• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Komerční banka, MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank přesouvají další sdílené bankomaty

Komerční banka, MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank přesouvají další sdílené bankomaty

Komerční banka, MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank sdílejí od února 2023 v rámci společné iniciativy své bankomatové sítě. Součástí iniciativy je také přesun duplicitně umístěných bankomatů z míst, kde jsou v rámci sdílení bankomatů potřeby klientů nyní dostatečně pokryty. Doposud bylo do nových lokací přemístěno již více než 60 bankomatů. O dalších nových lokalitách pro umístění 52 přístrojů rozhodli klienti v hlasování, které se uskutečnilo v průběhu června.

13. 7. 2023 15:00

Zvýšit komfort služeb pro klienty a současně optimalizovat náklady na údržbu, doplňování peněz, energie a mnoho dalších nákladů je možné díky společné iniciativě Sdílení bankomatové sítě. Bankomaty se dostanou do míst, kde doposud klientům scházely. O lokaci rozhodlo červnové hlasování, kterého se účastnilo téměř 10 tisíc klientů, což je dvojnásobek oproti loňskému.

„Sdílené bankomatové sítě pokrývají dvě důležité oblasti současně. První je zvýšení dostupnosti a komfortu služeb poskytovaných prostřednictví bankomatů klientům. Druhá, neméně významná, zohledňuje udržitelný přístup bank k jejich podnikání. Sdílení bankomatové sítě dělá bankovní servis udržitelnější tím, že šetrně nakládá se zdroji potřebnými na provoz i na výrobu bankomatů.“

Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand strategii a Komunikaci

Veškeré informace ke sdílení bankomatové sítě, včetně mapy s plánovanými i realizovanými přesuny bankomatů, naleznete na www.sdilenybankomat.cz

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz