V Praze, 6. prosinec 2016 – V Praze, 6. prosince 2016 – Všechny pobočky Komerční banky budou dne 30. prosince 2016 v provozu ve standardních hodinách. Přijímání příkazů a vkladů na účty vedené v KB není omezeno. Pobočky se sobotním provozem budou dne 31. prosince 2016 uzavřené s výjimkou pobočky Praha 10 - Štěrboholy, která bude otevřená od 10:00 do 13:00 hodin a pobočky Brno – Kampus s otevírací dobou od 10:00 do 12:00 hod. Otevřené pobočky nebudou poskytovat hotovostní služby. Pro vklady hotovostí mohou klienti využít některý z téměř 200 vkladových bankomatů KB.

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo pro zahraniční platby včetně SEPA plateb), příkazy k inkasu a provést vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účty příjemců ještě v roce 2016.

Klienti KB, kteří využívají online služeb přímého bankovnictví, jsou o nejzazších termínech předání příkazů informováni též pomocí vývěsky v příslušné aplikaci. Standardní platby v Kč do jiných bank v ČR je možné předat jejich prostřednictvím nejpozději 29. prosince 2016 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni) a platby v rámci KB 30. prosince 2016 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni). Dne 30. prosince 2016 lze ještě zaslat platby v Kč do jiných bank v ČR s označením expres až do 14:00 hodin. Služba Expresní linka KB bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků. Platby do zahraničí v měnách AUD, CNY a JPY je možné předat až do 28. prosince 2016 (se splatností v tomto dni) a platby v ostatních měnách včetně SEPA plateb do 29. prosince 2016 (se splatností v tomto dni). Tyto platby je nutné zadat prostřednictvím přímého bankovnictví do 20:30 hodin v případě nekonverzních plateb a do 17:00 hodin u konverzních plateb.

Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v jiných bankách v ČR můžete uskutečnit bez omezení ještě 30. prosince 2016 do 12:30 hodin jako superexpresní vklad na přepážce pobočky KB, včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB a v ČNB. Vklady korunové hotovosti na účty vedené v KB lze provádět prostřednictvím vkladových bankomatů. Pro připsání ještě v roce 2016, je třeba vklad provést nejpozději 30. prosince 2016 do 20:00 hodin.

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz/konec-roku nebo na všech pobočkách KB.

Tabulka uvádí přehled nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2016.

 

*) Za podmínky, že banka příjemce dodrží zákonem stanovené lhůty pro připisování plateb.

**) Konečné datum připsání zahraniční platby na účet příjemce závisí na lhůtách a bankovních dnech platných u banky příjemce.