V Praze, 27. duben 2016 – V posledních třech letech (2013 – 2015) získala Skupina KB od Evropské investiční banky (EIB), Evropského investičního fondu (EIF) a Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) pro své klienty téměř 1,2 miliardy EUR (32 miliard Kč). Na Skupinu KB připadá 45 % všech finančních prostředků od těchto evropských institucí, které směřovaly v uvedeném období do českého bankovního sektoru. Skupina KB se stala nejvýznamnějším a v některých programech i exkluzivním partnerem evropských finančních institucí v ČR.

Přibližně 1,2 miliardy EUR (32 miliard Kč) využily Komerční banka a leasingová společnost Société Générale Equipment Finance ČR (SGEF) v letech 2013 až 2015 pro zvýhodněné financování českých firem a obcí v rámci spolupráce s  evropskými finančními institucemi – EIB, EIF a CEB. Od začátku letošního roku pak KB i SGEF podepsaly další smlouvy v celkovém objemu 195 milionů EUR (5,3 miliardy Kč). Komerční banka a SGEF se tak staly nejvýznamnějším partnerem těchto evropských institucí v ČR.

„Spolupráce s evropskými finančními institucemi, jako jsou například CEB a EIF, spadá buď zcela, nebo alespoň částečně, do kategorie sociální banka. Prostřednictvím zvýhodněného financování projektů, které mají pozitivní vliv na potřeby občanů, na životní prostředí nebo na podporu zahájení podnikání znevýhodněných osob, tato spolupráce významně přispívá k udržitelnému rozvoji naší společnosti,“ uvedla Iveta Ocásková, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví v KB.

Evropské finanční instituce se velmi intenzivně zabývají společenským dopadem svých aktivit. Programy EIB, EIF a CEB se proto zaměřují na podporu projektů, které jsou společensky a sociálně přínosné. Příkladem mohou být aktuálně probíhající programy ve spolupráci s Komerční bankou - EuroPremium Young (podpora malých a středních firem při zaměstnávání mladých osob), Profi úvěr Start (výhodné financování začínajících podnikatelů bez podnikatelské historie – novinka v ČR), EuroEnergie (program na podporu úspor energií) nebo EuroInovace (podpora malých a středních inovativních podnikatelů).

V některých programech (Microfinance s EIF a EuroEnergie s EIB) je Komerční banka přímo exkluzivním partnerem na českém trhu.

V závislosti na typu programu slouží finanční prostředky od EIB, EIF a CEB ke snížení úrokové sazby (například firma, která zaměstnává mladé lidi, dostane výhodnější úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru) nebo jako garance poskytnutého úvěru, což vede ke snížení požadavků na zajištění (KB může například poskytnout úvěr začínajícímu podnikateli za lepších podmínek).