V Praze, 1. únor 2016 – Bezplatné vstupné, které Národní galerie v Praze ve spolupráci s Komerční bankou zavedla pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let, využilo od dubna 2015 (zahájení projektu) do prosince 2015 téměř 50 tisíc návštěvníků (přesně 48.924). Průměrná měsíční návštěvnost v posledních třech čtvrtletích 2015 v porovnání s prvním čtvrtletí 2015 (děti, mládež, studenti platili vstupné) vzrostla o 16 %, což svědčí o výrazném nárůstu zájmu o stálé expozice. Vzhledem k dobrým výsledkům se Komerční banka a Národní galerie v Praze dohodly na prodloužení projektu volného vstupu do 31. srpna 2016.

„Na začátku naší spolupráce s Národní galerií v Praze jsme si předsevzali, že chceme navýšit počet mladých návštěvníků, což se nám na základě aktuálních statistik daří naplňovat. Těší mě, že můžeme aktivně přispívat k tomu, aby mladá generace v ČR byla kulturnější a vzdělanější,“ doplnil Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Nárůst mladých návštěvníků a prodloužení možnosti jejich volného vstupu do letošního roku patří mezi naše největší loňské úspěchy, a to zásluhou generálního partnera Komerční banky. Nesmírnou radost mám především ze zájmu mladých navštěvovat Národní galerii ve volném čase bez doprovodu učitelů. Věřím, že se nám i díky tomuto projektu podaří postupně naplnit náš strategický záměr, tedy zavedení nulového vstupného do stálých expozic pro všechny návštěvníky a transformaci galerie v živý a kreativní prostor,“ uvedl Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze.

Národní galerie v Praze otevřela zcela zdarma svoje stálé expozice pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let 1. dubna 2015. Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupenky za tuto část návštěvníků hradí. Nulové vstupné se vztahuje jak na české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví.

Zatímco do dubna tvořily většinu mladých návštěvníků školní skupiny, od zavedení volného vstupu došlo k výraznému nárůstu zájmu o návštěvy individuální. Výrazně vzrostl také počet mladých zahraničních návštěvníků.

Komerční banka je dlouholetým partnerem institucí, projektů a akcí celospolečenského významu. Cílí na oblast kultury, neprofesionálního sportu a vzdělávání. Právě podpora české kultury je hlavní sférou sponzorských aktivit banky. Této oblasti věnovala od roku 2006 cca 300 mil. Kč. Více než deset let je Komerční banka generálním partnerem Národního divadla v Praze, nejvýznamnější české divadelní scény. Stejnou dobu podporuje Festival francouzského filmu. Od roku 2014 je rovněž partnerem Národní galerie v Praze.