• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • 84 % Čechů ví, že by měli pravidelně aktualizovat pojistnou smlouvu, ale 41 % to neřeší, aby nemuseli víc platit

84 % Čechů ví, že by měli pravidelně aktualizovat pojistnou smlouvu, ale 41 % to neřeší, aby nemuseli víc platit

V nedávném průzkumu KB Pojišťovny (v němž bylo osloveno přes 1000 respondentů) se ukázalo, že hlavním důvodem pro uzavření pojištění je strach ze ztráty střechy nad hlavou a následného placení škody ze svých úspor. Z výzkumu vyplynulo několik dalších důležitých zjištění, která nabízejí pohled na to, jaký význam má pojištění majetku pro obyvatele a jaké jsou jejich obavy a potřeby.

4. 10. 2023 10:45

Jako nejčastější důvod pro sjednání pojištění uvedli dotazovaní strach ze ztráty střechy nad hlavou (45 %) a také obava z úhrady škody ze svých úspor (42 %). Pro velkou část respondentů bylo pojištění nutností - 38 % uvedlo, že by bez pojištění nemovitosti nedostalo hypotéku. Desetina oslovených přiznala, že žije „na doraz“ a případnou škodu, hlavně pokud by byla vyšší, by nezvládla sama zaplatit.

„Strach ze ztráty domova, který respondenti vyjádřili, logicky katapultoval požár na špici nejvíce obávaných rizik. Přestože požár nebývá ve statistikách četnosti pojistných událostí na předním místě, pro 60 % oslovených je největším strašákem, protože způsobuje nejvyšší a devastující škody.“

Martin Svoboda z KB Pojišťovny

Teprve s větším odstupem následují další rizika, kterých se respondenti obávají – vichřice, tornáda a krupobití, vloupání, loupež a vandalismus či vodovodní škody. Co se týče povodní, tak zajímavým zjištěním bylo, že 6 z 10 dotazovaných vůbec netuší, v jaké povodňové zóně se jejich nemovitost nachází.

Pokud jde o zkušenosti s pojistnými událostmi, tak 38 % dotázaných uvedlo, že již mělo na svém majetku škodu. Nejčastějšími událostmi byly vodovodní škody (36 %) a poškození způsobené vichřicemi a krupobitím (24 %). Vodovodní škody figurují i ve statistice KB Pojišťovny na prvním místě a úhrady za ně se většinou pohybují kolem 20 tisíc Kč. Ale mohou být i milionové. Škoda ve výši přes 3 miliony korun vznikla klientovi, kterému praskla hadice u tepelného čerpadla a voda poškodila nejen všechny podlahy, ale také vybavení domu. Prasklý hlavní vodovodní řad, který vypustil klientce do nedalekého domu tisíce litrů vody z poškozeného potrubí, byl příčinou pojistné události, jejíž úhrada se vyšplhala na 1,7 milionu korun.

Informovanost o hodnotě svého majetku prokázali dotázaní překvapivě vysokou - téměř 89 % respondentů alespoň přibližně dokázala vyčíslit hodnotu svého majetku, včetně vybavení domácnosti, osobního majetku, elektroniky a domácích spotřebičů. U smluv, které jsou starší než dva roky, ví 84 % klientů, že by ji měli aktualizovat, ale 41 % to neřeší, protože by museli platit vyšší pojistné. 16 % klientů neví, že by měli smlouvu aktualizovat.

Průzkum tedy poskytl důležité informace o pohledu klientů na pojištění majetku a jejich potřebách. Potvrdil, že nastavení pojištění nemovitosti bez pojistné částky je bezpečný způsob, jak klienty chránit před podpojištěním. V souvislosti s tím, jak se mění a rostou ceny za stavební materiály a práce je MojePojištění Majetku jistotou, která klienty nenechá „na holičkách“, i když doslova přijdou o střechu nad hlavou. Ale ani ty, kteří budou mít méně závažné škody.

Na podzimní měsíce připravila KB Pojišťovna novou akční nabídku.

„Při sjednání smlouvy na produkty MojePojištění Majetku a Majetek do 3. 12. 2023 se spoluúčastí 1 000 Kč uhradíme při první škodě spoluúčast 1000 Kč za klienta.“

Alena Čurgaliová, marketingová specialistka KB Pojišťovny

Akční nabídka nemine ani klienty, kteří by si chtěli sjednat životní pojištění - v produktu MojeJistota obdrží dvojnásobné pojistné plnění v případě závažného onemocnění.

Tato nabídka je součástí kampaně "Měsíc pojištění" a bude dostupná klientům od 1. října do 3. prosince. 2023. Více informací o této nabídce je na webových stránkách KB Pojišťovny.

Průzkum pro KB Pojišťovnu udělala agentura Ipsos v srpnu 2023 na vzorku 1004 respondentů, z nichž 91 % bydlelo ve vlastní nemovitosti.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Alena Čurgaliová
+420 602 658 938
curgaliova@komercpoj.cz