Informace k CSDR

Co přináší CSDR

Nařízení EP a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 umožňuje klientům rozhodnout se o úrovni segregace jejich účtů. V této souvislosti Komerční banka, a.s. zveřejňuje úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi segregace účtů, jež poskytujeme našim klientům, pro které držíme cenné papíry v centrálních depozitářích. Našim klientům nabízíme volbu vedení majetkového účtu vlastníka přímo v centrální evidenci (oddělení jednotlivých zákazníků) nebo majetkového účtu vlastníka v evidenci navazující na majetkový účet zákazníků Banky v centrální evidenci (souhrnné oddělením zákazníků).