V Praze, 8. březen 2016 – Objem nových obchodů společnosti Société Générale Equipment Finance v ČR a na Slovensku dosáhl 11,5 miliardy korun, což je v meziročním srovnání o 18,8 % více. Největší podíl poskytnutého financování připadá na dopravní techniku a na stroje a zařízení. Výrazně vzrostla investiční poptávka ve stavebnictví, ve kterém se obchody SGEF navýšily o 71 %. Rostoucí zájem o nebankovní financování investic se projevil i u malých a středních firem, kde SGEF oproti roku 2014 zaznamenala 66% nárůst.

Českým firmám ze svých strategických segmentů SGEF poskytla financování v celkové výši 9,5 miliardy korun, čímž obhájila 18% tržní podíl a pozici dvojky na cílovém trhu financování firemních investic. Do dopravní techniky směřovalo 4,3 miliardy (meziročně + 22 %), do strojů a zařízení 3,3 miliardy korun (meziročně + 12 %). Oživení ve stavebnictví potvrzují výsledky v segmentu stavebních strojů, na které připadlo 876 milionů (+ 71 %).

Výrazná poptávka po nebankovním financování přicházela i od malých podniků.

„Ve spolupráci s Komerční bankou jsme jim financovali investice v hodnotě téměř 1 miliardy korun, což je v meziročním srovnání o 66 % více,“ upřesňuje Reinhold Knödl, generální ředitel Société Générale Equipment Finance v České a Slovenské republice, a dodává: „Byli jsme úspěšní i v oslovování nových klientů, kterých jsme v loňském roce získali 523 a kteří k celkovému objemu nových obchodů přispěli celou čtvrtinou.“

Preference různých forem nebankovního financování se liší podle jednotlivých sektorů. Ve stavebnictví a dopravě zůstal nejoblíbenější tradiční finanční leasing. Podnikatelské úvěry byly jasnou volbou zemědělců a strojírenských firem, a to díky dotačním programům. V oblasti high-tech je dominantním produktem operativní leasing.