• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Rok od pádu Sberbank CZ: Komerční banka vyplatila běžným střadatelům téměř 26 miliard korun

Rok od pádu Sberbank CZ: Komerční banka vyplatila běžným střadatelům téměř 26 miliard korun

Dne 9. března 2022 začal Garanční systém finančního trhu prostřednictvím Komerční banky vyplácet klientům české Sberbank náhrady jejich vkladů. Garanční systém finančního trhu během 12 měsíců vyplatil prostřednictvím Komerční banky náhradu vkladů více než 87 tisícům klientů Sberbank CZ, kteří tak získali 25,362 miliard korun. Jedná se o největší výplatu náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů.

6. 3. 2023 9:00

Komerční banka evidovala největší zájem klientů Sberbank CZ o výplatu náhrad hned první den spuštění výplat. V ten den bylo vyplaceno celkem 13 322 oprávněných osob v celkovém objemu 6,5 miliardy korun.

„Nejvíce vyplacených oprávněných osob v pobočkové síti Komerční banky bylo v Brně, kde pobočka zpracovala více než 5 000 žádostí v celkové výši téměř 1,5 miliardy korun. Dále pak v Jihlavě či Praze na Václavském náměstí. Nejmenší zájem o výplatu byl naopak na pobočce v Orlové, kam od začátku výplaty přišly pouze dvě oprávněné osoby, kterým byla vyplacena souhrnná částka 220 korun,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz a dodává: „Výplata klientů české Sberbank byla zahájena za neuvěřitelných 7 pracovních dní od jejího pádu. Většina výplat probíhala bezhotovostně, nicméně jsme byli v prvních dnech připraveni i na hotovostní variantu. Což v praxi znamenalo finanční prostředky dovézt, napočítat, zvýšit ochranu a další bezpečnostní parametry. Klíčová pro nás byla i komunikace se zaměstnanci a klienty a agilní způsob práce, díky kterému jsme se rychle a flexibilně koordinovali napříč celou republikou. Výplata klientů Sberbank probíhala bez problemů a konfliktů. Dokázali jsme spolu s Garančním systémem finančního trhu, že bankovní trh v Česku je jeden z nejstabilnějších a nejrobustnějších v Evropě, s dostatkem likvidity i kapitálu.“

Přes 85 % příjemců náhrad je z řad fyzických osob rezidentů, 10 % tvoří právnické osoby a zbytek oprávněných osob představují nerezidenti ČR.

Určitou kuriozitou, která se během výplat objevila, byly žádosti oprávněných osob poslat částku k výplatě na bankovní účet vedený právě u Sberbank.

Nárok na výplatu lze uplatnit po dobu tří let, tedy až do 10. března 2025.


Šárka Nevoralová
Tisková mluvčí Skupiny KB
sarka_nevoralova@kb.cz,
tel.: +420 734 236 325