• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • SGEF v roce 2023 financoval dopravní techniku za 7,8 miliardy Kč. Rostla především poptávka po silničních nákladních vozidlech

SGEF v roce 2023 financoval dopravní techniku za 7,8 miliardy Kč. Rostla především poptávka po silničních nákladních vozidlech

Tuzemský lídr nebankovního financování firem, společnost SG Equipment Finance (SGEF), dceřiná společnost KB, uzavřela v roce 2023 nové smlouvy o financování dopravní techniky včetně letecké v objemu 7,8 miliardy Kč. Ve srovnání s rokem 2022 to znamená nárůst o 30 %.

V segmentu silniční a železniční dopravní techniky činil meziroční nárůst objemu nově financovaných kontraktů 11 %, což je výrazně více ve srovnání s růstem celého trhu, který činil 3 %. SGEF tak upevnil svou přední pozici na českém trhu, na celkovém financování dopravní techniky v ČR se v loňském roce podílel 21 % (zdroj: údaje České leasinové a finanční asociace ČLFA).

28. 2. 2024 15:00

Portfolio financovaných dopravních prostředků je přitom velmi pestré – od silničních nákladních vozidel a dodávek, přes tahače a návěsy, pracovní vozidla či autobusy, drážní vozidla až po leteckou techniku.

„Z dat za rok 2023 vyplývá, že hlavními tahouny růstu objemu financování byla silniční nákladní doprava, především tahače a nákladní automobily. Oba typy rostly dvouciferným tempem a dohromady tvořily takřka polovinu objemu nově financovaných dopravních prostředků. To může být dobrý signál pro další vývoj ekonomiky. Hospodářství, které přepravuje více nákladu a zboží a potřebuje další techniku pro uspokojení růstu poptávky po přepravě, signalizuje očekávaný nástup ekonomické konjunktury.“

Libor Košíček, obchodní ředitel SGEFu pro segment dopravy

Financování dopravy vládnou úvěry

Volba finančních produktů, které klienti využívají pro pořízení dopravní techniky, se odvíjí od jejich potřeb a také od ceny pořizovaných vozidel. V loňském roce 57 % klientů volilo klasický úvěr. To znamená, že klient je od počátku majitelem vozidel a pravidelně splácí dohodnuté splátky. Finanční leasing tvořil 29 % obchodních případů. Provozovatel stává majitelem vozidla až po splacení předepsaného počtu splátek.
14 % klientů využilo operativní leasing. Zde se často jedná o vozidla, jejichž pořízení je vázáno na časově omezený vysoutěžený kontrakt na straně dopravce, například v oblasti vlakové či autobusové veřejné dopravní obslužnosti.

Dopravci pořizovali nové tahače a nákladní vozidla

Největší objem financované dopravní techniky v roce 2023 tvořily silniční tahače návěsů – 2,3 miliardy Kč, což představuje podíl téměř 30 % a meziroční nárůst 27 %.
Ve financování klasických nákladních aut určených přímo pro přepravu zboží a nákladu SGEF v roce 2023 uzavřel kontrakty v hodnotě 1,4 mld. Kč. V meziročním srovnání se jedná o 19% nárůst, na celkovém financovaném objemu se nákladní auta podílela 18 %.
Při bližším pohledu pak objem 921 mil. Kč tvořily kontrakty na klasická nákladní auta určená pro přepravu zboží, za 182 mil. Kč to byly valníky pro přepravu nákladu na korbě (například stavebního a dalšího materiálu) a 329 mil. Kč šlo na nákladní auta určena pro speciální přepravu.

„Při pohledu na 30% nárůst financování dodávek, který se 138 miliony korun není z hlediska objemu největší, ale nejrychleji rostoucí ano, máme další signál oživení české ekonomiky,“ doplňuje Libor Košíček.

Na pořízení autobusů SGEF v loňském roce poskytl 762 milionů Kč. Z toho naprostá většina (655 milionů Kč) směřovala do pořízení autobusové techniky určené pro veřejnou dopravu. Za 106 milionů Kč to byly autobusy určené pro zájezdovou a příležitostnou přepravu, zejména ze strany cestovních kanceláří a dopravců, kteří pro ně zajišťují přepravní servis.

V segmentu financování železniční a letecké techniky má SGEF 47% podíl na českém trhu

Ve financování železniční techniky a letadel, která představují ve srovnání se silničními vozidly mnohem náročnější a nákladnější dopravní prostředky, dosáhl podíl SGEFu na českém trhu v loňském roce 47 %. Objem financování železničních vagonů dosáhl 208 milionů Kč.

Podobně samostatnou kapitolou je financování letecké techniky. I ta se svým objemem – s ohledem na hodnotu financovaného majetku – vymyká ostatním druhům dopravy. „Liší se také jednorázovou povahou uzavíraných kontraktů. Letadlo se prostě nekupuje každý den ani každý rok,“ říká Eva Jiránková, obchodní ředitelka SGEFu pro letectví.  SGEF měl i v tomto segmentu úspěšný rok 2023, když financoval pořízení letadel za 1,9 mld. Kč. V meziročním srovnání se jedná o skokový nárůst ze 197 mil. Kč. Největší objem přitom tvořilo financování tzv. business jetů, a to v hodnotě 1,5 mld. Kč.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz