Plánujete alej? Nyní máte dvě možnosti na její financování

Hned dvě možnosti, jak podpořit výsadbu alejí, aktuálně nabízí Nadace Partnerství. V grantovém programu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností mohou zájemci z řad fyzických osob žádat až 250 tisíc korun na pořízení stromů i na úpravu okolí nových stromořadí. Do výzvy Alej svobody 2023 se zase mohou hlásit obce, které plánují oslavit Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva sázením stromů. Další možnosti financování svých environmentálních projektů lidé najdou na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

3. 3. 2023 14:00

„Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, rozdělují rozsáhlé zemědělské plochy na menší, dotváří jedinečný ráz krajiny a dělají ji přístupnější. Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech ochlazují krajinu svým výparem. Aleje také výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy. Tak jako aleje v krajině často propojují dvě obce nebo významná místa, tak i samotná výsadba alejí často propojuje životy těch, kteří je vysazují, a buduje jejich vztah k okolí, přírodě i k sobě navzájem,“ komentuje Anna Poledňáková, vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost z Nadace Partnerství.

Grantová výzva Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností se věnuje právě zvýšení odolnosti naší krajiny a její schopnosti zadržovat vodu. A to prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav. Oproti jiným grantovým výzvám, určeným pouze na výsadbu stromů, mohou zájemci získat podporu na úpravy potůčků, studánek a pramenů v okolí alejí. Z grantu mohou také pořídit prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, jako jsou lavičky nebo informační panely. Zájemci z řad právnických osob mohou na jeden projekt získat 50 tisíc až čtvrt milionu korun. Příjem žádostí probíhá do 28. dubna.

„Udržitelná a zelená budoucnost je jedním z pilířů strategie KB Penzijní společnosti, stejně jako celé skupiny Komerční banky. Proto se i letos podílíme na projektu Sázíme budoucnost, který pomáhá vracet stromy do krajiny a vytvářet zdravější a příjemnější prostředí nejen pro nás, ale i pro budoucí generace,“ podotýká Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.


Výzva na uspořádání v pořadí již šesté Aleje svobody je zase příležitostí pro obce, které mají vhodný pozemek pro stromořadí ideálně o sta a více stromech, včetně plánu následné péče. Již tradiční spojení myšlenek svobody a demokracie s péčí o přírodu vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2018. Stromy se sázely na památku politických vězňů z uranových dolů, v kulisách zbytků železné opony nebo naposledy na památku sira Nicholase Wintona. Výzva je otevřena samosprávám do 15. dubna.

„Nadace Partnerství letos plánuje rozdělit nejméně 20 milionů korun pro lidi a přírodu. Podporujeme komunity ze všech koutů České republiky v péči o zdravou krajinu a dobrý život v ní. Přesto tato částka nestačí, poptávka žadatelů o granty vysoce převyšuje naši nabídku. Proto bych chtěl vyzvat veřejnost i firmy, aby nám pomohly další finance pro klimaticky připravenější zemi sehnat. Možnosti podpory najdou na www.nadacepartnerstvi.cz/pomahejte,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.Důležité termíny:

Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností:

  • Vyhlášení grantové výzvy: 1. 3. 2023
  • Uzávěrka příjmu žádostí: 28. 4. 2023
  • Realizace projektů: od 1. 9. 2023

Alej svobody 2023:

  • Vyhlášení grantové výzvy: 1. 3. 2023
  • Uzávěrka příjmu žádostí: 15. 4. 2023
  • Realizace výsadby: 4. 11. 2023

Více o alejích svobody na www.alejsvobody.cz.
Více o loňských příbězích výsadeb alejí, včetně podpořených projektů.
Více o výsadbách a péči o stromy na www.sazimebudoucnost.cz


Šárka Nevoralová
Tisková mluvčí KB
mobil: +420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Veronika Ďuranová
Komunikace KB PS
mobil: +420 725 831 849
vduranova@kbps.cz

David Kopecký
Nadace Partnerství
mobil: +420 721 468 231
david.kopecky@nap.cz