V Praze, 10. srpen 2016 – Bankovním partnerem prvního podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA) v zemích Visegrádské skupiny a východní Evropy se stala Komerční banka. Během následujících pěti let bude zajišťovat zvýhodněné úvěrové financování až pro 25 začínajících firem zaměřených na aplikaci vesmírných technologií do běžného života. Český kosmický inkubátor ESA BIC Prague byl slavnostně otevřen letos v květnu.

„Partnerství a podpora projektu ESA BIC Prague jsou pro nás prestižní záležitostí, která v sobě spojuje jednak naše aktivní zapojení do mezinárodního uskupení podporující nejmodernější vesmírné technologie, ale také rezonuje s naší aktivní podporou začínajících českých podnikatelů a firem,“ uvedl Martin Ehrenberger, Manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky.

„Vedle finanční podpory získají úspěšní uchazeči i konzultační a poradenské služby jak v technologické, tak podnikatelské oblasti. K dispozici budou mít také marketingovou podporu a přístup do mezinárodní sítě partnerů,“ přibližuje generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera. „Žádosti o účast v projektu kosmického inkubátoru začneme přijímat již v polovině srpna,“ dodává.

Program ESA BIC Prague si klade za cíl podpořit využití kosmických technologií v běžném životě a zajistit podporu výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků. Po dobu pěti let bude moci až 25 start-upů hledat možnosti využití kosmických technologií. Od Komerční banky mohou získat zvýhodněný úvěr až 100 tisíc EUR (přibližně 2,7 milionu Kč) se splatností až 10 let.

Program ESA BIC Prague realizuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou, hlavním městem Praha a za výrazné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva dopravy ČR.

Více na webových stránkách projektu ESA BIC Prague.