotéky, jež se těšily veliké poptávce, ale také úvěry ze stavebního spoření, po nichž byla poptávka slabší. Objem spotřebitelských úvěrů začal po dlouho trvající stagnaci opět růst. Půjčování soukromým podnikům rostlo o něco pomaleji, jednak proto, že podniky vytvářejí relativně hodně hotovosti ze své provozní činnosti, a jednak v důsledku poklesu investic a stavební aktivity v ekonomice, což souvisí s meziročním poklesem čerpání z fondů EU. Celkový objem úvěrů subjektům z veřejného sektoru výrazně poklesl.

Vklady v bankovním sektoru rostly okolo 5 %. Vklady občanů a soukromých podniků rostly dokonce vyšším tempem, přibližně o 8 %, což bylo částečně kompenzováno poklesem vkladů subjektů ve veřejném sektoru v souvislosti s přesunem části jejich vkladů do centrální banky.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci září 2016 Skupina KB obsluhovala 2,4 miliony klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 650 000 klientů (meziročně o 0,5 % více), z toho 1 394 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 495 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 536 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 206 000 aktivních klientů a služeb společností PSA Finance v České republice a na Slovensku více než 16 000 klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 396 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 762 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 374 000 na konci září 2016, což znamenalo 83,3 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 608 000 aktivních platebních karet, z toho 196 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 114 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 215 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

Investice do rozvoje Skupiny KB a hlavní inovace ve třetím čtvrtletí

V souladu se svou ambicí rozvíjet vícekanálový distribuční model zvýšila Komerční banka investice na rozvojové projekty v oblastech jako kybernetická bezpečnost, řízení vztahů se zákazníky ve vícekanálovém modelu, nakládání s hotovostí (včetně zvyšování počtu bankomatů přijímajících vklady) a rekonstrukce poboček.

V rámci stálého rozšiřování nabídky produktů a služeb uvedla KB ve třetím čtvrtletí novou generaci mobilního bankovní Mobilní banka, která poskytuje klientům více nástrojů a informací o produktech, které využívají jak v rámci banky samotné, tak u dceřiných společností, a v neposlední řadě i intuitivnější ovládání. Dále KB představila platební kartu v mobilním telefonu - MojeMobilní karta - pro bezkontaktní platby s použitím technologie Host Card Emulation (HCE).

Úvěry klientům

KB významně přispívá k růstu české ekonomiky tím, jak zvyšuje úvěrování svých klientů. Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 11,1 % na 593,4 miliardy Kč. Růst byl zaznamenán ve všech kategoriích. K 30. září 2016 činil objem nově nabytých portfolií společností PSA Finance 4,7 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů občanům na bydleníI stoupl meziročně o 10,8 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 12,3 % na 201,1 miliardy Kč, a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 3,7 % na 38,1 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB se zvýšil o 17,0 % na 34,9 miliardy Kč. Při vyloučení příspěvku retailových částí portfolií společností PSA Finance v České republice a na Slovensku by růst spotřebitelských úvěrů dosáhl 9,2 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 10,9 % na 317,6 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB a podnikového financování od společností PSA Finance, narostly o 12,0 % na 260,1 miliardy Kč. Úvěrování malých podniků vzrostlo o 5,9 % na 32,4 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 6,6 % na 25,2 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci Skupiny KB se zvýšil meziročně o 10,5 % a dosáhl tak 708,6 miliardy Kč (s vyloučením volatilních repo operací s klienty4). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 13,8 % meziročně na 215,8 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesly o 7,5 % na 64,1 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 12,0 % na 422,8 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 10,1 % na 48,4 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 4,9 % na 46,2 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 14,5 % na 53,9 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka v souladu s IFRS překlasifikovala některé položky ve výkazu zisku a ztrát a ve výkazu o finanční situaci, aby lépe odrážely ekonomickou podstatu a doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Konkrétně se jednalo o příspěvek do Fondu pojištění vkladů, který byl překlasifikován z kategorie „Čisté úrokové výnosy” do kategorie „Všeobecné administrativní náklady”, dále příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl překlasifikován z kategorie „Čisté výnosy z poplatků a provizí“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady” a depozitní směnky byly překlasifikovány z kategorie „Závazky vůči klientům” do kategorie „Vydané cenné papíry”.

Údaje uvedené níže jsou uváděny na srovnatelném základě, tj. výsledky za devět měsíců 2016 i za srovnatelné období (devět měsíců 2015) jsou prezentovány v souladu s metodikou roku 2016.

Vykázané celkové provozní výnosy za prvních devět měsíců roku 2016 Komerční banky vzrostly o 3,7 % na 23 981 milion Kč. Tento růst výrazně ovlivnil příjem z náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd., který byl zaúčtován ve druhém čtvrtletí. Bez tohoto jednorázového vlivu by výnosy klesly meziročně o 0,4 % na 23 022 miliony Kč.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,5 % na 15 769 milionů Kč. Výsledek pozitivně ovlivnil růst objemu úvěrů a vkladů. Pozitivně také přispěly společnosti PSA Finance, které jsou konsolidované od 1. července 2016. Nicméně tržní úrokové sazby se letos pohybovaly na nižších úrovních než v předešlém roce, což vedlo k poklesu výnosu z reinvestic vkladů. Úrokové marže na úvěrových produktech se v důsledku konkurence mírně snížily. Tento efekt byl výraznější u spotřebitelských úvěrů. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, poklesl meziročně v prvních devíti měsících roku 2016 na 2,5 % oproti 2,6 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 2,3 % na 5 084 miliony Kč. Poplatky z transakcí vzrostly díky nárůstu počtu jak elektronických plateb, plateb kartou, tak i zahraničních plateb. Výnosy z poplatků za depozitní produkty poklesly, když Banka vyplatila více odměn ve věrnostním programu MojeOdměny. Poplatky z úvěrů klesly v důsledku dřívějšího zrušení poplatků za správu u retailových úvěrů a nižších poplatků u hypoték. Poplatky z křížového prodeje vzrostly díky rostoucímu objemu aktiv ve správě. Poplatky ze specializovaných finančních služeb nepatrně poklesly v důsledku nižší poptávky po bankovních zárukách kvůli slabší stavební aktivitě a menšímu počtu veřejných zakázek. Nižší poptávka po nástrojích financování obchodu souvisela s poklesem zahraničního obchodu u korporátních klientů s některými zeměmi. Na druhou stranu rosta aktivita a poplatky z dalších služeb vykazovaných v této kategorii, jako správa finančních nástrojů, depozitář a syndikace úvěrů.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 11,8 % i bez zahrnutí příspěvku z transakce za VISA Europe. Výsledek podpořila vysoká poptávka korporátních klientů po zajištění měnových a úrokových rizik. Příležitosti k zajištění se však na měnovém páru EUR/CZK začínají postupně nedostávat, protože drtivá většina účastníku na trhu očekává posílení české koruny, jakmile ČNB vystoupí z intervenčního režimu. Zajišťovací obchody úrokových rizik byly často spojeny s poskytnutým financováním. Rostoucí obrat zahraničního obchodu přispěl k růstu poplatků a provizí z cizoměnových transakcí. Ve druhém čtvrtletí zaúčtovala KB do výkazu zisku a ztráty hodnotu plnění (ve formě hotovosti, odložené výplaty hotovosti a akcií) v hodnotě 959 milionů Kč před zdaněním, kterou Banka získala za svůj podíl ve VISA Europe. Vykázaný čistý zisk z finančních operací včetně tohoto jednorázového příjmu za devět měsíců roku 2016 vzrostl o 64,1 % na 3 012 milionů Kč.

Provozní náklady očištěné o efekt rozdílných účetních metodik v roce 2016 a 2015 u nákladů na příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize zůstaly téměř stabilní, když vzrostly o 0,7 % na 10 516 milionů Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 2,9 % na 5 239 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,7 % na 8 473, částečně i vlivem akvizic. Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků do regulatorních fondů) se snížily o 1,5 % na 3 063 miliony Kč. KB dosáhla úspor ve všech hlavních oblastech kromě marketingu. Náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize činily 867 miliony, což představuje v souladu s výkladovým stanoviskem IFRIC 21 celkovou částku příspěvků za celý rok 2016. Celkové náklady na tyto příspěvky za rok 2015 činily 901 milion Kč. Nicméně k 30. září 2015 měla Banka na tomto řádku zaúčtováno v nákladech na regulatorní příspěvky 1 091 milion Kč, včetně rezervy, kterou vytvořila ve druhém čtvrtletí roku 2015 na odhadovanou výši ročního příspěvku Skupiny do nového Fondu pro řešení krize. Ta pak byla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 rozpuštěna, protože příslušný zákon vstoupil v platnost až 1. ledna 2016. Kategorie “Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ zůstala stabilní na 1 338 milionech Kč (+0,2 %). Provozní náklady klesly o 1,1 % ve srovnání s částkou, která byla vykázaná za devět měsíců roku 2015 bez zahrnutí následně rozpuštěné rezervy na příspěvek do Fondu pro řešení krize.

Hrubý bankovní příjem v prvních devíti měsících roku 2016 byl meziročně o 7,8 % vyšší, a činil 13 465 milionů Kč. Hrubý bankovní příjem by klesl o 1,3 % bez zahrnutí zisku z transakce VISA Europe a očištěný o rozdíly v účtování nákladů na příspěvky do regulatorních fondů.

Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila na 1 225 milionů Kč z velmi nízkých 442 milionů Kč. To v relativním vyjádřeníII představuje 30 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Velikost tvorby opravných položek v retailovém segmentu zůstala velmi nízká, díky velmi dobré disciplíně splácení a úspěšnému vymáhání pohledávek. Náklady na riziko v segmentu podniků byly ovlivněny vytvořením rezerv na několik izolovaných případů.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční pojišťovny) se zvýšily o 8,8 % na 136 milionů Kč. Zisk s vyřazení společnosti z konsolidace (v souvislosti s prodejem 80% podílu ve společnosti Cataps) dosáhl 728 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 9,5 % na 2 170 milionů Kč.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za tři čtvrtletí roku 2016 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil o 7,3 % na 10 935 milionů Kč. Z této částky činily 294 miliony Kč zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB, který byl 4,5 % nižší oproti minulému roku.

Čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 10 641 milion Kč, což je o 7,7 % více než v prvních devíti měsících roku 2015.

Čistý zisk náležející akcionářům Banky na plně srovnatelném základě, tj. bez příspěvku z transakce VISA Europe, zisku z prodeje 80% podílu KB ve společnosti Cataps a očištěné o rozdíly v účtování nákladů na příspěvky do regulatorních fondů, poklesl meziročně o 8,9 %.

Výkaz o finanční situaci

Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2015.

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka překlasifikovala depozitní směnky z kategorie „Závazky vůči klientům” do kategorie „Emitované cenné papíry”. Údaje byly překlasifikovány zpětně. V důsledku reklasifikace položka „Pohledávky za klienty” k 31. prosinci 2015 poklesla o 10,1 miliardy Kč a položka „Emitované cenné papíry” o stejnou hodnotu vzrostla.

Ke dni 30. září vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 8,0 % na 962,8 miliardy Kč, bez příspěvku aktiv společností PSA FINANCE CZ a SK by celková aktiva Skupiny KB vzrostla o 7,4 % na 957,9 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 14,7 % na 147,2 miliardy Kč. Tuto položku tvoří převážně povinné minimálních rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 9,2 % na 52,2 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se zvýšila o 12,5 % na 32,8 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 8,6 % ve srovnání s koncem předchozího roku a dosáhly 578,3 miliardy Kč (bez započtení společností PSA Finance CZ a SK by se zvýšily o 7,7 % na 573,6 miliardy Kč). Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávekIII se zvýšila o 8,2 % na 593,4 miliardy Kč (bez započtení společností PSA Finance CZ a SK se zvýšily o +7,4 % na 588,6 miliardy Kč). Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 94,9 % (563,2 miliardy Kč), zatímco podíl sledovaných úvěrů byl 1,2 % (7,1 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 3,9 % portfolia s objemem 23,0 miliard Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,6 miliardy Kč, což bylo o 1,5 % méně než na konci roku 2015.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 4,4 % na 40,0 miliard Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 39,8 miliardy Kč. Ty zahrnují české státní dluhopisy v objemu 20,3 miliardy Kč a zahraniční vládní dluhopisy ve výši 8,2 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 4,3 % na 64,2 miliardy Kč, z toho 53,5 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 10,8 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 5,7 % na 6,5 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku poklesla o 4,7 % a dosáhla 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 9,1 % vyšší ve srovnání s koncem roku 2015 a dosáhly 856,5 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 8,0 % na 708,6 miliardy Kč. Objem nesplacených vydaných cenných papírů poklesl o 29,7 % na 15,0 miliard Kč v důsledku poklesu depozitních směnek. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 81,6 %.

Vlastní kapitál zůstal od začátku roku stabilní (+0,1 %) a jeho výše činila 106,3 miliardy Kč, s tím jak se úplný výsledek období vyrovnal objemu vyplacených dividend (KB v květnu vyplatila dividendu ve výši 11,7 miliardy Kč). Pozitivní přecenění zajištění peněžních toků vzrostlo v důsledku poklesu dlouhodobých tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2015. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku zaúčtování náhrady za podíl KB ve společností VISA Europe Ltd. do kategorie „Čistý zisk z finančních operací“, a dále v důsledku amortizace přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti. Ke dni 30. září 2016 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci září 2016 dosahoval 66,5 miliardy Kč. Ke dni 30. září 2016, v souladu s příslušnou technickou normou Evropského orgánu pro bankovnictví, KB odečetla ze zisku běžného období část, která odpovídá dividendovému výplatnímu poměru za loňský rok (92.4 %), jako takzvanou úpravu „předvídatelných dividend“.

Jakmile představenstvo KB formálně přijalo rozhodnutí o výši dividend k vyplacení (ve výši 55 % z konsolidovaného čistého zisku roku 2016), tento nově určený výplatní poměr se odečítá od příslušného zisku běžného období nebo zisku ke konci roku (namísto výplatního poměru loňského roku). Pokud by výše zmíněné rozhodnutí o dividendové politice bylo bývalo přijato 30. září nebo dříve, konsolidovaný regulatorní kapitál by byl ve výši 70,5 miliard korun a odpovídající celková kapitálová přiměřenost (stejně jako poměr kapitálu Tier 1 podle standardů Basel III) by dosáhla 15,9 %. Kapitálová přiměřenost k 30. září určená na základě historického výplatního poměru činila 15,0 %. Regulatorní kapitál zahrnuje i příspěvek z části oceňovacích rozdílů k realizovatelným cenným papírům vykázaný ve vlastním kapitálu.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu celých tří čtvrtletí bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změny ve struktuře Skupiny

Společnost ESSOX s.r.o., která je dceřinou společností Komerční banky, ve které má Banka 50,93% podíl, dokončila 1. července 2016 převzetí 100% vlastnických podílů ve společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. („PSA Finance CZ“) a 14. července 2016 rovněž ve společnosti PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. („PSA Finance SK“) od členů Banque PSA Finance, se sídlem v Paříži. Obě společnosti poskytují spotřebitelské úvěry a financování dealerů značek Peugeot, Citroën a DS v České republice a na Slovensku. PSA Finance CZ a PSA Finance SK jsou konsolidovány ve Skupině KB od 1. července 2017.

Dne 30. září Komerční banka dokončila prodej 80% podílu ve své dceřiné společnosti Cataps, s.r.o. (Cataps) společnosti Worldline SA/NV. Před tímto prodejem společnost Cataps převzala aktivity Komerční banky v oblasti akceptace plateb kreditními a debetními kartami (merchant acquiring). Tyto aktivity dosud přispívaly k celkovým konsolidovaným výnosům Komerční banky přibližně jedním procentem. Cena transakce byla sjednána ve výši 727 milionů Kč.

1) Klientská aktiva v penzijních fondech, podílových fondech, technické rezervy v životním pojištění

2) Na stejné srovnávací základně očištěné o reklasifikaci příspěvků do Fondu pojištění vkladů z „Čistých úrokových výnosů“ do „Provozních výdajů“ a příspěvků do Garančního fondu z „Čistých výnosů z poplatků a provizí“ do „Provozních výdajů“.

3) Očištěno o změnu metodiky účtování příspěvků do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize mezi roky 2016 a 2015, Plná informace o vývoji nákladů a vlivu změn metodik je uvedena na str. 5.

4) Celkový objem závazků vůči klientům se zvýšil o 7,7 % na 708,6 miliardy Kč.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2016 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

 

Poznámka k vykázaným výsledkům:

1. 1. - 30. 9. 2015: Na stejném konsolidovaném základě. Příspěvky do Fondu pojištění vkladů a do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byly od 1. ledna 2016 překlasifikovány z kategorie „Čisté provozní výnosy“, respektive z kategorie „Čisté výnosy z poplatků a provizí“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady“.

Poznámka k výsledkům na srovnatelném základě:

1. 1. - 30. 9. 2015: Fond pro řešení krize a ostatní fondy (Fond pro řešení krize a Fond pojištění vkladů) vykázány v celkové výši příspěvků za rok 2015.

1. 1. - 30. 9. 2016: Upraveno o prodej společnosti Cataps (728 mil. Kč) a o příjem za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. (959 mil. Kč vykázaný v kategorie „Čistý zisk z finančních operací“ -182 mil. Kč vykázaných v kategorii „Daň z příjmů“).

 

Finanční kalendář na rok 2017

 • 9. února 2017: zveřejnění výsledků za rok 2016
 • 4. května 2017: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2017
 • 2. srpna 2017: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2017 a za 2. čtvrtletí 2017
 • 3. listopadu 2017: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2017 a za 3. čtvrtletí 2017

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

[i] Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

[ii] Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná výše „Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám“ děleno průměrná „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ k datu;

[iii] Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“;

[iv] Kapitálová přiměřenost (přepočteno): ukazatel předpokládá, že úprava (ponížení) regulatorního kapitálu o očekávanou výši dividendy bude v souladu s dividendovou politikou schválenou představenstvem, která byla oznámena v této regulatorní informaci;

[v] Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez „Výnosů z dividend“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Pohledávky za bankami“, „Účty u centrálních bank“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Realizovatelná finanční aktiva“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční investice držené do splatnosti“ z toho pouze dluhopisy). Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů nejsou součástí kategorie „Čisté úrokové výnosy“;

[vi] Poměr čistých úvěrů a depozit: „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ děleno „Závazky vůči klientům“. Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy depozitní směnky nejsou součástí kategorie „Závazky vůči klientům“;

[vii] Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“. Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů a na Garanční fond obchodníků s cennými papíry jsou součástí kategorie „Všeobecné administrativní náklady“;

[viii] Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

[ix] Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“ mínus „Přecenění zajištění peněžních toků“ mínus „Přecenění realizovatelných finančních aktiv“) k datu;

[x] Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Regulatorní kapitál“ k datu;

[xi] Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

[xii] Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet). Údaj za tři čtvrtletí 2015 je upraven o vliv štěpení akcií KB uskutečněného 25. dubna 2016 v poměru 1:5. Původně vykázaná hodnota zisku na akcii (před štěpením) za první tři čtvrtletí 2015 činila 349 Kč.

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované):