• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • InvestEU: EIF umožní Komerční bance poskytnout nové financování malým a středním podnikům a středně kapitalizovaným společnostem v České republice a na Slovensku ve výši až 280 mil. eur

InvestEU: EIF umožní Komerční bance poskytnout nové financování malým a středním podnikům a středně kapitalizovaným společnostem v České republice a na Slovensku ve výši až 280 mil. eur

• Záruky poskytnuté Evropským investičním fondem podpoří úvěrové financování pro přibližně 6 500 mikropodniků a malých a středních podniků, včetně sociálních podniků, v České republice a na Slovensku.
• Zvýhodněné úvěrování posílí investice do udržitelnosti, inovací, dovedností a kultury, se zaměřením na inkluzívní růst.
• Uzavření těchto smluv bylo umožněno na základě podpory ze strany programu InvestEU, jehož účelem je v letech 2021 až 2027 uvolnit přes 372 mld. eur v nových investicích.

20. 6. 2023 13:30

Evropský investiční fond (EIF) podepsal s Komerční bankou dvě smlouvy o zárukách, které této české bance umožní poskytnout mikropodnikům a malým a středním podnikům nové financování ve výši až 280 mil. eur. Tato operace umožní financování za příznivých podmínek, s cílem podpořit investice do inovace a digitalizace, udržitelnosti, sociálního podnikání, dovedností a vzdělávání, i do kultury a sektoru tvůrčího umění, což podpoří rozvoj podnikatelského sektoru. 

EIF, součást Skupiny Evropské investiční banky (Skupina EIB), Komerční bance poskytuje portfoliovou záruku, a to díky podpoře ze strany programu InvestEU. Jeho účelem je v letech 2021 až 2027 uvolnit přes 372 mld. eur v dodatečných investicích do priorit unijních politik. Podle předpokladů bude z této operace těžit přibližně 6 500 společností v České republice a na Slovensku. 

„Podpora zvýhodněného přístupu k financování pro nás představuje klíčovou prioritu, neboť úrokové sazby rostou, podmínky pro likviditu se zpřísňují a celosvětové ekonomické prostředí slábne,“ uvedla ředitelka EIF Marjut Falkstedt. „Tato operace je skvělým příkladem schopnosti EIF využívat zdrojů EU, aby v tomto náročném období pomohl malým podnikům a mikropodnikům, které představují páteř evropské a české ekonomiky.“ 

Dnes podepsaná smlouva navazuje na řadu úspěšných partnerství mezi EIF a Komerční bankou, tedy přední komerční bankou v České republice, zacílených na oblasti, jako jsou udržitelnost a inovace, zaměstnanost, kultura a kreativní sektor. Komerční bance také umožní rozšířit svou nabídku úvěrového financování pro mikropodniky a uvést na trh nový produkt zaměřený na sociální podniky. 

„Svou podporou mikropodnikům a malým a středním podnikům po celé Evropě hraje InvestEU zásadní roli,“ uvedl evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. „K realizaci výrazného dopadu v oblastech, jako jsou digitalizace, udržitelnost, vzdělání a kultura, je přístup k financování pro malé podniky a středně kapitalizované společnosti životně důležitý. Jsem velmi rád, že díky těmto dvěma smlouvám se 6 500 podniků v České republice a na Slovensku dostane podpory, kterou potřebují, což napomůže rozvoji konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst a urychlení pokroku směrem k více inovativní, udržitelné, zelené a odolné ekonomice.“ 

„Záruky EIF nám umožní poskytovat našim podnikovým klientům některé extra výhody navíc. Hladký a digitální proces využívání těchto záruk je v souladu s naším cílem zjednodušovat úvěrové postupy.“ 

David Formánek, člen představenstva Komerční banky

Základní informace

EIB je instituce Evropské unie zabývající se dlouhodobým financováním. Je ve vlastnictví členských států EU. Financujeme zdravé investice, které přispívají k cílům unijních politik, včetně sociální a územní soudržnosti a spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě. Podporujeme projekty v infrastruktuře, inovacích a ochraně klimatu a živnostního prostředí a také malé a střední podniky. V roce 2022 podepsala EIB nové financování projektů v České republice ve výši 1,85 mld. eur. 

EIF je součástí Skupiny EIB. Podporuje evropské malé a střední podniky tím, že zlepšuje jejich přístup k financování prostřednictvím širokého spektra vybraných finančních zprostředkovatelů, jako jsou banky, záruční a leasingové společnosti, poskytovatelé mikroúvěrů a fondy private equity. EIF vytváří a nabízí nástroje kapitálového a úvěrového financování, které rozvíjejí cíle EU při podpoře podnikání, růstu, inovací, výzkumu a vývoje, zelené a digitální transformace a zaměstnanosti. 

Cílem programu InvestEU je posílit odolnost ekonomiky a podporovat inovace a tvorbu pracovních míst v Evropě. Iniciativa se zaměřuje na podporu uvolňování přes 372 mld. eur v investicích v letech 2021 až 2027. Využívá k tomu záruky z rozpočtu EU. Finančně podpořené projekty sledují priority unijních politik, včetně konkurenceschopnosti a Zelené dohody EU. Hlavním realizačním partnerem InvestEU je Skupina Evropské investiční banky, včetně Evropského investičního fondu. 

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a členem mezinárodní finanční skupiny Société Générale. KB patří mezi přední bankovní instituce v České republice i ve střední a východní Evropě. Je univerzální bankou poskytující širokou škálu služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Členské společnosti skupiny Komerční banky poskytují doplňkové specializované finanční služby, jako jsou penzijní spoření a stavební spoření, leasing, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. Ty jsou dostupné prostřednictvím pobočkové sítě KB, jejích kanálů přímého bankovnictví a vlastních prodejních sítí dceřiných společností. Banka poskytuje služby i ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky zaměřené na obsluhu firemních klientů a prostřednictvím vybraných dceřiných společností.

Skupina Evropské investiční banky:

Nikos Chrysoloras
Mobil: + 32 495 86 10 60
n.chrysoloras@eib.org

Tim Smit
Mobil: +352 691 286 423
t.smit@eib.org

Evropská komise:

Flora Matthaes
Telefon: +32 229 83951
flora.matthaes@ec.europa.eu

Komerční banka:

Šárka Nevoralová
Mobil: +420 734 236 325
Sarka_nevoralova@kb.cz