• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Spojení sil na trhu energetického a environmentálního poradenství: KB Advisory a ENVIROS se slučují do jedné entity

Spojení sil na trhu energetického a environmentálního poradenství: KB Advisory a ENVIROS se slučují do jedné entity

Dvě společnosti Skupiny Komerční banky – KB Advisory a ENVIROS, s.r.o. - se rozhodly spojit své síly a nabídnout svým klientům expertní služby pod jednou značkou. Obě společnosti disponují specifickou odborností v oblasti energetiky a udržitelnosti a klientům chtějí díky tomuto spojení poskytovat komplexní řešení a poradenství pro podniky, instituce a municipality.

20. 6. 2024 12:30

Společnosti KB Advisory a ENVIROS, s.r.o. již delší dobu vzájemně spolupracují a jejich sloučení, které proběhlo k oficiálnímu datu 1. června 2024, je jejím logickým vyústěním. Bližší spolupráce obou společností započala v roce 2022, kdy se Komerční banka stala jediným vlastníkem společnosti ENVIROS, s.r.o. Akvizice ENVIROS byla pro Komerční banku specifickou transakcí a důvodem byla snaha Komerční banky rozšířit své aktivity v oblasti poradenství a financování projektů se zaměřením na energetiku, udržitelnost a ESG a významně posílit stávající know-how. KB Advisory přinesla své bohaté zkušenosti v oblasti financování a poradenství, zatímco ENVIROS má silné know-how v energetice a životním prostředí. 

Společnost KB Advisory vznikla původně v roce 2019 jako interní start-up Komerční banky se zaměřením na úspory energie, obnovitelné zdroje, (zelené) veřejné zakázky, odpadové hospodářství a dotační poradenství EU. Zakladatelem společnosti byl Jan Hanuš, který i po jeho založení působil ve funkci Manažera KB EU pointu. Tento v roce 2007 spoluzakládal a později převzal jeho řízení. KB Advisory se soustředila zejména na služby pro soukromý i veřejný sektor. Jednalo se například o energetické posudky a audit, vstupní analýzy a řešení nebo zpracování a administraci dotačních projektů.

„V Komerční bance si uvědomujeme, že udržitelný a odpovědný způsob podnikání je důležitý nejen pro nás, ale stává se podstatnou hodnotou i pro naše klienty. A jednotlivými postupnými kroky, od založení KB Advisory, přes nabytí společnosti ENVIROS, až po fúzi obou společností, včetně mnoha dalších důležitých kroků, míříme k vizi stát se poradenským lídrem v oblasti energetiky a ESG a být bankou, která je schopna poskytnout klientům kompletní škálu služeb od poradenství až po udržitelné financování.“

David Formánek, člen představenstva Komerční banky

Tato fúze ale není pouze administrativním úkonem. Je strategickým rozhodnutím vytvořit novou silnou entitu, která bude schopna lépe sloužit klientům a řešit jejich individuální potřeby. Společnost bude i nadále nabízet komplexní řešení a poradenství pro podniky, instituce státní a veřejné správy a municipality. Spojením KB Advisory a ENVIROS získali společnosti to nejlepší z obou světů. Sloučení s sebou přináší i kompletní změnu vizuální identity. Nově vzniklé logo společnosti ENVIROS odkazuje na společnou historii s KB Advisory. Je to symbol spojení dvou silných partnerů, kteří mají společný cíl. Současně probíhá i redesign, revize a zjednodušení webových stránek www.enviros.cz. Nové technické řešení umožní lépe komunikovat s našimi klienty a poskytovat jim aktuální informace.

Spojení obou společností přichází ve velice symbolickém okamžiku, jelikož tento rok společnost ENVIROS oslavuje jubilejních 30 let od svého vzniku. Během této doby bylo úspěšně realizováno více než 4000 projektů pro přibližně 2500 spokojených klientů v 50 zemích světa.

„KB Advisory a ENVIROS společně realizovaly řadu společných projektů ještě před tím, než se ENVIROS stal součástí Skupiny KB. V rámci majetkového vstupu se pak naše spolupráce logicky ještě více prohloubila a jsme přesvědčeni o tom, že aktuální fúze obou společností je dalším krokem na cestě k tomu, abychom byli schopni efektivnější realizovat více projektů a na míru potřebám pro naše klienty. Chtěli jsme využít výhody obou společností a vytvořit tak jeden společný tým, který bude dohromady silnější.“

Jan Hanuš, ředitel ENVIROS a KB Advisory

O společnosti Enviros

ENVIROS, s.r.o., se sídlem v Praze, je přední poradenskou společností v oblasti energetiky 

a životního prostředí. Působí v České republice, na Slovensku, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa. Společnost byla založena v roce 1994 a od 15. července 2022 je členem Skupiny Komerční banky. Pobočky společnosti naleznete také v Ostravě, Bratislavě a Bělehradě. Spojením týmů ENVIROS, KB Advisory a KB EU Point vznikl tým čítající dnes více než 70 kvalifikovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v environmentálním, energetickém a dotačním poradenství, z toho 10 certifikovaných energetických specialistů zapsaných v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a 3 experty s certifikací pro měření a verifikaci (Certified Measurement and Verification Professional – CMVP®) podle Mezinárodního protokolu měření a verifikace (IPMVP®). 

Svým klientům z řad podnikatelských subjektů nabízí služby zejména v těchto oblastech:

  • Udržitelné podnikání,
  • Energetická účinnost a obnovitelné zdroje, 
  • Životní prostředí a hospodaření se zdroji,
  • Dotační poradenství a financování udržitelných projektů.

ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních a nadnárodních institucí, včetně OSN, Evropské komise, OECD, EBRD, EIB, Světové banky a UNDP. Významnými klienty jsou také zahraniční i tuzemské korporace a podnikatelské subjekty, státní a veřejný sektor a municipality.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz