V Praze, 23. červen 2016 – Jan Pokorný, dosavadní výkonný ředitel pro strukturované financování se v srpnu stane členem představenstva Komerční banky se zodpovědností za oblasti Strukturovaného financování, Top Corporations a Investičního bankovnictví. V představenstvu banky nahradí Karla Vašáka, kterému v srpnu vyprší mandát a bude se věnovat novým povinnostem v rámci skupiny Société Générale. Změna podléhá schválení České národní banky.

Jan Pokorný pracuje ve Skupině Komerční banky od roku 1991. Svou kariéru odstartoval na pobočce KB, následně se věnoval oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky a posléze byl jmenován ředitelem Distribuční sítě KB. Mezi lety 2006 a 2009 zastával pozici First Vice President pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku. V letech 2010 až 2014 byl generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny. V minulém roce byl jmenován výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky.

Karel Vašák je absolventem Lyon Business school (EM Lyon). Profesní kariéru zahájil v roce 1982 ve Skupině Société Générale. Do roku 1990 působil v distribuční síti SG ve Francii, v letech 1990 až 1994 v její mezinárodní distribuční síti v pobočce v Londýně, kde měl na starosti francouzské korporátní klienty. Následně, v letech 1994 až 1998, zastával pozici zástupce ředitele Société Générale v New Yorku (International Desk). V letech 1998 až 2001 byl zodpovědný za mezinárodní část úseku Lidské zdroje v SG New York a Londýn. Následujících pět let zastával pozici výkonného ředitele pro lidské zdroje v Komerční bance. Poté, až do května 2012, působil v Société Générale ve Francii, kde řídil region Severní Lotrinsko (retailový i korporátní segment). S účinností od 1. srpna 2012 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky, zodpovědným za řízení úseků Top Corporations (včetně divize na Slovensku) a Investičního bankovnictví.