Komerční banka poskytla společnosti Eurowag první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti

Úvěr vázaný na cíle udržitelnosti pomůže společnosti Eurowag realizovat řadu strategických opatření, která přispějí k naplnění jejích ambiciózních cílů v oblasti ESG. V tomto financování, které poskytla skupina bank, vystupovala Komerční banka jako koordinátor pro udržitelnost.
 

18. 5. 2023 14:00

Eurowag v září 2022 získal od bank refinancování multiměnových úvěrů a revolvingu. Poté se s KB a ostatními bankami dohodli na napojení financování na oblast ESG a tyto facility byly strukturovány jako úvěr vázaný na cíle udržitelnosti neboli Sustainability-Linked Loan. 

Komerční banka tento první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti nastavila v souladu s principy pro Sustainability-Linked Loan vydanými Loan Market Association. Parametry úvěru jsou nyní spojeny s dosažením cílů Eurowagu v oblasti udržitelnosti a při jejich definování se KB mohla opřít o know-how své mateřské Société Générale. Stanovení výše úrokových sazeb bude založeno na vyhodnocení, zda společnost splní dohodnuté KPI v oblasti udržitelnosti. Komerční banka jako koordinátor pro udržitelnost (tzv. Sustainability-Linked Coordinator) pomáhala Eurowagu při výběru KPI a kalibraci konkrétních cílů udržitelnosti, které jsou dostatečně ambiciózní, podstatné a ověřitelné.

„Komerční banka měla tu čest být v klíčové roli koordinátora pro udržitelnost a mohla pomoci Eurowagu s rozhodnutími o stanovení KPI a cílů v oblasti udržitelnosti. Celkově věříme, že udržitelné finance jsou přínosem nejen pro naše klienty, ale i pro celou společnost," uvedl Radek Trachta, výkonný ředitel Global Banking Komerční banky.

Cíle udržitelnosti, které si společnost Eurowag stanovila, zahrnují snížení emisí skleníkových plynů pro samotný Eurowag jako podnik, i pro jeho zákazníky, a zvýšení zastoupení žen ve vedení organizace. Tento finanční závazek podpoří motivaci všech napříč Eurowagem, aby vytyčené cíle byly naplněny, a Eurowag prokáže své odhodlání učinit toto odvětví čistým, spravedlivým a efektivním.

Šárka Nevoralová
sarka_nevoralova@kb.cz
+420 734 236 325