Nadace Komerční banky slaví 25 let – mění název i vizuální identitu

25 let, 1 600 projektů, rozděleno více než 250 miliónů korun – to je v kostce historie Nadace Komerční banky Jistota. Během uplynulého čtvrtstoletí se nadace podílela na zlepšování kvality života rodin i jednotlivců, přispěla na projekty neziskových organizací a pomohla lidem s nelehkým životním osudem. Nyní nadace mění název na Nadace Komerční banky, mění i vizuální identitu, která bude odrážet novou éru bankovnictví a nové logo Skupiny KB.

5. 10. 2023 14:00

Nadace se od svého vzniku věnuje podpoře projektů zdravotně sociálního charakteru a aktivní podpoře v oblasti rozvoje občanské společnosti. Během uplynulého čtvrtstoletí se nadace podílela na zlepšování kvality života rodin i jednotlivců. Přispívala na projekty neziskových organizací a pomohla lidem s nelehkým životním osudem. Za dobu svého působení podpořila téměř 1600 projektů a rozdělila více než 250 milionů korun. Doposud nejvyšší částku věnovala v rámci mimořádné krizové sbírky na pomoc Ukrajině v roce 2022, a to téměř 18 miliónů korun.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se během 25leté historie Nadace Komerční banky podíleli finančně i vlastním úsilím na benefičních sbírkách a akcích nadace. Do dalších let bych nadaci rád popřál, aby si i nadále držela své čestné místo mezi těmi nejlepšími tuzemskými firemními nadacemi, aby stále byla vyhledávaným partnerem těch, kteří v neziskové sféře působí. Věřím, že ve své nové éře s novým názvem a vizuální identitou bude i nadále rozdávat radost těm nejpotřebnějším.“

Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky a předseda správní rady Nadace Komerční banky

Rok 2023 však pro Nadaci Komerční banky otevírá zcela novou kapitolu. Nová vizuální identita nadace i její nový název jde ruku v ruce s příběhem nové éry bankovnictví, který Komerční banka začala psát na jaře tohoto roku. Vše v duchu zjednodušení, skupinové synergie i nejnovějších trendů. V rámci nové éry vstoupila Nadace KB i do aplikace KB+ a její uživatelé tak mohou daleko jednodušeji pomoci potřebným.

Historie Nadace Komerční banky

Od roku 2021 podpora Nadace směřuje do tří oblastí - rodina a děti, hospicová a paliativní péče a udržitelná budoucnost. Zmínit je možné jen některé organizace, se kterými aktuálně spolupracuje, velké poděkování však patří všem. Podporuje oblast náhradní rodinné péče s doprovázející organizací Dobrá rodina. S Centrem LOCIKA pomáhá dětem ohroženým domácím násilím a rodinám v krizi. Podporuje rozvojový projekt z prostředí zdravotnické záchranné služby Centra paliativní péče. V udržitelné oblasti sází budoucnost společně s KB Penzijní společností a Nadací Partnerství. Významnou podporu směřuje rodinám samoživitelů, kterým usnadňuje jejich nelehkou životní cestu a pomáhá nastartovat životní změnu.

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz