V Praze, 12. říjen 2016 – O změně hlavní banky uvažují jen čtyři procenta firemních klientů. Necelé dvě třetiny firem využívají služeb pouze jedné banky. Pouze dvě procenta tuzemských společností spolupracují se čtyřmi a více bankami.

Charakteristickým prvkem spolupráce tuzemských firem s bankami v ČR je dlouhodobost a stabilita. Podle nejnovějšího průzkumu, který pro Komerční banku zpracovala agentura GfK Czech zaměřující se na výzkum trhu a veřejného mínění, uvažují v horizontu jednoho roku o změně své hlavní banky pouze čtyři procenta firemních klientů. O výběru banky rozhodují nejčastěji – vlastník, generální ředitel nebo finanční ředitel.

Dlouhodobost obchodního vztahu mezi firmou a bankou potvrzuje i Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví Komerční banky: „S více než 70 % našich firemních klientů spolupracujeme přes deset let. Výjimkou nejsou ani společnosti, především ze zemědělského sektoru, municipalit a stavebnictví, pro které pracujeme od vzniku Komerční banky, tedy od roku 1990. Těch je pro zajímavost více než 1100.“

Jak z průzkumu dále vyplynulo, téměř dvě třetiny firemních klientů (64 %) využívá služby pouze jedné banky. Tento podíl se meziročně snížil, v minulém roce to bylo 69 % firem. Přibylo naopak klientů využívajících dvě banky najednou, a to z 21 % (2015) na 29 % (2016). S rostoucím obratem se průměrný počet bank zvyšuje. Pouze dvě procenta tuzemských společností spolupracují se čtyřmi a více bankami.

Společnost GfK Czech zpracovala průzkum na základě osobního dotazování u 500 firem s ročním obratem 60 milionů Kč až 1,5 miliardy Kč.

Graf: Počet využívaných bank v závislosti na obratu (zdroj: GfK Czech).