V Praze, 13. červen 2016 – Komerční pojišťovna (KP) vstupuje na trh majetkového pojištění. KP odstranila riziko podpojištění, klient nestanovuje výši pojistné částky. V případě škody na nemovitosti uhradí KP vždy celou částku potřebnou pro uvedení do původního stavu. Při škodě nad 20 % ceny nemovitosti přebírá KP splátku hypotéky. Při totální škodě (nemovitost je neobyvatelná) hradí Komerční pojišťovna nájemné do výše až 10 tisíc Kč měsíčně. Nové produkty majetkového pojištění jsou určeny výhradně klientům Komerční banky a Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS).

Portfolio produktů Komerční pojišťovny se nově rozšířilo o majetkové pojištění MojePojištění majetku. KP, která patří do skupiny Komerční banky, nově nabízí pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za způsobenou škodu. Unikátní je na české poměry konstrukce pojištění nemovitosti, kdy klient nestanovuje výši pojistné částky. Komerční pojišťovna klientům uhradí veškeré náklady, které vzniknou při uvedení poškozené nemovitosti do původního stavu. Z pohledu klienta tak nemůže dojít k nepříjemné a nečekané situaci, tedy podpojištění nemovitosti (pojistná částka je nižší než skutečná hodnota nemovitosti).

„Chtěli jsme našim klientům nabídnout produkt, který bude jednoduchý, srozumitelný a usnadní jim život. Nemovitost je s naší novou pojistkou vždy chráněná do výše nákladů na uvedení do původního stavu, čímž odpadá jedno z největších klientských rizik v ČR, tedy podpojištění nemovitosti. Garantujeme nejenom proplacení oprav, ale po dobu rekonstrukce domu či bytu hradíme i splátky hypotéky a v případě neobyvatelnosti, i dočasného nájmu,“ uvedl Stéphane Corbet, předseda představenstva a ředitel Komerční pojišťovny.

Pro klienty, kteří již pojištění majetku mají a chtěli by využít výhod tohoto pojištění, nabízí KP tzv. rozdílové krytí. Při uzavření pojistky u KP může klient až do ukončení původního pojištění využívat zdarma všechny výhody a to v režimu rozdílového krytí – v případě pojistné události doplatí KP rozdíl mezi starým pojištěním a pojištěním KP.