• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Komerční banka umožní českým podnikům výhodně investovat do energetické účinnosti díky grantu od Evropské investiční banky

Komerční banka umožní českým podnikům výhodně investovat do energetické účinnosti díky grantu od Evropské investiční banky

Komerční banka rozšiřuje nabídku služeb pro střední firmy a veřejný sektor v oblasti udržitelnosti a ESG a zároveň tak posiluje svoje aktivity v této oblasti. Díky grantu od Evropská investiční banka z programu ELENA se Komerční bance otevírá jedinečná příležitostí, jak podpořit a významně navýšit objem udržitelných investic v České republice. Tímto způsobem budou moci české podniky a veřejný sektor využít podporu ze zdrojů Evropské unie v této oblasti ve výši více než 2,4 mil. EUR.

23. 5. 2024 14:30

ELENA je program řízený Evropskou investiční bankou a financovaný Evropskou komisí v rámci InvestEU. Cílem programu je podpora investic do zvyšování energetické účinnosti nerezidenčních budov. Konkrétně se může se jednat o investice do vytápění, chlazení, renovace budovy, obnovitelných zdrojů energie (zejména do fotovoltaiky), ale také o investice, jejichž cílem je zvýšení energetické účinnosti ve výrobních a technologických procesech malých a středních firem.   Komerční banka chce svou nabídkou oslovit zejména střední podniky do 3000 zaměstnanců a veřejný sektor. Spolupráce s EIB by měla trvat po dobu následujících 3 let.  

Komerční banka díky programu ELENA nabídne firmám komplexní technické poradenství, včetně vyřízení dotace a přípravu podkladů či realizaci výběrového řízení na dodavatele. To znamená podporu a technickou asistenci už od prvního okamžiku, kdy klient začne zvažovat investice do energetické účinnosti. Samozřejmě je Komerční banka schopna společnostem nabídnout i vhodný finanční produkt, např. úvěr, zelený úvěr, investiční úvěr na udržitelné projekty. Poradenské služby, které Komerční banka díky programu ELENA nabídne, poskytne klientům s výraznou slevou. V praxi to znamená, že klient hradí pouze 10 % ceny poradenství a zbytek spolufinancuje Evropská investiční banka. Podmínkou pro získání slevy je realizace investice do konce března 2027.

„Program ELENA představuje podstatnou podporu udržitelných investic a značné ulehčení celého procesu. Společnosti mohou realizovat investice a výrazně tak zvýšit energetickou účinnost stávajících budov – výrobních či administrativních. Jediné, co musí klienti splnit je mít chuť tuto investici uskutečnit. Ještě před podepsáním smlouvy o energetickém poradenství umíme posoudit realizovatelnost a smysluplnost záměru klienta. Klient se tak nemusí obávat, že investuje peníze do poradenství, které mu nepřinese přidanou hodnotu.“

David Formánek, člen představenstva Komerční banky

Komerční banka si klade za cíl, jak posilovat svoje aktivity v oblasti energeticky úsporných opatření, tak zvyšovat obecné povědomí o těchto aktivitách a dosahovat kontinuálního růstu objemů finančních prostředků směřujících ke klientům prostřednictvím tzv. zelených úvěrů. Hlavní výhodou a motivujícím faktorem programu ELENA je ulehčit společnostem a veřejnému sektoru přístup k vhodným energeticky úsporným opatřením. 

„Možnost zapojit se do programu ELENA vnímáme jako velikou příležitost pro střední podniky a instituce veřejné sféry, které plánují investovat do svojí energetické udržitelnosti. Díky tomuto programu jsme jim schopni zajistit poradenskou pomoc v oblasti energeticky úsporných opatření za velmi výhodných podmínek. Zároveň s tím podnikům a veřejnému sektoru tuto technickou asistenci nabízíme s vhodným financováním v jednou balíčku,“ objasňuje Patrik Nový, ředitel KB SmartSolutions, která se jako dceřiná společnost Komerční banka podílí na přípravě i průběhu celého projektu spojeného s využitím prostředku od Evropské investiční banky.

Stejným způsobem i samotná Evropská investiční banka věří, že přislíbené finanční prostředky mohou podnikům v České republice pomoci. „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s Komerční bankou na podpoře firem v České republice na jejich cestě k zelenější budoucnosti. Společnými silami tento proces přechodu k udržitelné budoucnosti nejen usnadňujeme, ale umožňujeme podnikům přijímat udržitelné investice se zaměřením na renovace energetické účinnosti a výrobu obnovitelných zdrojů energie v soukromých a veřejných budovách po celé zemi“, vyjádřil se Andreas Piontek, Senior Energy Expert z Energy Department Evropské Investiční banky.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz