KB Penzijní společnost garantuje „státní příspěvky“ penzistům do konce roku 2025

KB penzijní společnost bude garantovat „státní příspěvky“ penzistům do konce roku 2025, a to formou „Věrnostní odměny“.  K tomuto kroku jsme přistoupili v návaznosti na legislativní změny v oblasti doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění.  Všech účastníků se dotkne úprava pravidel pro výplatu státních příspěvků účinná od 1. 7. 2024. Významný negativní dopad bude mít zejména zrušení státních příspěvků pro osoby s přiznaným starobním důchodem.

2. 2. 2024 12:30

Státní příspěvek je vnímán klienty jako jedna z hlavních výhod spoření na penzi. Proto budeme našim klientům do konce roku 2025 připisovat čtvrtletní věrnostní odměnu ve výši státních příspěvků dle pravidel platných do 30. 6. 2024. Podmínkou je, aby měl účastník naspořenou částku na smlouvě alespoň 500 tis. Kč a nadále si pravidelně spoří alespoň 300 Kč měsíčně. V případě, že bude zůstatek na smlouvě nižší, může být i navýšen mimořádným vkladem.  Věrnostní odměnu mohou získat i klienti, kteří si smlouvu převedou do KBPS od jiné penzijní společnosti. Odměna bude vyplacena automaticky všem klientům splňujícím podmínky. 

Podmínky věrnostní odměny naleznete na www.kbps.cz

Upozornění: S Doplňkovým penzijním spořením jsou spojena jistá rizika – hodnota investice není garantována a může kolísat v závislosti na vývoji trhu.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz