• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Autonomní fotovoltaika zažívá extrémní boom. V roce 2023 SGEF financoval projekty firemních fotovoltaických elektráren za 117 milionů Kč

Autonomní fotovoltaika zažívá extrémní boom. V roce 2023 SGEF financoval projekty firemních fotovoltaických elektráren za 117 milionů Kč

Stále více firem a dalších právnických osob začíná preferovat energetickou nezávislost a investuje do budování vlastních fotovoltaických elektráren přinášejících kromě bezemisní výroby elektrické energie také celkovou nezávislost na proměnlivosti cen dodávek elektřiny. Firmy, ale také například zemědělská družstva, školy a další instituce díky tomu šetří nejen přírodu, ale také vlastní náklady. Při budování fotovoltaických elektráren přitom stále více využívají výhodné kombinace úvěrového či leasingového financování a také státní podpory v podobě dotací. To se projevuje například na obrovském nárůstu objemu financovaných projektů fotovoltaiky v roce 2023.

29. 4. 2024 13:00

Přední společnost nebankovního financování firem a fotovoltaických elektráren, SG Equipment Finance (SGEF), člen skupiny KB, uzavřela v roce 2023 nové smlouvy o financování energetických projektů za 117 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2022, kdy SGEF financoval energetické projekty za celkem 2,9 mil. Kč, se jedná o obrovský nárůst. Jeho důvodem je mimo jiné i kontinuální zlepšování znalostí koncových uživatelů a nárůst možností atraktivního financování.

Hlavním nástrojem financování SGEFu byly v roce 2023 úvěry, které tvořily 83% podíl na způsobu financování jednotlivých projektů, a to nejčastěji v kombinaci s dotační podporou. Zbývajících 17 % připadlo na finanční leasing.

„Udržitelná budoucnost je jedním z hlavních pilířů naší společenské odpovědnosti. Díky našim inovativním finančním řešením mohou klienti investovat do špičkových technologií na bezemisní výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které jim nejen pomohou mít pod kontrolou náklady na energie, ale také snižovat uhlíkovou stopu z její výroby.“

Eva Jiránková, obchodní ředitelka a prokuristka SGEFu

„Zájem o vlastní bezemisní zdroje energie mezi našimi zákazníky roste. Jen loni jsme dokončili téměř 100 solárních elektráren o celkovém výkonu 25 megawattů, mimo jiné i obří projekt ve Škodě Auto právě ve spolupráci se SGEFem. Největší tuzemská automobilka pojímá dekarbonizaci komplexně a spolupráce s bankovním sektorem na snižování emisí je pro nás při těchto projektech klíčová.“

Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO

Z hlediska objemů zakázek a regionální lokalizace v rámci ČR se s hodnotou projektů 89,7 mil. Kč na přední příčce umístily Praha a Středočeský kraj. Největší část z tohoto objemu zde připadá na obří instalaci ČEZ ESCO pro Škoda Auto (podrobnosti níže). K dalším projektům patří fotovoltaické elektrárny v Chyňavě a v Kozolupech. Následuje Jihomoravský kraj s 23,3 miliony Kč. Zde se jednalo celkem o projekty čtyř fotovoltaických elektráren s výkonem od 65,6 kWp až do 201,56 kWp – včetně například fotovoltaické elektrárny v průmyslovém areálu Traťovka v Brně Heršpicích.

Více než 5 400 fotovoltaických panelů financovaných SGEF již zásobuje energií Škoda Auto

Rozsáhlý projekt SGEF realizoval ve spolupráci se společnostmi ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO, která zajišťuje komplexní dodávky energií pro automobilku Škoda Auto a tepla pro město Mladá Boleslav. Na konci října 2023 byly uvedeny do provozu tři střešní fotovoltaické systémy v hlavním závodě v Mladé Boleslavi a v logistickém centru Škoda Parts Center. SGEF poskytl financování ve výši 62 milionů Kč s využitím produktu „Fotovoltaika za korunu“.
Celková plocha solární elektrárny činí přes 10 000 m², což odpovídá více než 15 tenisovým kurtům. Přes 5 400 fotovoltaických panelů vyrábí více než 2 GWh bezemisní elektřiny ročně. S tímto objemem energie je možné plně nabít přibližně 25 000 vozů Enyaq 85.

Financování Fotovoltaika za korunu je určeno pro fotovoltaické instalace na střechy a volné plochy výrobních hal, administrativních či logistických center, případně i car porty, a to bez potřeby jakékoliv počáteční investice. Řešení naprojektuje ČEZ ESCO a uzavře s klientem smlouvu o dodávce elektrické energie. Klient tedy neinvestuje svůj kapitál předem, ale platí měsíční splátku až za vyrobenou elektrickou energii. Ta je srovnatelná nebo i nižší než cena za běžnou elektrickou energii z distribuční sítě. V měsíční splátce je započítáno financování, provoz a pravidelná údržba elektrárny i pojištění celé instalace. Po uplynutí 15 let se elektrárna stane majetkem klienta za cenu 1 Kč. Může si ji ale v případě zájmu odkoupit i dříve.

Další prostor pro výhodné financování s podporou dotací v roce 2024

V roce 2024 se za využití výhodných dotací na fotovoltaiku pro komerční sektor otevírá prostor pro další nákladově a energeticky zajímavá řešení pro instituce, firmy všech velikostí a další subjekty, které chtějí zvolit vlastní bezemisní výrobu elektrické energie. Právě dotační poradenství je jednou z přidaných hodnot, kde SGEF dokáže pro zákazníka najít efektivní propojení nástrojů financování a příspěvku státu na pořízení fotovoltaiky. „V současné době hledáme nové finanční řešení, které umožní čerpat dotační tituly i při financování leasingem tak, abychom mohli klientům vždy nabídnout řešení šité na míru,“ doplňuje říká Eva Jiránková.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz