• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Nadace Komerční banky Jistota vloni věnovala na charitu rekordní částku – více než 31 milionu korun

Nadace Komerční banky Jistota vloni věnovala na charitu rekordní částku – více než 31 milionu korun

Nadace Komerční banky Jistota rozdělila v loňském roce na společensky prospěšné účely nejvyšší částku ve své historii. Do organizací a projektů na podporu Ukrajiny, na pomoc znevýhodněných rodin s dětmi a paliativní péči, nebo na podporu udržitelné budoucnosti loni směřovalo více než 31 milionů korun. Převážná část této sumy podpořila právě organizace, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům.

31. 1. 2023 18:00

„Nadace Komerční banky Jistota se dlouhodobě a systematicky věnuje pomoci v sociální a společenské oblasti. Rok 2022 byl pro nás výjimečný zejména rozsahem pomoci pro uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Mimořádná krizová situace vyvolala v české společnosti ohromnou vlnu solidarity a nejinak tomu bylo i v nadaci Jistota, kdy jsme na pomoc Ukrajině věnovali téměř 18 milionu korun. V rekordně krátké době jsme také dokázali zajistit ubytování v našem ubytovacím zařízení v Praze a na jiných místech pro přibližně ukrajinských 100 maminek s dětmi,“  říká předseda správní rady Nadace Komerční banky Jistota a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka a dodává: „Mám také radost, že jsme mohli i nadále podporovat oblasti, ve kterých se nadace dlouhodobě angažuje. Uplynulý rok nebyl snadný pro nikoho z nás a spousta lidí řešila i nenadálé finanční výdaje. Rád bych proto poděkoval všem dárcům za jejich ochotu pomáhat. Svými sbírkami a aktivitami nadaci masivně podpořili i naši zaměstnanci napříč celou Skupinou Komerční banky, tedy včetně dceřiných společností, kteří odpracovali obrovský kus práce a věnovali nadaci nemalé finanční prostředky.“

Nejvyšší pomoc standardním projektům směřovala do sociální oblasti zaměřené na pomoc rodinám a dětem - celkem rozdělila přes 7 milionu korun. Zároveň Nadace Jistota podpořila více než 100 rodin samoživitelů částkou 5 milionů korun. Největším projektem nadace v oblasti udržitelnosti bylo nastartování dlouhodobé spolupráce s KB Penzijní společností (KBPS) a Nadací partnerství. V rámci iniciativy Sázíme budoucnost bylo vysázeno téměř 800 stromů a keřů díky štědré podpoře KBPS ve výši 2 miliony korun. V letošním roce se chce nadace také zaměřit na téma náhradní rodinné péče, která v roce 2023 projde výraznou transformací. Kvůli změně zákona o zrušení kojeneckých ústavů je nyní potřeba výrazně více pěstounských rodičů, kteří by se o děti postarali.


Přes půl milionu korun nadace také věnovala na projekty Centra LOCIKA, které Nadace Jistota dlouhodobě podporuje a které upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a otevírá ve společnosti téma včasné prevence. „S Centrem LOCIKA spolupracujeme v rámci Nadace Jistota již několik let a mám obrovskou radost, že se nám v loňském roce podařilo nastartovat spolupráci ohledně projektu na téma domácího násilí. Máme dobrovolníky z řad zaměstnanců, kteří jsou zapálení pro věc a kteří ve svém volném čase vyvíjejí pro LOCIKU mobilní aplikaci. Ta bude naprosto unikátní, protože bude digitálním řešením pro děti ohrožené domácím násilím a přispěje ke včasnému vyhledání pomoci,“ říká Andrea Strnadová, Digital Transformation Lead Komerční banky. 

Nadace Komerční banky - Jistota byla založena roku 1994. Za dobu své existence rozdělila už 150 milionu korun. Svou podporu směřuje do tří hlavních oblastí – pomoc rodinám s  dětmi, které jsou znevýhodněné sociálním či zdravotním hendikepem, nebo, dále na podporu  hospicové a paliativní péče a v neposlední řadě do projektů na udržitelnou budoucnost.

Šárka Nevoralová
Komunikace KB
mobil.: +420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz