• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • KB Pojišťovna otevírá nový zajištěný fond Stabilita 3, garantuje minimální návratnost investic 115 %

KB Pojišťovna otevírá nový zajištěný fond Stabilita 3, garantuje minimální návratnost investic 115 %

Komerční banka s KB Pojišťovnou otevírají nový zajištěný fond Stabilita 3. Fond je nabízen v rámci investičního životního pojištění Vital Invest a Vital Platinum Private novým i stávajícím klientům. Upisovací období začíná 9. 1. 2023 a končí 14. 4. 2023 (nebo vyprodáním) a splatnost fondu je 6 let. I v případě záporné výkonnosti podkladového aktiva fond zajišťuje klientovi návratnost 115 % vložených prostředků ke dni splatnosti po odečtení správních nákladů na počátku investice, ale celkový výnos pro klienta může být 35 % i více.

9. 1. 2023 11:00

Kapitálová garance fondu Stabilita 3 je ve výši 115 %. Pokud je konečná úroveň podkladového aktiva ke dni splatnosti fondu v rozmezí 100 až 135 %, klient dostává kapitálovou garanci 115 % plus bonus 20 %. V případě, že se podkladové aktivum bude vyvíjet nad úroveň 135 %, klient obdrží celkový konečný výkon podkladového aktiva.  

„V pořadí již třetí tranše je tedy další příležitostí pro konzervativní klienty, kteří hledají dlouhodobější investiční horizont, chtějí více pracovat se svými financemi a s minimální mírou rizika uchránit jejich hodnotu před inflací. Fond Stabilita 3 nejenže garantuje návratnost investice, ale zároveň poskytuje možnost zajímavého výnosu. Minulé prodeje fondů Stabilita, zejména Stability 2, který se uskutečnil na podzim loňského roku, tento trend opatrného investování jen potvrdil. Objem prodaných investic překročil 1,1 miliardy korun,“ uvedl David Leiss, ředitel odboru Produktového vývoje KB Pojišťovny.

Protože fond Stabilita 3 je nabízen v rámci investičního životního pojištění, klient má všechny výhody tohoto produktu. „Nezanedbatelným benefitem je i volba obmyšlené osoby, která nemusí být ani v příbuzenském vztahu. V případě úmrtí investora tedy může být vyplacena odpovídající částka bez toho, aniž by musela být zahrnuta do dědického řízení,“ dodal David Leiss.

Podkladem zajištěného fondu Stabilita 3 je fond Solys Global Horizon fund. Fond je založen na výkonnosti předních evropských (50 %), amerických (40 %) a japonských společností (10 %), které své podnikání stavějí na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Společnosti jsou do fondu vybírány dle přísných ESG kritérii (z angl. Environment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení), kritérii zaměřených na uhlíkovou stopu, výplatu dividend a další. V rámci regionálního zastoupení mají jednotlivé společnosti stejnou váhu v zastoupení.

Bližší informace o zajištěném fondu Stabilita 3 a dalších fondech KB Pojišťovny jsou k dispozici na webu od 9. 1. 2023: https://www.kbpojistovna.cz/cs/zhodnoceni-a-portfolio

Šárka Nevoralová
Komunikace KB
mobil.: +420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz